Cradle to Cradle sertifisert

CradleVent® er verdens første Cradle to Cradle-sertifiserte ventilasjonskanaler

Les mer om CradleVent

 • Effektiv luftfordeling og godt inneklima

  Tekstilkanaler er særdeles velegnede til effektiv, ensartet og trekkfri fordeling av frisk luft uten "døde soner". Tung og stillestående luft kan gi hodepine og tretthet. KE Fibertecs tekstilkanaler skaper et effektivt luftskifte og et godt inneklima i skoler, kontorer, butikker, showrooms og andre typer lokaler, hvor mange mennesker er samlet.

 • Fleksibilitet og kundetilpassede løsninger

  Fleksibilitet og skreddersydde løsninger er det, som kjennetegner KE Fibertecs TBV-løsninger. Her kan du fritt velge den dimensjon, som passer best inn i bygningens arkitektur. Videre er det nesten uendelige muligheter til å velge forskjellige systemlayouts, farger og materialer, og om TBV systemet skal være passivt, hybrid eller helt aktivt.

 • Unike materialer og farger

  Som den eneste produsent i verden tilbyr vi spesialfremstillede tekstiler fra eget veveri. Våre materialer er utviklet utelukkende til luftfordeling og ikke til telt eller markiser, når det dreier seg om ensartet luftgjennomgang, krymp etter vask, fargeektehet og ikke minst størst mulig støvbæreevne (Dust Holding Capacity). Vi tilbyr en bred pallet av standardfarger.

 • Branngodkjente materialer

  Alle KE Fibertecs materialer er naturligvis branngodkjente i henhold til DS 428 (artikkel 3.8.): "Innblåsningsposer (som f.eks. tekstilkanaler) skal være utført i materialer, som oppfyller kravene til materiale klasse B-s1-d0. Men det kan inneholde opptil til 5% overflateareal av plast-dyser m.m. av materiale klasse F, såfremt det er omgitt av materiale i klasse B-s1-d0."

 • Hygienisk og lette å vaske

  Alle TBV-systemer kan lett tas ned og vaskes i en vaskemaskin. De foredlede Trevira CS-materialer absorberer maksimalt 1% vann selv ved mere enn 90% RF, og materialene er godkjent til næringsmiddelindustrien. I ekstremt fuktige miljøer anbefales det tilvalg av Antibacbehandling, som gjør tekstilkanalene resistente over for skimmel og mikroorganismer. Husk, at virkningen er verdiløs ved fuktighetsnivå under 85% RF.

 • Fantastiske akustiske egenskaper

  Våres lavimpulssystemer har uovertrufne egenskaper i rom med støygenerering og kan ved korrekt dimensjonering brukes i lydstudioer, uten at det koster ekstra. Samtidig virker tekstilene som lydbafler under taket, hvor de absorberer og bryter en del av lyden, som reflekteres.

 • Ingen kondensproblemer

  Alle lavimpuls- og hybridkanaler er utført i permeabelt tekstil, hvor det alltid diffunderer lidt luft igjennom overflaten. Dermed oppstår det ikke kondensproblemer på overflaten, selv i meget fuktige lokaler (>90% RF), og derfor er utvendig isolering overflødig.

 • Hurtig installasjon og innregulering

  KE Fibertecs tekstilkanaler er utført i et lett og fleksibelt materiale og dimensjonert så de passer til hvert enkelt rom. Våre opphengsskinner leveres ferdig kappet på mål, noe som gjør montasjen lett og hurtig.

 • Lette å frakte

  Våre materialer veier 260 - 330 g/m2, så et TBV-system veier langt mindre enn stålkanaler. Samtidig er tekstilkanaler mere håndterlige og lette å transportere, da de brettes sammen og pakkes ned i pappesker, som maksimalt veier 25 kg.

 • Bærekraftig ventilasjon

  KE Fibertecs tekstilkanaler er fremstilt etter Oeko-Tex® Standard 100 sertifiserte garn (12.0.03665). Vår produksjon er miljøsertifisert iht. ISO 14001. Transport og avhending av et tekstilsystem er mindre CO2-miljøbelastende sammenlignet med konvensjonelle stålkanaler. CradleVent® er verdens første Cradle to Cradle-certificerede ventilationskanal til luftfordeling i bærekraftig bygging.

