KE Fibertec veveri

Som den eneste produsent av tekstilkanaler i verden har KE Fibertec sitt eget veveri

Les mer

Air the Way You Want

Prinsippet er, at ventilasjonsluften fordeles trekkfritt og ensartet gjennom de skreddersydde tekstilkanalene, som brukes i nesten alle typer installasjoner - fra industriapplikasjoner til sportshaller, kontormiljøer, laboratorier, næringsmiddelindustrien og mange andre steder, hvor det er behov for et godt inneklima.

Les mer

KE Fibertecs fundament går tilbake til 1963, hvor fabrikant Keld Ellentoft (KE) begynte å produsere filterposer til industrien.

I 1996 ble KE Fibertec grunnlagt ved et management buyout av to ledende medarbeidere, Henning S. Jensen og Carsten Jespersen. I mars 2007 ble aksjemajoriteten solgt til Jysk-Fynsk Kapital AS, og Carsten Jespersen utnevnt til ny adm. direktør.


Bak Jysk-Fynsk Kapital står fire kjente danske familiefond, Genua A/S (Primo konsernet), Hoffmann Esbjerg Holding A/S (Arovit Petfood), Elkær Invest A/S (Tvilum A/S) og Vald. Birn Holding A/S (Vald. Birn konsernet).

KE Fibertec-konsernet består i dag av fire salgsdatterselskaper i henholdsvis England, Tyskland og USA foruten Euro Air A/S. Videre er det to produksjonsdatterselskaper, KE Fibertec Væveri i DK og Euro Air CZ.

KE Fibertec-konsernet har gjennom kontrollert vekst og oppkjøp befestet sin posisjon som verdens største produsent av tekstilkanaler.

KE-konsernet har i dag ca. 140 medarbeidere, hvor godt og vel halvdelen er ansatt i de utenlandske datterselskapene.


I de senere år har KE Fibertec satset mye på energivennlige og bærekraftige løsninger. Allerede i 2012 lyktes det å få CradleVent® godkjent som verdens første Cradle to Cradle- sertifiserte ventilasjonskanal.

I 2014 ble InTex®, introdusert, som er et intelligent overvåkningssystem, som gir kunden beskjed, når tekstilkanalen skal vaskes. Det sikrer så vel et godt inneklima som energibesparelser, hvilket er godt for både miljøet og driftsøkonomien i anlegget.

I 2016 oppgraderte KE Fibertec hele materialeprogrammet til tre unike materialelinjer, GreenWeave, MultiWeave og ZeroWeave. Som den eneste produsent i verden fremstilles alle tekstilmaterialer på eget veveri - utelukkende beregnet til luftfordeling og med full sporbarhet.

I 2018 introducerede vi programmet TBV Designer til ordredokumentation, luftvisualiseringer mv.

Mer informasjon
om KE Fibertec

 • Oppdrag

  Å selge "Godt inneklima" handler om mere enn å selge produkter til luftfordeling. For oss handler det om dialog, kompetanse, troverdighet og logistikk.

  Det er vår filosofi å ta utgangspunkt i behovet, og via dialog designer vi en løsning, som lever opp til de ønskede forventninger til et godt inneklima. Mennesker er forskjellige, og kravene til inneklimaet er forskjellige.

  Vårt idégrunnlag er å skape "Air the way you want"

   

  • Vi ønsker gjennom avansert bruk av fiberteknologi og med kompetent rådgivning å gi våre kunder opplevede fordeler ved tekstilbasert luftfordeling (oppvarmning, ventilasjon og kjøling) i alle slags bygninger.

  • Vi vil kontinuerlig styrke og utvikle våre kjernekompetanser innenfor utvikling, logistikk og produksjon av tekstilbaserte ventilasjonsprodukter, så vi fremstår som den foretrukne samarbeidspartner på utvalgte markeder worldwide.
 • Visjon

  Sammen med våre medarbeidere arbeider vi hardt for å skape bærekraftige løsninger, som fungerer år etter år. Et godt samarbeid strekker seg lengere enn til levering av den neste ordre.

  Vår visjon er å tilbyde teknologi, som gjør en forskjell, og sammen med en logistikkfunksjon, som fungerer, føler vi oss godt rustet til å løse din neste ventilasjonsoppgave.

  Våre suksesskriterier er (vi vil utvikle en kultur basert på):

  • Dialog: vi vil i dialog med våre kunder og samarbeidspartnere finne felles løsninger, som tilfredsstiller sluttkundens forventninger til inneklimaet

  • Innovasjon: vi vil være nyskapende og kreative, vi skal tørre å sette standarden innenfor tekstilbaserede ventilasjonsprodukter worldwide

  • Stille krav: vi vil være en profesjonell partner, som stiller krav til oss selv, våre leverandører, våre samarbeidspartnere og våre kunder

  • Respekt: vi vil utvikle en kultur i konsernet basert på respekt for den enkeltes kompetanse, og hvor nyskapende idéer fra både medarbeidere og fra markedet verdsettes

  • Ærlighet: vi vil være ærlige i vår kommunikasjon, også selv om det gjør ondt
 • CSR

  We Care

  KE Fibertec AS arbeider med Corporate Social Responsibility (CSR) i alle deler av virksomheten. Vi tror på, at man som ansvarlig virksomhet skal utvise samfunnsansvar ved å ta del i samfunnet og frivillig medvirke til, at verden blir et bedre sted å være.

