KE Fibertec veveri

Som den eneste produsent av tekstilkanaler i verden har KE Fibertec sitt eget veveri

Les mer

Air the Way You Want

Prinsippet er, at ventilasjonsluften fordeles trekkfritt og ensartet gjennom de skreddersydde tekstilkanalene, som brukes i nesten alle typer installasjoner - fra industriapplikasjoner til sportshaller, kontormiljøer, laboratorier, næringsmiddelindustrien og mange andre steder, hvor det er behov for et godt inneklima.

Les mer

I 1996 ble KE Fibertec grunnlagt gjennom et management buyout av to ledende ansatte, Henning S. Jensen og Carsten Jespersen.

I mars 2007 selges aksjemajoriteten til Jysk-Fynsk Kapital AS, og Carsten Jespersen utnevnes til ny administrerende direktør. KE Fibertec eies av Jysk-Fynsk Kapital AS (70 %), Elkær Invest A/S (10 %) og KE Pulje ApS (20 %). KE Pulje eies av den daglige ledelsen i KE Fibertec (administrerende direktør Carsten Jespersen, produksjonsdirektør Johnny Kusk Møller og økonomidirektør Svend Anker Fogh).

Bak Jysk-Fynsk Kapital står fire kjente danske familiefond, Genua A/S (Primo Group), Hoffmann Esbjerg Holding A/S (Arovit Petfood), Elkær Invest A/S (Tvilum A/S) og Vald. Birn Holding A/S (Vald. Birn Group).

I dag består KE Fibertec-konsernet av åtte datterselskaper, fire salgsdatterselskaper i Storbritannia, Tyskland og USA i tillegg til Euro Air A/S. I tillegg er det tre produksjonsdatterselskaper, KE Fibertec Væveri i Danmark, Euro Air CZ og Air Distribution Concepts i USA, og i 2024 ble KE Gruppen utvidet med et nytt medlem, KE Techmon, et danskbasert installasjonsselskap.

Gjennom kontrollert vekst og oppkjøp har KE Gruppen befestet sin posisjon som verdens største produsent av tekstilkanaler.

KE Gruppen har i dag 150 ansatte, hvorav ca. 55 er ansatt i de danske selskapene og resten i de utenlandske datterselskapene. De siste årene har KE Fibertec satset stort på energivennlige og bærekraftige løsninger.

Allerede i 2012 ble CradleVent® godkjent som verdens første Cradle to Cradle-sertifiserte ventilasjonskanal.

I 2016 oppgraderte KE Fibertec hele materialprogrammet til tre unike materialserier, GreenWeave, MultiWeave og ZeroWeave. Som den eneste produsenten i verden produseres alle tekstilmaterialene i vårt eget veveri - utelukkende for luftdistribusjon og med full sporbarhet.

I 2018 introduserte vi programvaren TBV Designer for ordredokumentasjon, luftvisualiseringer osv.

I 2019 innviet vi vårt eget vaskeri, som i 2023 ble oppgradert til tredobbel kapasitet, og sammen med vår nye service- og vedlikeholdsavdeling kan vi nå tilby en komplett serviceavtale som inkluderer henting, demontering, vasking og reinstallering av nyvaskede tekstilkanaler og/eller lagring av reservesett.

KE Fibertec AS har i mange år arbeidet strategisk med bærekraft basert på følgende fire pilarer:KE Fibertec-konsernet fra 1. januar 2024


Eierstruktur

Mer informasjon
om KE Fibertec

 • Oppdrag

  Å selge "Godt inneklima" handler om mere enn å selge produkter til luftfordeling. For oss handler det om dialog, kompetanse, troverdighet og logistikk.

  Det er vår filosofi å ta utgangspunkt i behovet, og via dialog designer vi en løsning, som lever opp til de ønskede forventninger til et godt inneklima. Mennesker er forskjellige, og kravene til inneklimaet er forskjellige.

  Vårt idégrunnlag er å skape "Air the way you want"

   

  • Vi ønsker gjennom avansert bruk av fiberteknologi og med kompetent rådgivning å gi våre kunder opplevede fordeler ved tekstilbasert luftfordeling (oppvarmning, ventilasjon og kjøling) i alle slags bygninger.