  Les mer om CradleVent

Bestill vår katalog for ytterligere opplysninger

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Materialer

 • GreenWeave

  GreenWeave er spesielt velegnet til komfortinstallasjoner med høye krav til inneklimaet. Typiske anvendelsesområder er kontorer, skoler, laboratorier, konferansesentre og kalde arbeidsrom i næringsmiddelindustrien.

  • Ren innåndingsluft. GreenWeave virker som et M6-forfilter jf. EN 779:2012
  • Lengere vaskeintervaller med stabelfibergarn, som sikrer størst mulig tekstiloverflate. GreenWeave har en støvbæreevne (DustHolding Capacity) på 25 g/m² tekstiloverflate iht. EN 779:2012
  • Ingen kjemiske tilsetningsstoffer. GreenWeave er 100% nedbrytbart materiale og Cradle to Cradle-certificeret
  • Branntestet iht. DS 428, B-s1,d0 og EU-normen EN 13501-1 uten noen etterbehandling
  • Hygienisk og vaskbart materiale uten kondensproblemer
  • De ferdige vev krymper max. 0,5%
  • Leveres også i antistatisk utgave


  Les mer om GreenWeave materialet

  Materialets støvbæreevne og "filterfunksjon"

 • MultiWeave

  MultiWeave er et multifunksjonelt materiale, som er spesielt velegnet til mange forskjellige bransjer - fra renromsanlegg i ISO klasse 4, industrilokaler og sportshaller til utligningsrom på slakterier.

  • Tekstilkanalene skal være utført i filtreringsklasse G2, jf. EN 779:2012
  • Tekstilmaterialet skal være renromssertifisert iht. klasse 4, ISO 14644-1 - ingen partikkelavgivelse
  • Tekstilmaterialet skal være branntestet iht. DS 428 og EU-norm EN 13501-1 og oppnå B-s1,d0 uten noen etterbehandling
  • Tekstilmaterialet skal ha en rivestyrke på 110-210 N iht. EN ISO 13937:2
  • Tekstilmaterialet skal være godkjent i henhold til Øko-Tex 100-standarden, som garanterer, at det ikke finnes skadelige eller allergifremkallende stoffer i materialet
  • Tekstilmaterialet skal være Cradle to cradle sertifisert
  • Tekstilmaterialet skal være permeabilitetsstabilt og ha en maksimal krymping på 0,5% etter vask for å sikre en korrekt luftgjennomgang og dimensjoner, også etter vask
  • Tekstilkanalene skal dimensjoneres i henhold til produsentens anvisninger og anbefalinger

  Leverandørkrav:

  • Produsenten skal yte 10 års garanti på den komplette tekstilbaserte løsningen
  • Produsenten skal yte minimum 1 års garanti på den tekniske virkemåten
  • Produsenten skal levere termiske beregninger av hastigheter i oppoldssonen
  • Produsenten skal være sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001


  Les mer om MultiWeave materialet

 • Nomex

  Nomex-materialer er fremstillt av en høytemperaturbestandig aromatisk polyamidfiber, som tilsvarende GreenWeave-materialer er vevet av stapelfibergarn, dvs. garn, som er spunnet av korte tynne fibre.

  Etter spinningen lages det endelige garnet ved å vikle to garn sammen til et garn, som brukes både i kjede og skudd (på langs og på tvers av vevet). Resultatet blir et vev, som kan  bære en stor støvmengde, uten at det blokkerer for luftgjennomgangen i en slik grad, at det er nødvendig å vaske tekstilkanalen for at kunne fordele den beregnede luftmengde ved det beregnede trykkfall.

  Nomex-materiale er som Trevira CS vanskelig antennelig, men har i tillegg den egenskapen, at det har en veldig høy smelte- og selvantennelsestemperatur. Nomex smelter ikke, men nedbrytes ved 370°C. Nomex-materialer til TBV anvendes oftest i skipsindustrien.

 • KE Fibertec veveri

  For å sikre, at KE Fibertecs høye kvalitetskrav overholdes, veves alle tekstilmaterialer på KE Fibertecs eget veveri, KE Fibertec Veveri AS. På denne måten sikrer vi oss, at hele prosessen fra garn til ferdig produkt er underlagt vårt ISO 9001 kvalitetsstyringssystem.