  Les mer

 • Miljø og energi

  Respekt for miljøet er sunn fornuft - og en god forretning

  Hos KE Fibertec har vi en holdning til miljø og energi. Vi ønsker å skade miljøet så lite som mulig i både produksjonen og transporten av produktene - og samtidig gjør vi en rekke energibesparende tiltak i virksomheten, som skal begrense CO2-utslippet.

  Det er ansvarlighet og bærekraftige tanker, men også god forretning å vise miljøhensyn.

  KE Fibertec er sertifisert iht. ISO 14001 (miljø) og DS/OHSAS 18001 (arbeidsmiljø), og våre tekstilkanaler er fremstilt på bakgrunn av Oeko-Tex® Standard 100 sertifiserte garner.

  Cradle to Cradle

  KE Fibertec har som den eneste tekstilkanal-produsent i verden et Cradle to Cradle-sertifisert produkt til luftfordeling. Les mere om CradleVent.

  Les mer om miljø og energi

 • EPD miljøvaredeklarasjon

  En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklarasjon, som dokumenterer et produkts miljømessige påvirkninger i hele produktets livssyklus.

  Alle materialeprodusenter opplever et stigende krav om dokumentasjon av produktets miljøpåvirkning, og KE Fibertec snart klar med en EPD på tekstilkanaler.

  For at få en uavhengig og objektiv vurdering har vi bedt firmaet 2.-0 LCA consultants om å utføre analysen og den har blitt utført i henhold til ISO 14044 og retningslinjene derunder. I beskrivelsen er det tatt utgangspunkt i en tekstilkanal på 10 meter med Ø500 mm diameter og en luftmengde på 5000 m3 i timen.

  EPD er et resymé av en LCA (Life Cycle Assessment), som er dokumentert i en mer omfattende rapport. Rapporten er en dyptgående beskrivelse av de miljømessige påvirkninger i en tekstilkanals levetid, f.eks. CO2 utslipp (global oppvarming), nedbrytning av ozonlaget, utslipp av skadelige stoffer mv.

  Med en LCA er det mulig å sammenligne tekstilkanaler med andre produkters miljøprofil og samtidig kan den brukes til å prioritere optimeringsinnsatsen i forhold til hvilke negative miljømessige påvirkninger man ønsker å minimere.

 • Kvalitet

  KE Fibertec er sertifisert etter ISO 9001-standarden, som er et strategisk ledelsessystem til løpende kvalitetssikring av prosessene i virksomheten.

  Vår målsetning er å levere en ensartet kvalitet i overensstemmelse med spesifikasjoner og inngåtte avtaler med kunden. Vi setter vår ære i, at organisasjonen arbeider sannferdig og bevarer troverdigheten overfor kunder, leverandører og kollegaer.

  Din tid er kostbar, og vi forstår viktigheten av å levere på tiden. 99,1% av alle våre ordrer blir levert til avtalt tid.

  Skjer det feil, skal de rettes omgående. Vårt tilbakemeldingssystem brukes til å identifisere og iverksette handlinger, som er nødvendige for å oppnå løpende forbedringer.

  Konstant fokus på minimering av antallet kundereklamasjoner har resultert i et historisk lavt nivå i 2018 på 0,076%.


  Reklamationer % (kunde)


 • KE Fibertec Veveri

  Som den eneste produsent av tekstilkanaler i verden har KE Fibertec sitt eget veveri - KE Fibertec Veveri AS.

  Virksomheten er fra 1972 og blivr i dag drevet av Frank Hansen, som er direktør og tredje generasjon i foretaket.

  KE Fibertec Veveri lager utelukkende tekstiler til poseventilasjon, hvilket er helt unikt på verdensmarkedet, og det gir oss en helt spesiell kunnskap om materialene, som kan komme våre kunder til gode.

  Med vårt eget veveri på den anden siden av parkeringsplassen har vi en særdeles fleksibel samarbeidspartner, som kan imøtekomme våre ønsker og krav i forhold til spesielt kvalitetsstyring og leveringssikkerhet.

  KE Fibertec Veveri har meget strenge krav til leverandører av garn og råmaterialene må gjennomgå en omfattende inngangskontroll så vi kan sikre at permeabiliteten (luftgjennomgangen) er den samme vask etter vask:

  • Fargen må maksimalt avvike ∆E=1
  • Det ferdige vev må maksimalt krympe 0,5%
  • Det kan maksimalt være 1% spindelolje i garnet (normen for råvarer er 3,5-7%)


  Etter inngangskontrollen veves tekstilene på i alt 8 vever - gripevever og de mere moderne luftvevene.

