Godt inneklima med bærekraftig ventilasjon

Med tekstilkanaler sikrer du ikke bare en effektiv, jevn og trekkfri fordeling av frisk luft til et godt inneklima, men du velger også en klimavennlig løsning

Godt inneklima med bærekraftig ventilasjon

Tekstilbasert ventilasjon

En del av noe større

Vi tar vårt samfunnsansvar som virksomhet alvorlig og er drevet av å skape løsninger, som på den ene side etterlater et så lite avtrykk som mulig og på den annen side skaper et så sunt inneklima som mulig. Derfor arbeider vi strukturert med CSR og bærekraft i alle aspekter av virksomheten. Investeringene, det krever, er for oss sunn fornuft. Spesielt når vi tar med i betraktningen, at vårt arbeid også kommer våre kunder til gode i form av grønnere profiler og mer bærekraftige løsninger.


Vi gjør en forskjell

Da vi i 2012 kunne introdusere markedet for verdens første Cradle to Cradle-sertifiserte ventilasjonsløsning, var det kulminasjonen av mange års arbeid. Vi designer produkter som gagner fremfor å belaste klimaet og samtidig tar vi hensyn til den økende mangelen på ressurser.


CradleVent er vårt bud på et fremtidssikkert og bærekraftig produkt for luftdistribusjon i kontorlokaler, skoler, laboratorier, idrettshaller, offentlige bygg og andre komfortmiljøer.

Les mer om CradleVent her

Bestil brochuren om bærekraft

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vi legger listen høyt

I juli 2021 oppnådde KE Fibertec-sertifisering på fire områder i henhold til FNs globale mål gjennom Bureau Veritas. De fire områdene er valgt ut fra vår oppfatning av hvor vi i særlig grad kan slå fast at vi kan skape størst effekt. Ved å være sertifisert gjennom en
upartisk og anerkjent sertifiseringsorgan tar vi arbeidet med bærekraft et steg videre og kan dokumentere at vi utgjør en forskjell.

Sertifisert etter FN’s Verdensmål

 • Rent vann og gode sanitærforhold

  Klimaendringene og de stadig stigende temperaturene på et globalt plan betyr, at vannmangel er et utbredt problem. Vi har forpliktet oss til å spare på klodens ressurser og har gjennomført omfattende vannbesparende tiltak i innfargingen av våre garn, så vi kun tilbyr Cradle to Cradle-godkjente farger. Det tilsvarer en redusering på 67% i vannforbruk og spillvann, som tilsvarer en 1 million liter vann årlig..

 • Bærekraftig energi

  I arbeidet med å bli CO2-nøytrale i 2030 fokuserer vi på å minimere avhengigheten av fossile brennstoffer og i stedet anvende nye, alternative energikilder. Siden 2014 har vi anvendt 100% vindkraft på våre danske fabrikker, hovedkontoret og veveriet. Samtidig fokuserer vi på å konvertere vår gassoppvarming med en CO2-nøytral energikilde og på den måte bidra til å fremme bærekraftig energi.

 • Anstændige jobs og økonomisk vækst

  KE Fibertec arbejder målrettet med CSR i hele virksomheden ved at tage samfundsansvar og bidrage til en positiv udvikling. Samtidig bidrager vi til økonomisk vækst og udvikling med et bæredygtigt sigte. Vi har blik for hele værdikæden og følger FN’s Global Compact Program for menneskerettigheder, antikorruption og miljø, og vores større faste samarbejdspartnere og leverandører har underskrevet programmets 10 principper. Internt i virksomheden er vi ISO 45001:2018 standard-certificeret for at sikre et godt arbejdsmiljø.

 • Ansvarligt forbrug og produktion

  På forbrugs- og produktionsområdet har vi i en årrække arbejdet målrettet med at reducere vores aftryk, både i forhold til spild og CO2. I forlængelse af vores Cradle to Cradle-certificering genanvender vi i dag restgarner til at producere vulstsnore til montage, hvilket har betydet en reduktion på ca. 7 tons restgarner. Samtidig har vi reduceret spildmateriale fra vores laserskæremaskiner med 38 tons og gennem en lang række initiativer i produktionen nedsat vores CO2-aftryk med 52% pr. omsat krone i forhold til 2010.

Kursen er lagt

Som virksomhet har vi aldri vært redd for å sette ambisiøse klimamål. Vi foretar de nødvendige investeringer, og vi arbeider strategisk og systematisk i hele virksomheten for å innfri våre målsetninger. Både fordi vi som virksomhet har et ansvar, og fordi investeringene samtidig kan se på vår bunnlinje – i form av lavere energiomkostninger, mindre avfall og unike konkurransefordeler.

Det gjør vi i dag!

• Bruker 100% vindkraft
• Foretar miljøkartlegging hvert tredje år
• Redusert spillvann med 67%
• Redusert CO2-utslipp med 52% siden 2010
• Optimerer ressursanvendelsen i produksjonen
• Tilbyr levetidsforlengende vedlikehold på våre produkter

Kontakt oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dokumentert bærekraft

I samarbeid med Rambøll har vi utarbeidet dokumentasjonspakker for hvordan vår tekstilbaserte ventilasjonsløsning kan bidra til kriteriene for en DGNB-sertifisering av bærekraftig bygg. Vi ønsker å gi våre kunder riktig råd med rask oversikt fra prosjektstart og kan tilby komplette dokumentasjonspakker som viser hvordan løsningen vår kan bidra etter kriteriene.

Les mer om DGNB her

Nå også etter BREEAM standard

KE Fibertec er nå klar med enda mer dokumentasjon som viser hvordan en tekstilbasert ventilasjonsløsning kan bidra til en sertifisering av en bærekraftig konstruksjon. Igjen i samarbeid med Rambøll Danmark har vi utarbeidet en rapport som dokumenterer hvordan våre produkter kan bidra til en sertifisering i henhold til BREEAM UK New Construction med materialene GreenWeave og MultiWeave.


Kontakt oss i dag på 75 36 42 00 og hør mer om hvordan vi kan hjelpe deg med en sertifisering av ditt neste ventilasjonsprosjekt.
Bærekraftige fordeler med tekstilkanaler

• Godt inneklima med effektiv luftfordeling gir lavere energiforbruk
• Fleksible og tilpassede løsninger reduserer materialavfall
• Lav vekt betyr mindre drivstofforbruk og lavere CO2-utslipp under transport
• Vedlikeholdsprogrammer forlenger levetiden
• Mulighet for resirkulering av utdaterte CradleVent®-systemer