Tekstilbaseret ventilation forbedrer akustikken

13-02-2018

En ny svensk undersøgelse slår fast, at lydmiljøet på arbejdspladser påvirker medarbejdernes velbefindende. Et godt indeklima med god akustik er vigtigt for trivslen og koncentrationen og mindsker stressniveauet blandt medarbejderne.

Lydabsorberende løsninger til loft og vægge kan være med til at mindske efterklang og minimere støj i kontorlokaler o.lign. Støj er det, man i daglig tale kalder for uønsket lyd, dvs. en lyd, der irriterer, forstyrrer eller skader. Et veldimensioneret ventilationsanlæg skal derfor være støjsvagt.

Tekstilkanaler har som følge af deres bløde overflade en positiv indvirkning på rumdæmpningen, da de fungerer som en slags lydbafler i loftet og absorberer og bryder en del af den lyd, der reflekteres i det ventilerede rum.

Fremragende akustiske egenskaber

Netop disse gode egenskaber var med til at sikre KE Fibertec ordren til Walkden High School i Manchester, UK. Skolens nye byggeri blev opført som en del af BSF, Building Schools for the Future (skolebyggeri for fremtiden), og KE Fibertec leverede tekstilkanaler til indblæsning af store mængder frisk luft i alle undervisningslokaler uden støj- eller trækgener. Tekstilkanalerne bidrog således til at skabe et godt og sundt indeklima for både elever og ansatte.

For at garantere, at der ikke ville komme unødvendig støj fra ventilationskanalerne i klasselokalerne, bad det rådgivende ingeniørfirma om at få udført en støjtest. De ønskede at vide, hvor megen støj der bliver absorberet af tekstilkanaler.

KE Fibertec kontaktede University of Southampton for at få udført testen, så det kunne konstateres, hvor stor rumdæmpningen gennem tekstilkanaler ville blive. Resultatet af undersøgelsen var med til at sikre, at tekstilkanaler blev foreskrevet til Walkden High School og til yderligere fem skoler.

Læs mere om løsningen til Walkden High School.

En tekstilkanal fra KE Fibertec er et både miljørigtigt og energibesparende alternativ til stålkanaler.

Fordelene er bl.a. følgende:

 • Støjsvage - helt ned til 25 dB(A)
 • Let materiale og dermed lave transportudgifter
 • Trækfri luftfordeling (ingen døde zoner)
 • Effektiv og ensartet fordeling af frisk luft
 • Ren luft, da systemerne frafiltrerer urenheder i indblæsningsluften
 • Enkle at montere og demontere
 • Kan vaskes i almindelig vaskemaskine - ingen grobund for mikroorganismer
 • Miljøgodkendte materialer
 • Godkendt efter nyeste danske brandnormer (DS 428, B-s1, d0)
 • Kan leveres i et utal af specialfarver
 • Skræddersyede kanaler, der matcher lokalets design


KE Fibertec har leveret tekstilbaseret ventilation til mange forskellige komfortinstallationer, hvor ønsket om trækfri, støjsvag og effektiv ventilation blev kombineret med godt design.

Se eksempler på løsninger fra KE Fibertec.


Kilde: HVAC Fokus 29/05-17