KE Fibertec holder åpent hele sommeren

17-06-2020

Vi er i full gang med å vende tilbake til hverdagen igjen med åpning av bl.a. landets skoler, institusjoner, det offentlige og de mange private virksomheter, som har vært lukket på grunn av coronakrisen. Mange har utnyttet tiden til å foreta renoveringer og forbedringer av bygninger og arbeidsmiljøet, mens medarbeiderne har vært hjemme eller arbeidet hjemmefra. Men det er stadig mange renoveringsprosjekter og moderniseringer å arbeide med på landets skoler og utdanningsinstitusjoner. Nettopp for å bane veien for en igangsetting av disse prosjektene, har staten et mål om å hjelpe med økte budsjetter til modernisering og renovering, ikke kun for å støtte norsk økonomi ved å sikre arbeid til håndverkere og virksomheter innenfor byggebransjen, men også for å forbedre standarden på de offentlige bygninger med fokus på energiforbedringer.

Sommeren er over landet, og om ikke lenge skal alle barn og unge på en velfortjent lang sommerferie. Her blir mange av landets institusjoner mer eller mindre lukket og åpner først igjen i august. Det betyr, at tiden nå er rett til å ha fokus på og få utført de mange forskjellige renoveringsprosjekter, som landets skoler og institusjoner har fått grønt lys til eller planlegger at igangsette. Et område, som bør være i fokus, er inneklimaet i skolenes og institusjonenes lokaler og fasiliteter. Her er et dårlig inneklima årsak til problemer slik som manglende konsentrasjonsevne, hodepine og tretthet hos elever og lærere. Flere undersøkelser viser, at flere av parameterne kan forbedres betydelig, hvis luften i rommet skiftes ut med nok frisk luft, og temperaturen justeres.

KE Fibertec har mange års erfaring med utvikling og levering av tekstilbasert ventilasjon til skoler og sport- og treningsarenaer. En av de mange fordelene med KE Fibertecs tekstilkanaler er deres gode evne til å fordele den tilførte luften ensartet og effektivt uten sjenerende trekk. Samtidig skal det ikke lages transportkanaler til ventilene, idet tekstilkanalen både fungerer som ventil og transportkanal. I forhold til renovering kan plassen til ventilasjonskanaler i eksisterende bygg være en utfordring. Her er løsningen med tekstilkanaler spesielt velegnet, fordi de kan tilpasses det enkelte rom og dimensjoneres i farge, form og størrelse, så de passer inn i rommet og bygningens arkitektur.

Et veldig stort fokusområde i byggenæringen er energioptimalisering, og at man velger bærekraftig innenfor nybygg og renoveringsprosjekter. Skjerpede energikrav i byggenæringen og den globale mangelen på ressurser krever, at vi gjør ord til handling og begynner å velge mere bærekraftige og fremtidssikre løsninger i byggebransjen. Tekstilkanaler fra KE Fibertec er en bærekraftig løsning enten til nybygg eller renoveringsprosjekter med fokus på godt inneklima. Med CradleVent - verdens første Cradle to Cradle-sertifiserte ventilasjonskanal - tar vi ansvar for hele produktets livssyklus fra produksjon til og med gjenbruk. Samtidig kan våre tekstilløsninger vaskes, og dermed oppnår man en energibesparelse i forhold til andre ventilasjonsløsninger, da strømforbruket ved å produsere den nødvendige luftmengden reduseres, når tekstilkanalen er ren.

Hos KE Fibertec står også feriesesongen for døren. Men i likhet med tidligere år holder KE Fibertec åpent på alle tre fabrikker gjennom hele sommeren, så vi kan opprettholde våre gode leveringstider med et høyt nivå av ”on-time” levering. Vår ekspresslinje holdes også åpen i Danmark, så vi kan garantere levering av mindre hasteordrer innenfor fem arbeidsdager.

Kontakt oss i dag for å høre mer om, hvordan vi hjelpe med optimering av ventilasjonsløsninger med høy grad av fleksibilitet og hurtig installasjon.

Vi ønsker alle en riktig god sommer og gleder oss til å betjene våre kunder med nye, spennende ventilasjonsprosjekter rundt i hele landet.