Vi væver kun tekstilmateriale til ventilation

KE Fibertec Væveri væver udelukkende tekstiler til tekstilbaseret ventilation som de eneste på verdensmarkedet. Det giver os en helt unik mulighed for at udvælge råvarer, som tilfører vores tekstilmaterialer de eksakte egenskaber, vi ønsker, og som kommer vores kunder til gode. Det gælder egenskaber som  krympestabilitet, farveægthed, brandegenskaber, der ikke kræver udvaskning af spindeolier før test, Høj Dust Holding Capacity (længere vaskeintervaller) og ikke mindst ensartede materialer med en helt ensartet luftgennemgang pr. m2, også efter gentagen vask. Læs mere om vores løsninger her:

Få godt indeklima med tekstilbaseret ventilation

Væveriet

Fokus på kvalitet og klima

 • Høj grad af materialekendskab sikrer godt indeklima

  Alle vores tekstilmaterialer bliver vævet på vores eget væveri i Danmark, hvor vi med den nyeste teknologi inden for luftvæve kan styre hele produktionsprocessen fra garn til færdigt tekstilmateriale. Men for KE Fibertec handler det primært ikke om, at vi væver tekstiler, men at vi væver trådene uden om luften til et optimalt og ensartet luftskifte. Vi stiller meget høje krav til vores underleverandører, og alle råmaterialer kontrolleres med en omfattende indgangskontrol, inden vi påbegynder vævningen. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten af de processer, som vores materialer gennemgår, lige fra vi påbegynder opspoling af garnet, til vi leverer færdigproducerede lagervarer.

  Vores to primære materialer, GreenWeave og MultiWeave, er fremstillet af et grundmateriale af brandhæmmende granulater, der spindes til polyesterfibre. Forskellen på de to materialer er i store træk måden, fibrene spindes på, inden de bliver til det færdige garn. Men fælles for vores materialer er, at de har et ekstremt lavt olieindhold og at vi holder en max. krympningsgrad på under 5%. Det er helt unikt og gør, at vi kan levere vævede tekstilmaterialer af meget høj kvalitet. Netop disse to faktorer er helt afgørende for vores kvalitet, og for at vi kan kontrollere luftgennemtrængeligheden i tekstilmaterialerne. Den indgående viden, som vi har til vores råmaterialer, samt de høje krav, vi stiller til vores underleverandører, gør os i stand til at tilpasse vævningen af tekstilmaterialet til den nøjagtige luftmængde, og hvordan den skal fordeles i et givent rum. 

  I videoen forklarer Frank Hansen mere om de garner, som vi anvender på væveriet, og hvorfor et meget højt niveau af materialekendskab er så vigtigt for KE Fibertec og vores tekstilbaserede ventilationsløsninger.


  KE Fibertec - Garn

 • Reduktion af vandforbrug ved indfarvningsproces

  Hos KE Fibertec ønsker vi at tage et ansvar og i årenes løb har vi gennemført en række forskellige initiativer med fokus på at reducere vores forbrug og tage hensyn til de knappe ressourcer herunder vand. Til vores indfarvning af vores råmaterialer findes der forskellige materiale- og garnfarvningsprocesser. Tidligere fik vi primært vores materialer indfarvet efter vævning med færdige ruller af tekstilmateriale. Til denne proces anvendes der store mængder af vand til at få farven grundigt i materialet – faktisk hele 25 liter pr. kg. For et par år besluttede KE Fibertec at minimere brugen af denne indfarvningsmetode for at minimere vores vandforbrug.

  I dag bliver vores garner indfarvet ved metoder, som anvender langt mindre vand. Den ene metode er garnet, som vi modtager fra vores underleverandør, som er rullet op på cones (plastikrør). Her sættes garnrullerne op på et spir og indfarves til den farve, som vi skal bruge. Fordelen ved denne metode, er at vandforbruget er kun på 5 liter pr. kg. En anden metode er indfarvning af det granulat, som vores garner er fremstillet af. Her tilføres den valgte farve i fremstillingsprocessen af granulatet og her tilføjes der ikke yderligere vand til denne indfarvningsmetode.

  Siden vi besluttede at få vores råmaterialer indfarvet med et lavere vandforbrug, har det betydet at vi har sparet over 1 million vand om året, hvilket svarer til en reduktion af vandforbruget og spildevand på hele 67%.  Helt i tråd med vores strategi om at tilbyde bæredygtige ventilationsløsninger, har vi siden 2023 desuden også kunne tilbyde digitaltryk, som en alternativ måde at tilføre farver til tekstilmaterialet. Med miljøvenlige og vandbaserede trykfarver kan vi med transfertryk frit valg i op til 1.600 farver. En proces, hvor der heller ikke anvendes vand.

