Ventilationsbranchen skal også tage ansvar

11-12-2023

Årskommentar 2023
af Carsten Jespersen, adm. direktør


Året, der gik
KE Fibertec indledte 2023 med den største ordrebeholdning i virksomhedens historie, og vi forventede et nyt år med tocifrede vækstrater, som vi har oplevet i de foregående to år. Her på falderebet kan vi konstatere, at træerne ikke gror ind i himlen, og samlet set forventer vi nu en fornuftig encifret vækst i omsætningen, som dækker over, at nogle markeder stadig er oppe i kadence, mens vi begynder at se opbremsning på andre markeder.

Et af de markeder, hvor det er gået rigtigt godt, er det danske. 2023 har været præget af stor aktivitet, hvor vi har færdiggjort leveringen og montagen af tekstilkanaler til det store Femern-projekt i Rødbyhavn, vi har leveret til butikskæden Normals nye distributionsterminal i Horsens, til renoveringen af Lalandia i Rødby og til en lang række padelhaller rundt i landet for blot at nævne nogle projekter. Vi har også gearet meget op i vores interne vaske- og aftersales servicecenter, bl.a. har vi næsten tredoblet vaskekapaciteten i vores nye in-house vaskeri. Det åbner muligheden for at vaske endog meget store mængder tekstilkanaler over to til fire dage for specielt store fødevareproducenter, men også for industrielle kunder, der ikke har et fuldt reservesæt at skifte med. Vores dokumentation af hygiejne og muligheden for at lave småreparationer i samme arbejdsgang er blevet utroligt godt modtaget, og i 2024 vil vi videreudvikle konceptet yderligere. Det er vigtigt at understrege, at KE Fibertec ikke konkurrerer med vores installatørkunder, men at vi samarbejder med dem om en fælles målsætning om at sikre rene og optimalt fungerende tekstilkanaler til gavn for energiforbruget, indeklimaet, levetiden og ikke mindst det æstetiske udseende. Som branche har vi en forpligtelse til at sikre, at vores ventilationsløsninger rent faktisk yder det, som vi har lovet kunderne -  ikke kun ved ibrugtagningen, men også efter fem og ti års brug.

Bæredygtighed som forretningsmodel
Bæredygtighed som forretningsmodel handler for KE Fibertec ikke kun om vores produkters CO2-aftryk, men i lige så høj grad om cirkulær økonomi (affald er en ressource), anvendelse af sunde materialer og ikke mindst understøttelse af relevante bygningscertificeringer blandt andet ved hjælp af dynamiske EPD’er. Disse fire søjler er rygraden i KE Fibertecs bæredygtighedsstrategi. Selv om udviklingen indimellem går meget trægt, er der kommet en generel konsensus i offentligheden om, at vi ikke længere skal diskutere hvorfor man skal vælge bæredygtige produkter, nu handler det mere om hvordan man implementerer og dokumenterer en bæredygtig løsning. Det er trods alt et fremskridt. I vores cirkulære forretningsmodel er det i 2023 lykkedes KE Fibertec at indgå en samarbejdsaftale med Kvadrat Really om genanvendelse af tekstilaffald fra vores danske fabrikker. Som ”affaldsleverandør” skal man tænke anderledes end i et sædvanligt supply chain-samarbejde. Sortering, pakning, transport og makulering af affaldsmaterialer er en dyr proces, og inden man har en ny råvare klar til produktion af i dette tilfælde akustikplader, er der brugt mange ressourcer, som fordyrer det cirkulære produkt. Skalering er vejen frem, og det betyder et tættere samarbejde mellem en eller flere ”affaldsleverandører” og den ”cirkulære kunde” for at holde omkostningerne nede i hele supply chain-leddet, også selv om det betyder, at vi inviterer vores konkurrenter ind i kredsen. I 2023 har vi genanvendt tæt på 35 tons tekstilaffald foruden 8 tons garnaffald, noget vi er utroligt stolte af, selv om vi slet ikke er i mål endnu.