  • Vi vil kontinuerlig styrke og utvikle våre kjernekompetanser innenfor utvikling, logistikk og produksjon av tekstilbaserte ventilasjonsprodukter, så vi fremstår som den foretrukne samarbeidspartner på utvalgte markeder worldwide.
 • Visjon

  Sammen med våre medarbeidere arbeider vi hardt for å skape bærekraftige løsninger, som fungerer år etter år. Et godt samarbeid strekker seg lengere enn til levering av den neste ordre.

  Vår visjon er å tilbyde teknologi, som gjør en forskjell, og sammen med en logistikkfunksjon, som fungerer, føler vi oss godt rustet til å løse din neste ventilasjonsoppgave.

  Våre suksesskriterier er (vi vil utvikle en kultur basert på):

  • Dialog: vi vil i dialog med våre kunder og samarbeidspartnere finne felles løsninger, som tilfredsstiller sluttkundens forventninger til inneklimaet

  • Innovasjon: vi vil være nyskapende og kreative, vi skal tørre å sette standarden innenfor tekstilbaserede ventilasjonsprodukter worldwide

  • Stille krav: vi vil være en profesjonell partner, som stiller krav til oss selv, våre leverandører, våre samarbeidspartnere og våre kunder

  • Respekt: vi vil utvikle en kultur i konsernet basert på respekt for den enkeltes kompetanse, og hvor nyskapende idéer fra både medarbeidere og fra markedet verdsettes

  • Ærlighet: vi vil være ærlige i vår kommunikasjon, også selv om det gjør ondt
 • CSR

  We Care

  KE Fibertec AS arbeider med Corporate Social Responsibility (CSR) i alle deler av virksomheten. Vi tror på, at man som ansvarlig virksomhet skal utvise samfunnsansvar ved å ta del i samfunnet og frivillig medvirke til, at verden blir et bedre sted å være.

  Les mer

 • Miljø og energi

  Respekt for miljøet er sunn fornuft - og en god forretning

  Hos KE Fibertec har vi en holdning til miljø og energi. Vi ønsker å skade miljøet så lite som mulig i både produksjonen og transporten av produktene - og samtidig gjør vi en rekke energibesparende tiltak i virksomheten, som skal begrense CO2-utslippet.

  Det er ansvarlighet og bærekraftige tanker, men også god forretning å vise miljøhensyn.

  KE Fibertec er sertifisert iht. ISO 14001 (miljø) og DS/OHSAS 18001 (arbeidsmiljø), og våre tekstilkanaler er fremstilt på bakgrunn av Oeko-Tex® Standard 100 sertifiserte garner.

  Cradle to Cradle

  KE Fibertec har som den eneste tekstilkanal-produsent i verden et Cradle to Cradle-sertifisert produkt til luftfordeling. Les mere om CradleVent.

  Les mer om miljø og energi

 • EPD miljøvaredeklarasjon

  En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljødeklarasjon som dokumenterer et produkts miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. En EPD må være tredjepartsevaluert.


  KE Fibertecs EPD-er er utviklet i henhold til kravene i EN 15804+A2:2019 og verifisert av IBU i Tyskland.


  En EPD er et sammendrag av en LCA (Life Cycle Assessment), som dokumenteres i en mer omfattende rapport. Rapporten er en grundig og verifisert undersøkelse av miljøpåvirkningene gjennom tekstilkanalens levetid. KE Fibertec tilbyr EPD-er for GreenWeave- og MultiWeave-løsningene, og de verifiserte rapportene kan lastes ned her.


  Sammen med de nye EPD-ene har KE Fibertec lansert en ny EPD-generator der vi kan tilby dynamiske beregninger per prosjekt. I de verifiserte beregningene er miljøavtrykket for hele produktet GWP-Total i kg CO2-ekvivalenter per 1 kg total tekstilkanal inkludert monteringsbraketter, tilbehør og emballasje.