  Få en mere uddybende viden i video nedenfor. Her kan du høre mere om hvordan KE Fibertec får indfarvet garner inden råmaterialet kommer ind i produktionen og bliver vævet til færdigt tekstilmateriale.


  KE Fibertec - Dyeing

 • 100% kontrol over luftens gennemstrømning

  En af de helt unikke fordele med tekstilbaseret ventilation, er at vi kan tilføre rummet den nøjagtige luftmængde der skal til for at luftudskiftningen er optimal og sikrer et godt indeklima. Det er uanset om der er tale om klasseværelset på en skole eller den store produktionshal inden for industrien. KE Fibertec har ydermere den fordel at vi med vores eget væveri kan tilpasse vævningen af materialet fuldstændig til kundens behov. Vi kan tilbyde mere en 84 varianter med flere forskellige permeabiliteter (luftgennemgang), så løsningen skræddersyes til byggeriet og behovet for luftskifte.

  Alle vores materialer er permeabilitetsstabiliserede, hvilket sikrer en korrekt og ensartet luftgennemgang. Det er meget afgørende for funktionen af en ventilationsløsning, hvor modsat vil store variationer i permeabiliteten resultere i for stort energiforbrug, hvis materialet er for tæt, eller blafringer omkring indløb, fordi materialet er blevet for åbent.

  Desuden gennemgår alle vores materialer en fast kvalitetssikring fra tråd til færdigt væv med visuel kontrol af færdigvævet materiale, varmebehandling for at mindske krymp ved vask samt en stregkodemærkning til fuld sporbarhed. Vi stiller høje krav til alle vores underleverandører og alle råmaterialer gennemgår en omfattende indgangskontrol inden vi påbegynder vævning af tekstilet.

  Frank Hansen forklarer mere om hvorfor permeabilitet er afgørende for et optimalt luftskifte og hvordan vores løsning adskiller sig på baggrund af høj grad af materialekendskab og fleksibilitet i design.


  KE Fibertec - Permeabilitet


 • Fokus på genanvendelse af affald

  Kursen har været lagt hos KE Fibertec i mange år mod mere bæredygtige løsninger – både i forhold til produktion og produkt. I de senere år har vi haft et stort fokus på hvordan vi dels kan arbejde med optimering af vores mængder af affald, men også hvordan vi kan genanvende det til nye løsninger og produkter. Vi er kommet rigtig langt med målene og kan nu dokumentere, at vi har nul affald på vores væveri.

  Ved at indgå strategiske samarbejdsaftaler med eksterne producenter, sender vi i dag mere end 35 tons restmaterialer fra vores laserskærere i produktionen videre til forarbejdning hos Kvadrat Really. Restmaterialet laves til granulat hvorefter det sendes til videre produktion af absortplader i produktlinjen Kvadrat Acoustic High End. På samme måde bliver cones, som vores garn er oprullet på, genanvendt til nye kædeemner til virksomheden FRONTMATEC. Her bliver alle tomme cones granuleret på vores væveri, hvorefter vores mangeårige samarbejdspartner Agtrup Plast aftager dem til fremstilling af kædeemnet. Vi forventer at nå op på omkring 50.000 cones i 2024, der kommer til at indgå i et nyt produkt. Når vi væver tekstilmateriale bliver der altid en lille mængde overskydende garn tilbage på samme cones. I stedet for at smide det ud, som vi gjorde tidligere, genanvender vi det i dag til at fremstille vulstsnore, som anvendes til at montere vores tekstilkanaler med. Samlet har vi i de sidste par år lykkedes med at sende op mod 50 tons affald fra vores produktion videre til nye produkter, hvilket er et godt stykke på vejen mod at blive CO2-neutral på vores danske fabrikker i 2030.

  Se videoen, som fortæller om vores mange initiativer, og læs mere om hvordan vi arbejder mod mere bæredygtige ventilationsløsninger på www.ke-fibertec.dk/greenthinking.


  KE Fibertec - Waste

Cradle to Cradle materialer

Vi tilbyder materialer, der er vævet i Cradle to Cradle-certificerede garner, som indgår i vores cirkulære forretningsmodel. Ud over de to Cradle to Cradle-godkendte materialer GreenWeave og Multiweave, som er vævet i 100% polyester, og som findes i op til syv forskellige varianter (luftgennemgange), er vi leveringsdygtige i specialvarer som Nomex og antistatisk Trevira CS.

Kontakt mig

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.