Godt inneklima på skoler

01-11-2023

Da Eidsvoll Verk skole skulle rehabilitere og lage et tilbygg var det Hamstad AS som fikk ventilasjonsentreprisen. I tilbygget ble det laget nye klasserom og grupperom, i eksisterende del ble noen klasserom og SFO spiserom rehabilitert. Hamstad AS valgte en løsning med tekstilkanaler i klasserom, grupperom og SFO spiserom.

I samarbeid med Hamstad AS valgte vi en løsning med KE Fibertec sitt KE Injcet system med laserskårne hull. Da kommer det luft ut gjennom både tekstilet og de laserskårne hullene. En løsning som gir god omrøring og en god og jevn fordeling av luften i rommene.

Les mer om komfortløsningen vår her.