  Det miljømessige fotavtrykket oppgis vanligvis for følgende forhold:

  • Vugge til port (A1-A3) For direkte produktsammenligninger
  • Full levetid (A1- C4) Beregning av levetid
  • Gjenbruk (D1-D3) Sirkularitet

  KE Fibertec tilbyr full EPD-dokumentasjon uavhengig av om det dreier seg om et tilbud eller en bestilling.

  Det er viktig å be leverandøren om å gjøre en fullstendig beregning for hele produktet og ikke bare for tekstilet. I en typisk tekstilkanal utgjør tekstiloverflaten bare 34-35 % av den totale miljøbelastningen.


  KE Fibertec tilbyr kun en EPD for hele kanalen inkludert monteringsskinner og tilbehør, dvs.


  1. Fullstendig klarhet
  Komplett produktspesifikk, tredjepartsverifisert EPD (alt inkludert: tekstil, monteringsskinner, tilbehør, emballasje).


  2. Prosjektbasert EPD-generator
  Alt tilpasset det aktuelle prosjektet


  3. Ekstra bærekraftspoeng i bygningssertifiseringer som DNGB og BREEAM
  Be om KE Fibertecs oppdaterte dokumentasjon


  4. Lavere karbonavtrykk med KE Fibertecs TBV-løsninger
  Oppnå 5-6 ganger lavere karbonfotavtrykk med KE Fibertecs TBV-løsninger sammenlignet med *tradisjonelle stålløsninger (Cradle to Gate (A1-A3) og livssyklus (A1-C4)).
  *) Sammenlignet med bransjeorganisasjonen VELTEKs EPD for runde spirokanaler.


  5. Take Back-løsninger
  Dra nytte av KE Fibertecs Take Back-løsninger og resirkuler alt produksjonsavfall. En del av våre produkter uten kostnad

 • Kvalitet

  KE Fibertec er sertifisert etter ISO 9001-standarden, som er et strategisk ledelsessystem til løpende kvalitetssikring av prosessene i virksomheten.

  Vår målsetning er å levere en ensartet kvalitet i overensstemmelse med spesifikasjoner og inngåtte avtaler med kunden. Vi setter vår ære i, at organisasjonen arbeider sannferdig og bevarer troverdigheten overfor kunder, leverandører og kollegaer.

  Din tid er kostbar, og vi forstår viktigheten av å levere på tiden. 99,1% av alle våre ordrer blir levert til avtalt tid.

  Skjer det feil, skal de rettes omgående. Vårt tilbakemeldingssystem brukes til å identifisere og iverksette handlinger, som er nødvendige for å oppnå løpende forbedringer.


   

 • KE Fibertec Væveri

  Som den eneste produsent av tekstilkanaler i verden har KE Fibertec sitt eget veveri - KE Fibertec Væveri AS.

  Selskapet ble grunnlagt i 1977 og drives av Frank Hansen, som er tredje generasjon i organisasjonen. I 2023 ble et nytt tilbygg bygget for å huse KE Fibertec-konsernets materialinnovasjonssenter.

  KE Fibertec Væveri er det eneste selskapet på verdensmarkedet som utelukkende vever tekstiler til tekstilbasert ventilasjon. Det gir oss en unik mulighet til å velge råvarer som gir tekstilene våre akkurat de egenskapene vi ønsker og som kommer kundene våre til gode. Det gjelder egenskaper som krympestabilitet, fargeekthet, brannegenskaper som ikke krever utvasking av spinnoljer før testing, høy støvbindingsevne (lengre vaskeintervaller) og ikke minst ensartede materialer med en helt jevn luftstrøm per m2, selv etter gjentatt vask.

  Alle materialer er vevd i Cradle to Cradle-sertifisert garn, noe som er en del av vår sirkulære forretningsmodell. For å sikre høy fargeekthet og minimalt vannforbruk i fargeprosessen tilbyr vi kun garnfargede materialer som - sammenlignet med konvensjonell stykkfarging - gir ca. 65 % mindre vannforbruk i fargeprosessen. Tekstilindustrien verden over er både berømt og beryktet for å bruke svært store mengder vannressurser til farging. Hos KE Fibertec er vannforbruket til farging nesten ikke-eksisterende, og vi kan tilby hele fargepaletten - også mørke farger - med samme lave miljøbelastning.

