Handling bak ordene

KE Fibertec har i mange år arbeidet med å utvikle og optimalisere vårt syn på fremtidens løsninger for godt inneklima.

Handling bak ordene

Les mer om initiativene våre her

Et verdifullt verktøy

Klimakravene i byggebransjen blir stadig strengere, og i dag krever byggeforskriftene at nye bygninger skal dokumentere bygningens samlede klimapåvirkning med en LCA (Life Cycle Assessment). Med LCA-kravet blir en EPD (Environmental Product Declaration) et verdifullt verktøy. Både som dokumentasjon og som et verktøy som hjelper deg å ta fornuftige klimavalg.

Prosjektspesifikk CO2-data

Kundene våre er garantert troverdig dokumentasjon ettersom EPD-ene våre er tredjepartsverifisert. Med vårt avanserte 3D-program TBV Designer har vi nå videreutviklet programvaren til også å inkludere CO2-data, som beregnes i dokumentasjonen vår med beregninger på alt fra tekstiler, monteringsdeler og tilbehør til emballasje. Det betyr at CO2-dokumentasjonen vår ikke er basert på en standardmal, men på hver enkelt TBV-løsnings klimapåvirkning og livssyklus fra produksjon og bruk til avhending.

Alt annet enn standard

Vår EPD skiller seg ut ved å gi innsikt i hvordan alle elementer i våre tekstilbaserte ventilasjonsløsninger påvirker miljøet. Vi har gjort beregninger for alle komponenter og viser hvor mye de fire kategoriene tekstil, montering, tilbehør og emballasje utgjør av den totale klimapåvirkningen. På denne måten gir EPD-en innsikt i hvert eneste fotavtrykk når du velger tekstilbasert ventilasjon fra KE Fibertec.

Innblikk i alle avtrykk

 • Tekstil

  Alle tekstilene våre veves på KE Fibertecs eget veveri, der vi har den nyeste teknologien, inkludert høyteknologiske luftveverier for å produsere våre to tekstiltyper MultiWeave og GreenWeave.

 • Tilbehør

  Når det gjelder presisjon og økt transparens, spiller detaljene en viktig rolle for sluttresultatet. Dette gjelder selvsagt også for EPD-en vår, der vi inkluderer alt fra glidelåser, munnstykker, klemmer, endestykker, SRD, skruer, borrelås og sytråd. Alt er altså med i beregningen av klimapåvirkningen.

 • Montasje

  Tekstilbaserte ventilasjonsløsninger fra KE Fibertec er alltid tilpasset det enkelte bruksområdet. Det betyr at montasjesystemene våre er konstruert slik at opphengsskinnene leveres tilskåret. Dette minimerer avfallet og sparer tid på byggeplassen fordi aluminiumskinnene er raske og enkle å montere i nesten alle himlinger. Samtidig gir den lave vekten på både skinner og tekstilkanaler ergonomiske fordeler sammenlignet med stålkanaler.

 • Emballasje

  Vårt nye emballasjekonsept som benytter det resirkulerbare Hexacomb-materialet. Hexacomb er kjernepapp, et 100 % biologisk nedbrytbart materiale som, i tillegg til å være mye mer miljøvennlig, har fordeler som lav vekt, høy holdbarhet og stor fleksibilitet, og som enkelt kan tilpasses enhver produktform. Som et resultat av dette har vi klart å redusere karbonavtrykket vårt på emballasjefronten med hele 62 %.

Download

Bli ringt opp

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.