Godt indeklima med bæredygtig ventilation

Med tekstilkanaler sikrer man ikke alene en effektiv, ensartet og trækfri fordeling af frisk luft til et godt indeklima men man vælger også en klimavenlig løsning

Godt indeklima med bæredygtig ventilation

Læs mere om tekstilbaseret ventilation

En del af noget større

Vi tager vores samfundsansvar som virksomhed alvorligt og er drevet af at skabe løsninger, der på den ene side efterlader så lille et aftryk som muligt og på den anden side skaber så sundt et indeklima som muligt. Derfor arbejder vi struktureret med CSR og bæredygtighed i alle aspekter af virksomheden. Investeringerne, det kræver, er for os sund fornuft. Især når vi tager med i betragtningen, at vores arbejde også kommer vores kunder til gode i form af grønnere profiler og mere.

Vi gør en forskel

Da vi i 2012 kunne introducere markedet for verdens første Cradle to Cradle-certificerede ventilationsløsning, var det kulminationen på mange års arbejde. Vi designer produkter, der gør gavn frem for at belaste klimaet og samtidig tager vi højde for den voksende mangel på ressourcer. 

CradleVent er vores bud på et fremtidssikret og bæredygtigt produkt til luftfordeling i kontorlokaler, skoler, laboratorier, sportshaller, offentlige bygninger og andre komfortmiljøer.

CradleVent

Bestil brochuren om bæredygtighed

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vi sætter overliggeren højt

I juli 2021 opnåede KE Fibertec certificering inden for fire områder i henhold til FN’s verdensmål gennem Bureau Veritas. De fire områder er valgt ud fra vores opfattelse af, hvor vi i særlig grad kan konstatere, at vi kan skabe størst effekt. Ved at blive certificeret gennem et uvildigt og anerkendt certificeringsorgan tager vi vores arbejde med bæredygtighed et skridt videre og kan dokumentere, at vi gør en forskel.

Certificeret efter FN's verdensmål

 • Rent vand og sanitet

  Klimaændringerne og de stadigt stigende temperaturer på et globalt plan betyder, at vandmangel er et udbredt problem. Vi har forpligtet os til at spare på klodens ressourcer og har gennemført omfattende vandbesparende indsatser i indfarvningen af vores garner, så vi kun tilbyder Cradle to Cradle-godkendte farver. Det svarer til en reducering på 67% i vandforbrug og spildevand, svarende til 1 million liter vand årligt.

 • Bæredygtig energi

  I arbejdet med at blive CO2-neutrale i 2030 fokuserer vi på at minimere afhængigheden af fossile brændstoffer og i stedet anvende nye, alternative energikilder. Siden 2014 har vi anvendt 100% vindkraft på vores danske fabrikker, hovedkontoret og væveriet. Samtidig fokuserer vi på at konvertere vores gasopvarmning med en CO2-neutral energikilde og på den måde bidrage til at fremme den bæredygtige energi.

 • Anstændige jobs og økonomisk vækst

  KE Fibertec arbejder målrettet med CSR i hele virksomheden ved at tage samfundsansvar og bidrage til en positiv udvikling. Samtidig bidrager vi til økonomisk vækst og udvikling med et bæredygtigt sigte. Vi har blik for hele værdikæden og følger FN’s Global Compact Program for menneskerettigheder, antikorruption og miljø, og vores større faste samarbejdspartnere og leverandører har underskrevet programmets 10 principper. Internt i virksomheden er vi ISO 45001:2018 standard-certificeret for at sikre et godt arbejdsmiljø.

 • Ansvarligt forbrug og produktion

  På forbrugs- og produktionsområdet har vi i en årrække arbejdet målrettet med at reducere vores aftryk, både i forhold til spild og CO2. I forlængelse af vores Cradle to Cradle-certificering genanvender vi i dag restgarner til at producere vulstsnore til montage, hvilket har betydet en reduktion på ca. 7 tons restgarner. Samtidig har vi reduceret spildmateriale fra vores laserskæremaskiner med 38 tons og gennem en lang række initiativer i produktionen nedsat vores CO2-aftryk med 52% pr. omsat krone i forhold til 2010.

Ny viden omsættes til miljøvenlige initiativer

For KE Fibertec er det vigtigt, at vi har et overblik over vores CO2-udledninger, så derfor var valget om at gennemføre et forløb gennem Dansk Industri og Industriens Fond, som hedder ”KlimaKlar Produktionsvirksomhed”, ikke så svært at træffe. Det har været et meget positivt og konstruktivt forløb, som vi absolut kun kan anbefale andre produktionsvirksomheder at deltage i, og det har givet os nogle uvurderlige værktøjer i at nå vores 2030-målsætning om at blive affalds- og CO2-neutral. 

Kursen er lagt

Som virksomhed har vi aldrig været bange for at sætte ambitiøse klimamål. Vi foretager de nødvendige investeringer, og vi arbejder strategisk og systematisk i hele virksomheden for at indfri vores målsætninger. Både fordi vi som virksomhed har et ansvar, og fordi investeringerne samtidig kan aflæses på vores bundlinje – i form af lavere energiomkostninger, mindre spild og unikke konkurrencefordele.

Det gør vi i dag!

• Anvender 100 % vindkraft
• Foretager miljøkortlægning hvert 3. år
• Reduceret spildevand med 67%
• Reduceret CO2-udledning med 52 % siden 2010
• Optimerer ressourceanvendelsen i produktionen
• Tilbyder levetidsforlængende vedligehold på vores produkter

Dokumenteret bæredygtighed

 • DGNB

  I samarbejde Rambøll Danmark A/S har vi udarbejdet dokumentationspakker for hvordan vores tekstilbaserede ventilationsløsning kan bidrage til kriterierne til en DGNB-certificering af bæredygtigt byggeri. Vi ønsker at give vores kunder den rigtige rådgivning med et hurtigt overblik fra projektets start og kan tilbyde komplette dokumentationspakker, der viser hvordan vores løsning kan bidrage efter kriterierne.

 • BREEAM

  KE Fibertec er nu klar med endnu mere dokumentation, der viser, hvordan en tekstilbaseret ventilationsløsning kan bidrage til en certificering af et bæredygtigt byggeri. Endnu en gang i et samarbejde med Rambøll Danmark har vi udarbejdet en rapport, der dokumenterer, hvordan vores produkter kan bidrage til en certificering efter BREEAM UK New Construction med materialerne GreenWeave og MultiWeave.

Kontakt os

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bæredygtige fordele med tekstilkanaler

• Godt indeklima med effektiv luftfordeling giver lavere energiforbrug
• Fleksible og kundetilpassede løsninger reducerer materialespild
• Lav vægt betyder mindre brændstofforbrug og lavere CO2-udslip ved transport
• Vedligeholdelsesprogrammer forlænger levetiden
• Mulighed for genanvendelse af udtjente CradleVent® systemer