Avfall fra produksjonen resirkuleres til nyt

08-04-2024

Hos KE Fibertec ser vi på avfall fra produksjonen som en verdifull ressurs, og de siste årene har vi fokusert på å optimalisere forsyningskjeden vår og utvikle strategiske samarbeidsavtaler med eksterne selskaper. Et arbeid som gjør at vi i dag nesten ikke har noe restavfall igjen på veveriet vårt.

Vi har i mange år hatt et tett samarbeid med Agtrup Plast, som har vært en fast leverandør av dyser av høy kvalitet til ventilasjonsløsningene våre. Et samarbeid som går helt tilbake til da KE Fibertec begynte å tilby dem på markedet. I vårt fokus på å minimere avfall og materialer til forbrenning innledet vi for litt over et år siden et samarbeid med Agtrup Plast for å finne en måte å utnytte plastrørene (kjeglene) som garnet rulles opp på hos underleverandørene våre. I stedet for å sende dem til forbrenning var målet å utnytte og resirkulere plastmaterialet. Til å begynne med var det mest en testfase, der Agtrup Plast forberedte en rekke prøver i produksjonen, inkludert granulatet, for å se hvordan materialet kunne utnyttes på best mulig måte.

I dag blir alle tomme kjegler fra KE Fibertec granulert på veveriet i Vejen og levert til Agtrup Plast i Kolding. Her resirkuleres det granulerte materialet og brukes 100 % som resirkulert materiale til utvikling av kjedeemner for produksjon hos selskapet FRONTMATEC. Forventningen er å nå mer enn 50 000 kjegler til granulering i løpet av 2024, og Agtrup Plast produserer i dag ca. 6 800 artikler av drøyt 600 kg granulat (re-slipemateriale) fra KE Fibertec med en produksjonstakt på 45 artikler i timen, alt produsert med 100 % vindkraft.

"Det er flott å ha en leverandør som ikke bare leverer godt håndverk, men som også har en sterk holdning til gjenbruk og gjenvinning. Derfor var det helt naturlig å spørre Agtrup Plast om de kunne se muligheter for å resirkulere plastkeglene våre", sier Frank Hansen, CEO KE Fibertec Væveri. "Jørn Lange fra Agtrup Plast var med på ideen fra første sekund, og med selskapets kunnskap om plast og resirkulerbarhet kom vi raskt i gang med de første forsøkene. Det hele endte opp i historien over, og det var en gledens dag da Jørn Lange kunne presentere varen han hadde produsert for FRONTMATEC. Vi ble faktisk litt stolte da vi så hva Agtrup Plast hadde laget av noen plastkegler, som for et år siden bare var avfall som vi kastet i en container", avslutter Frank Hansen.