  I tillegg til GreenWeave og Multiweave, som er vevd i 100 % polyester (Cradle to Cradle-godkjent) og tilgjengelig i opptil sju ulike varianter (luftpassasjer), kan vi levere spesialprodukter som Nomex og antistatiske Trevira CS.


    

Bestill vår katalog for ytterligere opplysninger

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Design

For å kunne dimensjonere et tekstilbasert ventilasjonssystem er det av stor betydning å forstå en rekke vesentlige parametere og begreper.

Et tekstilbasert ventilasjonssystem skiller seg ikke i større grad fra tradisjonelle ventilasjonssystemer, men det er en rekke punkter, hvor man skal være ekstra oppmerksom, bl.a. mht. trykkforhold og trykktap, blafringer, trykstøt, medløp, kanallufthastigheder og lydforhold.

Et feildimensjonert TBV-system er meget karakteristisk, fordi kanalene kan bli ovale og "slappe" å se på. Dette har ikke kun betydning for den estetiske opplevelsen, men i høy grad også for luftfordelingen.

Er trykfordelingen uhensiktsmessig ulik, kan det forekomme trekkproblemer under og omkring kanalen med det høyeste statiske trykk, mens det motsatt er dårlig luftkvalitet i området, hvor det statiske trykk (og dermed luftmengde) ikke er tilstrekkelig.

Videre kan det være risiko for blafringer i tekstilet som ikke bare kan ødelegge tekstilmaterialet men også opphengsmaterialet.

Endelig er det viktig å være oppmerksom på, at TBV-systemet er korrekt dimensjonert med hensyn til lydforholdene i systemet.

Design og luftvisualisering med TBV Designer

KE Fibertec har utviklet TBV Designer programmet for å kunne dokumentere tekniske data, som understøttes av knowhow.

Programmet gjør det mulig å lage luftvisualisering og dokumentere løsningen. Videre gir det en god romfornemmelse, design frihet og opplysninger om hastighet i oppholdssonehøyden.

Se mer i filmen under, som viser dimensjoneringen av Water & Wellness Flintholm.
I designfasen er det også mulig at dimensjonere og beregne med tekstilkanaler direkte i MagiCAD produktdatabasen.

Dialogtilbud

KE Fibertec har utviklet en rekke verktøy og ytelser, som våre kunder kan velge å benytte seg av i hele prosjektforløpet. Vi selger ikke standardløsninger, og derfor skal dokumentasjon og detaljeringsgrad tilpasses behovet og det enkelte prosjektet.

Våre tilbud kan deles opp i to kategorier:

 • Tilbud og prosjektering
 • Utvidet prosjektdokumentasjon

Hvordan vi lager tilbud og prosjekterer er nøye beskrevet i vårt kvalitetssikringssystem. Dermed sikrer vi oss, at tilbudsgrunnlaget og tilbudet utarbeides etter ensrettede retningslinjer, samt at kundens krav er tilstrekkelig definert og dokumentert.

KE Fibertec legger stor vekt på, at den endelige løsningen er prosjektert korrekt allerede i tilbudsfasen, for det handler ikke kun om, at det tekstilbaserte ventilasjonssystemet fungerer korrekt, men i like stor grad, at kundens krav til inneklimaet er oppfylt. Derfor vil vi allerede i tilbudsfasen spørre etter funksjonskrav til anlegget og kravene til inneklimaet.

Alle beregninger dokumenteres ved bruk av vår helt unike software, WinVent 3D, som tilbys alle kunder uansett prosjektstørrelse og naturligvis uten kostand. Det medfølger naturligvis alltid detaljerte montasje- og vedlikeholdsanvisninger.

Er det snakk om kompliserte TBV-systemer, medfølger naturligvis også AutoCad-tegninger.

Som en del av våre utvidede prosjektdokumentasjon tilbyr vi fullskalamålinger i eget laboratorium, on-site målinger i samarbeid med kunden samt CFD-simuleringer.

Læs mere om BIM objekter til tekstilbasert ventilasjon