KE Fibertec lanserer EPD'er for tekstilbasert ventilasjon

12-03-2024

Med lanseringen av våre nye tredjepartsverifiserte EPD (Environmental Product Declarations)  for våre tekstilbaserte ventilasjonsløsninger har vi nådd nok en viktig milepæl. KE Fibertec ønsker å ta fullt ansvar som et globalt produksjonsselskap når det gjelder ansvarlig bruk av klodens ressurser. Løsningene utvikles kontinuerlig slik at de bidrar til å minimere miljøpåvirkningen, til tross for at disse produktene utgjør en liten del av byggebransjen.

Hele prosessen med å lage våre EPD-er går noen år tilbake i tid, da KE Fibertec var på utkikk etter en partner som ikke bare kunne hjelpe til med å verifisere et spesifikt produkt, men også lage en EPD for våre spesialtilpassede produkter. Det var en vanskelig start, og det ble raskt klart at det ikke var lett å finne noen som kunne forstå kompleksiteten og finne en metode for å nå målet og oppfylle de nye byggekravene. Hele EPD-systemet er bygget for å håndtere standardprodukter og -materialer, ikke dynamisk sammensatte produkter.

"Vi er veldig glade for at vi har lykkes med å få en tredjepartsverifisert EPD som kan brukes fullt ut. Vi har sett eksempler på EPD-er der for eksempel bare 1 m2 tekstilmateriale er dekket. Selv om det kalles en tekstilkanal, utgjør tekstilet ofte bare 35 % av det totale CO2-ekvivalentfotavtrykket til en tekstilkanal", sier utviklingssjef Anders Olsen, KE Fibertec.

"Målet var derfor å utarbeide en komplett EPD basert på en PCR (Product Category Rules) som tar hensyn til alle parametere, altså alle CO2-fotavtrykk - fra tekstil, til aluminiumsoppheng, dyser og tilbehør, til emballasjen som brukes til frakt", fortsetter Anders Olsen.

Dette er nå oppnådd, og KE Fibertec er det eneste selskapet i bransjen som tilbyr beregninger for alle komponenter som inngår i en tekstilbasert løsning, der selskapet deler dokumentasjonen inn i de fire hovedkategoriene tekstil, monteringsmaterialer, tilbehør og emballasje. Dette gir en svært god oversikt over den totale klimapåvirkningen fra den delen av ventilasjonsentreprisen som KE Fibertec leverer.

Siden EPD-er er tredjepartsverifisert, er kundene garantert et troverdig utgangspunkt. KE Fibertecs unike TBV Designer-programvare, som brukes til dimensjonering og tilbudsberegning, er nå videreutviklet til å inkludere CO2-utslipp beregnet i våre EPD-er. Her kan du beregne den spesifikke klimapåvirkningen for hvert enkelt prosjekt i forhold til produksjon, bruk og avhending. CO2-dokumentasjonen utarbeides med andre ord ikke basert på en standardmal eller en delmengde av produkttilbudet, men utelukkende med prosjektspesifikke CO2-data, noe som gir kunder og rådgivende ingeniører full oversikt når de skal ta en beslutning om valg av ventilasjonsløsning.

For KE Fibertec har det vært et interessant og intenst samarbeid med partneren Viegand Maagøe, som har hjulpet til med alt det forberedende arbeidet, fra utarbeidelse av livssyklusvurderinger, dokumentasjonsberegninger og miljødeklarasjoner av produkter til verifisering hos det tyske IBU, og som har resultert i at KE Fibertec nå har en dynamisk CO2-kalkulator for tekstilbasert ventilasjon.

"EPD-er blir stadig mer etterspurt, men dessverre er EPD-standarden (EN15804) og verifiseringssystemene ganske rigide hvis man lager spesialtilpassede produkter som KE Fibertec. Vi er glade for at KE Fibertec har vært utholdende og nå kan presentere EPD-er som omfatter alle delkomponenter i GreenWeave- og MultiWeave-produktseriene", sier Lasse Vinblad Thaisen, senior prosjektleder hos Viegand Maagøe.

I dag har KE Fibertec gjort viktige erfaringer med selskapets produkter i forbindelse med utarbeidelsen av miljøvaredeklarasjoner. KE Fibertec er imidlertid ikke fremmed for å jobbe med bærekraft og utvikling av mer miljøvennlige løsninger. Siden 2012 har selskapet arbeidet målrettet og strategisk med flere initiativer for grønnere løsninger innen ventilasjon. Dette gjelder ikke bare materialene som brukes i selskapets eget veveri, men også måten produksjonen organiseres på og ikke minst hvordan produksjonsavfall resirkuleres og inngår i nye produkter.

Samarbeidet med Viegand Maagøe har gitt viktige erfaringer og har resultert i at selskapet kan dokumentere at tekstilbasert ventilasjon er et svært godt alternativ til bransjens mer konvensjonelle ventilasjonsløsninger. Med vår dynamiske CO2-kalkulator kan KE Fibertec nå dokumentere at våre løsninger har et 5-6 ganger lavere klimafotavtrykk sammenlignet med tilsvarende data for spirokanaler (Kilde: Bransjespesifikk EPD for spirokanaler utarbeidet av VELTEK, Danmark).

Selv om KE Fibertecs tekstilbaserte ventilasjonsløsninger bare utgjør en liten del av bygningens totale karbonavtrykk, er det ikke uten betydning å velge en mer miljøvennlig løsning. Bærekraft er et begrep som har fått økt offentlig interesse, og i årene som kommer vil det bli stilt strengere dokumentasjonskrav ved markedsføring av såkalte bærekraftige produkter. For KE Fibertec handler det i stor grad om å være transparente og presise i måten vi jobber med bærekraft på og sørge for at løsningene er godt dokumentert.

I tillegg til å tilby EPD-er og produktspesifikke CO2-beregninger, støtter verktøyet vårt også de som jobber med sertifisering av bygninger som DNGB og BREEAM. Det dynamiske skjemaet skaper enklere arbeidsflyter fordi matematikken er gjort. På denne måten har KE Fibertec gjort det enkelt å ta et mer klimavennlig valg.