  KE Fibertec Veveri anvender i dag den nyeste teknologien og råder over høyteknologiske luftvever. Dette gjør, at KE Fibertec Veveri i samarbeid med vår utviklingsavdeling hele tiden er i stand til at utvikle nye og bedre materialer - alt sammen til fordel for kvaliteten av det ferdige vev og dermed til fordel for sluttbrukeren.

  KE Fibertec bruker kun innfarget og varmebehandlede garn, som etter veving varmefikseres under kontinuerlig overvåkning for å oppnå et så ensartet og krympestabilt produkt som overhodet mulig. Det betyr, at det i dag er mulig for oss å gi markedets beste garanti på maksimalt 0,5% krymping.

  Santidig er alle materialene permeabilitetsstabiliserte, som sikrer korrekt luftgjennomgang også etter vask. Dette er meget avgjørende for funksjonen til tekstilkanalene. For eksempel vil store variasjoner i permeabiliteten resultere i et for stort energiforbruk, hvis materialet er for tett, eller blafringer omkring innløpet, fordi materialet er blitt for åpent.

Design med farger og trykk

Cradle to Cradle
Vi tilbyr et bredt utvalg av vakre farger, også i Cradle to Cradle-godkjente materialer, slik at løsningen passer inn i bygningens arkitektur og design. På lenken nedenfor kan du lese mer om designmulighetene du har med tekstilkanalene våre.

Farger og materialer

Digitalt trykk
I tråd med vår strategi om å tilby bærekraftige ventilasjonsløsninger med Cradle to Cradle-godkjente materialer, tilbyr vi også digitaltrykk med miljøvennlig vannbasert blekk i opptil 1600 farger. Vi kan også designe ditt neste tekstilbaserte ventilasjonsprosjekt med en spesiell layout, så hvis du har et mønster du ønsker å få trykt på kanalen, kan vi nå oppfylle dette ønsket - i Cradle to Cradle-godkjente materialer, selvfølgelig.

Logotrykk
Bruk tekstilkanalen til å vise spesifikke budskap eller bedriftens logo. På denne måten kan du profilere bedriften din overfor ansatte, kunder og besøkende på fabrikken, kontoret, utstillingslokalet, sportssenteret osv.      
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hvorfor velge KE Fibertec som samarbeidspartner?

Å lage et godt inneklima handler om mer enn å selge produkter til luftfordeling. For oss handler det om dialog, kompetanse, troverdighet og logistikk. Vi har ingen ferdige produkter på lager eller standard-komponenter. Alle løsninger "skreddersys" til oppgaven.

En god ventilasjonsløsning krever en dialog om forventninger til det ferdige resultatet. Vår rådgivning koster ikke noe, så til raskere vi involveres i prosjektet, desto større mulighet har vi for å skape et godt resultat.

Tekstilbasert ventilasjon kan i nesten alle situasjoner erstatte mer tradisjonelle luftfordelingsarmaturer, men kun hvis designet er skreddersydd til oppgaven.

Er du i tvil, om TBV-produkter kan løse din oppgave, sitter våres ventilasjonsingeniører klar til å hjelpe deg. Men du må forvente, at vi ikke kun stiller spørsmål om luftmengde og varme/kjølebehov, men også til sluttbrukerens forventninger og behov. For oss handler det om troverdig rådgivning basert på dialog.

KE Fibertec har gått mot strømmen og har valgt å øke teknologinivået i hele produksjonen i Danmark og innført nye standarder for bruk av laserteknologi. Alle laserparametre genereres i dimensjoneringsprogrammet TBV-Designer og overføres elektronisk til våre laserskjærere. Det har ikke bare økt produktiviteten og produktfinishen, men vi har samtidig introdusert en helt ny produktgruppe, de såkalte hybridprodukter.

Hybridproduktene kombinerer det beste fra våre passive lavimpulssystemer med våre høyimpulssystemer. Et godt samarbeid bygger på tillitt, og vi håper vi ved din neste ventilasjonsjobb får muligheten for at bevise, at det ikke kun er tomme ord
.

Les mer om KE Fibertec

Bli inspirert av
andre prosjekter

Komfort

Larsens Eftf., Danmark

Les casen

Sport/fritid

Water & Wellness Flintholm, Danmark

Les casen

Se flere cases

Bli ringt opp

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.