Gjenvinning av overskuddsgarn er fornuftig

25-08-2020

I mange år har KE Fibertec jobbet målrettet og intenst med bærekraft, med fokus på hvordan vi som et globalt produksjonsselskap kan bidra til å gjøre en forskjell og ha minst mulig innvirkning på miljøet. I dag er hele det sirkulære tankesettet en stor del av vårt DNA og måten vi utvikler våre produkter og optimaliserer alle prosesser.

Den siste investeringen er to nye snormaskiner (vulstmaskiner) som kan produsere alle vulster for å henge opp tekstilkanalene våre. Råvaren er basert på garn vi får i overskudd i forbindelse med produksjon av vev på veveriet. Til nå har det vært et samarbeid med en ekstern leverandør om levering av vulst for henging, men i stedet for å la alt garnavfall gå til spille, vil KE Fibertec fremover ha en egen produksjon der restgarnet blir resirkulert. I oppstarten blir min. 30% av restgarnet brukt i produksjonen, men i løpet av et år er målet å nå 100%.

Vi har et klart mål om at investeringen etter full implementering vil gjøre det mulig for oss å gjenbruke alle resterende garnpartier tilsvarende ca. 7 tonn årlig. Vi har et sterkt fokus på å minimere avfallet vårt og bidra til å bringe KE Fibertec nærmere målet om at 25% av alle tekstilkanaler er laget av resirkulerte eller gjenværende materialer, uten at det går ut over produktkvaliteten eller påvirker brann- og krympegenskapene. Erfaringene våre har allerede vært så positive at vi har bestilt en snormaskin til, så vi har tilstrekkelig kapasitet til å oppnå målet om å gjenbruke overskuddsgarnene våre og samtidig kunne levere alle ordrer, sier Frank Hansen, direktør i KE Fibertec Væveri.

Siden hele ideen om bærekraft begynte i 2012, da KE Fibertec var den første produsenten i verden som mottok en Cradle to Cradle-sertifisering innen tekstilbasert ventilasjon, har vi hatt fokus på måten vi gjør forretninger og hvordan vi kan belaste miljøet så lite som mulig i utvikling og produksjon av løsningene våre. Vi jobber for å redusere CO2-avtrykket vårt, og siden 2010 har oppnådd en reduksjon av CO2-utslipp på 52% for hver omsatte krone sammenlignet med 2010. Vi er stolte av denne utviklingen, men vi har et klart mål om å bli CO2-nøytral i alle våre danske avdelinger innen 2030.