I 2022 deltog KE Fibertec i Klimaklar Produktionsvirksomhed under Dansk Industri og Industriens Fond for at få den nødvendige indsigt i, hvordan vi opgør virksomhedens klimaregnskab, monitorerer og rapporterer den. Det har givet værdifuld viden, og som så mange andre produktionsvirksomheder ligger vores største udfordring i at nedbringe den såkaldte Scope 3-udledning (indirekte udledninger fra bl.a. leverandører, råvarer og bortskaffelse mv.). 97% af KE Fbertec samlede udledninger kommer fra Scope 3, og det bliver en kæmpe udfordring at nå målsætningen om at blive CO2-neutral i 2030 (Scope 1 og 2) samt reducere Scope 3-udledningen med netto 25% i 2030 i forhold til 2018. For at opnå disse ambitiøse mål har vi tilmeldt os Industriens Fond og Dansk Industris nye fælles projekt, Afkobling 2030, som netop handler om at afkoble væksten i omsætning med øget udledning fra Scope 3. 

Ny dynamisk produkt EPD endelig klar
Pr. 1. januar 2023 blev der indført en fundamental ændring i bygningsreglementet. I alle byggerier over 1000 m2 skal bygherre levere dokumentation for bygningens klimapåvirkninger i form af en livscyklusvurdering (LCA), som viser klimapåvirkningerne fra opførelse, drift og nedrivning set over en periode på 50 år. De nye klimakrav i bygningsreglementet indeholder også en øvre grænseværdi for CO2-udledningen på 12 kg CO2-ækv. pr. m2 pr. år.

Grundlæggende finder KE Fibertec det positivt, at der også stilles krav til byggeriet og ikke mindst til producenterne af byggekomponenter. Det har været svært at få myndighedsdefineret de krav og metoder, vi skal anvende til vores skræddersyede løsninger for at kunne levere en dynamisk EPD, som hjælper bygherren med at dokumentere klimakravene. Fra KE Fibertecs side er vi derfor stolte over, at det endelig er lykkedes at få en tredjepartsevalueret EPD, som samtidig understøtter vores nye dokumentation til DGNB- og BREEAM-bygningscertificeringerne foruden de nævnte krav til en LCA i bygningsreglementet.

Desværre har vi oplevet en del benspænd på grund af regler, som er helt uforståelige, og som oftest tilgodeser de virksomheder, der lader stå til. I nogle tilfælde accepterer man, at producenten fremviser en yderst mangelfuld EPD, hvor vi f.eks. har set en EPD udarbejdet på 1 m2 råt tekstilmateriale. Denne beregning er meget simpel at udføre, og man kunne forledes til at tro, at tekstilet i en tekstilkanal er den vigtigste ingrediens. Sådan forholder det sig ikke. I en dynamisk beregnet EPD udgør selve tekstilet sjældent mere end ca. 34-35%, aluminiumsophæng udgør 50-52% og tilbehør såsom lynlåse og dyser samt emballage udgør den resterende del. Er det rimeligt, at vi skal sammenlignes med en konkurrents tredjepartsevaluerede EPD, hvor man kun har dokumenteret godt en tredjedel af den samlede CO2-udledning?

Et andet eksempel er brugen af aluminium, som er KE Fibertecs absolut største enkeltkilde. Vælger man en kinesisk produceret aluminiumsskinne, udleder den reelt over 20 kg CO2-eq/kg aluminium, hvis der er brugt kulkraft i produktionen på aluminiumsværket, og skinnerne herefter transporteres til Danmark. I dag er der skandinaviske leverandører, der kan lave en tilsvarende aluminiumsskinne, som er lokalt produceret med en udledning på 2,3-5,7 kg CO2-eq/kg aluminium. Disse leverandørers produkter burde belønnes, når vi afleverer vores EPD, men sådan fungerer det desværre ikke i dag. Kan producenten ikke ”oplyse” sin reelle udledning, er det tilladt at bruge en gennemsnitsdatabaseværdi på 10 kg CO2-eq/kg aluminium. Vil det animere en producent til at vælge en ofte dyrere underleverandør, hvis man kan slippe af sted med en halvering af udledningen blot ved at lave et opslag i en database? Det er efter vores opfattelse en forkert måde at motivere producenter i ventilationsbranchen til at tage del i den grønne omstilling.

Forventninger til 2024
Vi tror på en positiv, men også selektiv udvikling i 2024. Vi ser tydelige tendenser til afmatning i byggebranchen på en del af vores hovedmarkeder. Vi skal tilpasse os de enkelte markeder og udvikle nye koncepter. Er der en nedgang i nysalg, så er der mere behov for vask og service af de eksisterende tekstilkanaler. Vores forretningsmodel er stærk med både eget væveri og eget in-house vaskeri sammen med et nyt servicekoncept, som vi introducerer primo 2024, og vi føler os godt rustet til et nyt og spændende 2024.

Glædelig jul og godt nytår til alle i ventilationsbranchen.