  For igjen å kontrollere krympingen fikseres tekstilene - dvs. de kjøres igjennom en slags ovn ved 160°-190°. På dette tidspunkt kan stoffet maksimalt krympe 0,5% etter vask.

  Før tekstilene forlater veveriet, undersøkes stoffet ved et lysbord for ni mulige feilkilder som f.eks. flekker, og permeabiliteten kontrolleres. En strekkode følger stoffet, hvilket gir oss full sporbarhet i forhold til produksjonsdato, permeabilitet mv. - fra garnrulle til ferdig produkt installert hos kunden.

  Alle materialer er 100% polyester og de fås i tre forskjellige kvaliteter:

  • GreenWeave (DS godkjent, brannhemmende - B-s1, d0)
  • MultiWeave (brannhemmende)
  • Alm. polyester

  Videre leverer vi også spesialvarer som Nomex og antistatisk Trevira CS.

  KE Fibertec Veveri produserer syv forskjellige typer "luftgjennomgang" og har i alt 89 forskjellige varenumre.

Bestill vår katalog for ytterligere opplysninger

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Design

For å kunne dimensjonere et tekstilbasert ventilasjonssystem er det av stor betydning å forstå en rekke vesentlige parametere og begreper.

Et tekstilbasert ventilasjonssystem skiller seg ikke i større grad fra tradisjonelle ventilasjonssystemer, men det er en rekke punkter, hvor man skal være ekstra oppmerksom, bl.a. mht. trykkforhold og trykktap, blafringer, trykstøt, medløp, kanallufthastigheder og lydforhold.

Et feildimensjonert TBV-system er meget karakteristisk, fordi kanalene kan bli ovale og "slappe" å se på. Dette har ikke kun betydning for den estetiske opplevelsen, men i høy grad også for luftfordelingen.

Er trykfordelingen uhensiktsmessig ulik, kan det forekomme trekkproblemer under og omkring kanalen med det høyeste statiske trykk, mens det motsatt er dårlig luftkvalitet i området, hvor det statiske trykk (og dermed luftmengde) ikke er tilstrekkelig.

Videre kan det være risiko for blafringer i tekstilet som ikke bare kan ødelegge tekstilmaterialet men også opphengsmaterialet.

Endelig er det viktig å være oppmerksom på, at TBV-systemet er korrekt dimensjonert med hensyn til lydforholdene i systemet.

Design og luftvisualisering med TBV Designer

KE Fibertec har utviklet TBV Designer programmet for å kunne dokumentere tekniske data, som understøttes av knowhow.

Programmet gjør det mulig å lage luftvisualisering og dokumentere løsningen. Videre gir det en god romfornemmelse, design frihet og opplysninger om hastighet i oppholdssonehøyden.

Se mer i filmen under, som viser dimensjoneringen av Water & Wellness Flintholm.
I designfasen er det også mulig at dimensjonere og beregne med tekstilkanaler direkte i MagiCAD produktdatabasen.

Dialogtilbud

KE Fibertec har utviklet en rekke verktøy og ytelser, som våre kunder kan velge å benytte seg av i hele prosjektforløpet. Vi selger ikke standardløsninger, og derfor skal dokumentasjon og detaljeringsgrad tilpasses behovet og det enkelte prosjektet.

Våre tilbud kan deles opp i to kategorier:

 • Tilbud og prosjektering
 • Utvidet prosjektdokumentasjon

Hvordan vi lager tilbud og prosjekterer er nøye beskrevet i vårt kvalitetssikringssystem. Dermed sikrer vi oss, at tilbudsgrunnlaget og tilbudet utarbeides etter ensrettede retningslinjer, samt at kundens krav er tilstrekkelig definert og dokumentert.

KE Fibertec legger stor vekt på, at den endelige løsningen er prosjektert korrekt allerede i tilbudsfasen, for det handler ikke kun om, at det tekstilbaserte ventilasjonssystemet fungerer korrekt, men i like stor grad, at kundens krav til inneklimaet er oppfylt. Derfor vil vi allerede i tilbudsfasen spørre etter funksjonskrav til anlegget og kravene til inneklimaet.

Alle beregninger dokumenteres ved bruk av vår helt unike software, WinVent 3D, som tilbys alle kunder uansett prosjektstørrelse og naturligvis uten kostand. Det medfølger naturligvis alltid detaljerte montasje- og vedlikeholdsanvisninger.

Er det snakk om kompliserte TBV-systemer, medfølger naturligvis også AutoCad-tegninger.

Som en del av våre utvidede prosjektdokumentasjon tilbyr vi fullskalamålinger i eget laboratorium, on-site målinger i samarbeid med kunden samt CFD-simuleringer.

Læs mere om BIM objekter til tekstilbasert ventilasjon