Efterskole får effektiv og trekkfri luftutveksling med FBS-takpaneler

04-12-2023

Med FBS himlingspaneler får du en løsning som er fullt integrert med undertaket. Panelet er utformet slik at det er mulig å styre hvor luften blåses inn i rommet. Den synlige overflaten brukes aktivt til å fordele luften, noe som gir lave tilluftshastigheter for trekkfri luftfordeling og lavt trykktap. Utformingen av FBS-panelet gjør løsningen velegnet til bruk i rom der det brukes kjøling eller isotermisk tilluft, for eksempel i skoler, kontorer og andre komfortmiljøer.

På Hårslev Efterskole leverte vår danske avdeling av kunden MB Ventilation FBS-takplater som ble montert i skolens auditorium i forbindelse med installasjonen av et nytt ventilasjonsanlegg. Rommet brukes som forsamlingslokale for skolens elever og ansatte og har plass til rundt 100 personer til fellesarrangementer som informasjonsmøter, foredrag og sang.

FBS-takpanelene er produsert i det brannhemmende tekstilmaterialet GreenWeave, som er tilgjengelig i en rekke flotte Cradle to Cradle-godkjente farger. På Hårslev Efterskole ble fargen hvit valgt for å matche resten av takdesignet og lyse opp rommet.

Les mer om FBS-takpaneler på www.ke-fibertec.no/fbs og de mange fordelene du får med vår tekstilbaserte takdiffusor.