Nyt samarbejde i kampen mod dårligt indeklima i skolerne

09-10-2018

KE Fibertec er gået med i et spændende samarbejde i Vent2U-konsortiet og kan nu sammen med en række andre underleverandører af ventilationskomponenter tilbyde skræddersyet skoleventilation (Vent2Learn), der mindsker CO2 niveauet i klasselokalerne.

I Danmark er vi blevet rigtig dygtige til at isolere vores bygninger og mindske energiforbruget, men i den proces er det gået ud over indeklimaet, ikke mindst i skolerne, der nu halter bagefter.

Gennem flere år har forskere leveret resultater af undersøgelser, der bekræfter indeklimaproblemer i skolerne, og fra mange sider efterlyses nu konkret handling.

Senest har Realdania afsat 28 mio. kr. til en kampagne for prioritering af indeklimaet i skolerenoveringerne og for at bidrage til udvikling af nye indeklimaløsninger til skolerne.

Vent2Learn forbedrer elevernes indlæringsmiljø

En lang skoledag på 7-8 timer kan føles endnu længere, hvis ventilationen i klasseværelset er mangelfuld. Elevernes energiniveau vil falde, og indlæringsevnen forringes på grund af et dårligt indeklima med for højt CO2-niveau.

Vent2Learn er et kontrolleret, højeffektivt ventilationssystem specielt udviklet til CO2-optimeret skoleventilation. Et Vent2Learn ventilationssystem er allerede blevet installeret på Bredballe Privatskole i Vejle, og efter en testperiode på et halvt år, hvor der blev opnået gode resultater, er anlægget nu sat i drift.

I testperioden blev Vent2Learn installeret i tilbygningen på skolen og her blev der udvalgt nogle referenceklasser, hvor temperatur, fugtighed, CO2 og støj i klasseværelset overvåges. Man kan online aflæse, om Vent2Learn fungerer, og om kravet om max. 1000 ppm CO2 bliver overholdt.

Markante resultater

På Bredballe Privatskole sammenligner vi løbende CO2 niveauet i et klasseværelse uden ventilation med et klasseværelse, hvor Vent2Learn systemet er monteret.

Herunder finder du tallene for oktober 2018 og der er ikke tvivl om hvilket rum, der er bedst ventileret og dermed mest egnet til undervisning.

Lokale 0.32 (16 elever) uden ventilation
CO2-værdien ligger under 800 ppm i 57% af tiden
CO2-værdien ligger mellem 800 -1000 ppm i 19% af tiden
CO2-værdien ligger over 1000 ppm i 24% af tiden
I perioden kl. 9-13  ligger CO2 værdien over 1000 ppm i hele 70% af tidsrummet

Lokale 2.-4. klasse (21 elever) og 5. klasse (16 elever) med Vent2Learn ventilation
CO2-værdien ligger under 800 ppm i 90% hhv. 92% af tiden
CO2-værdien ligger mellem 800 -1000 ppm i 6% og 7% af tiden
CO2-værdien ligger over 1000 ppm i hhv. 4% og 1% af tiden
I perioden kl. 9-13  ligger CO2 værdien over 1000 ppm i 2% og 0% af tidsrummet

Billigere og mere energieffektiv løsning

Vent2Learn er mere energieffektiv og samtidig en billigere løsning i forhold til et traditionelt ventilationssystem. I et projekt med et nyt Vent2Learn system beløber det sig til ca. 75.000 kr. pr. klasselokale, hvor det traditionelle ventilationssystem typisk vil koste ca. 110.000 kr. pr. klasselokale.

Komplet ventilationsløsning til skoler

Vent2U-konsortiet består i dag af konceptudvikleren Vent2U samt KE Fibertec og Petrowsky, og konsortiet kan nu tilbyde en komplet konceptløsning til både private og kommunale skoler. Bag Vent2U står Lillian Katrine Kofod, ingeniør med speciale i bygningsinstallationer fra Aalborg Universitetscenter. Vent2Learn-konceptet baserer sig på Lillians idé om at sikre en høj luftkvalitet lige netop dér, hvor man opholder sig.

"I princippet fungerer indblæsningen af den rene luft som en føringsvej rettet mod de personer, der opholder sig i rummet, og derved kan vi næsten undgå at den indblæste luft blandes med den gamle luft. Det resulterer i markant lavere CO2 koncentration og dermed et bedre indeklima", forklarer Lillian Katrine Kofod fra Vent2U.

De tre samarbejdspartnere står med hver sin ekspertise for fremstilling og levering, installation samt vedligeholdelse af Vent2Learn ventilationssystemerne.

Et godt indeklima er en løbende proces

Det ses ofte efter levering af ventilationsanlæg, at commissioning [1] er mangelfuld, og at anlæggene ikke bliver vedligeholdt eller løbende tilpasset ændrede brugsmønstre. Et konsortium af denne slags kan være et skridt på vejen mod øget samarbejde på tværs af faggrupper i ventilationsbranchen.

Det hjælper ikke at levere en god ventilationsløsning, hvis brugeradfærden ændres kort tid efter installeringen. Der skal systematisk opsamles data om indeklimaet, og der skal være en forståelse hos kommunen eller privatskolen om, at et godt indeklima ikke er en engangsinvestering, men en løbende proces, der hele tiden skal optimeres og tilpasses behovet.

For yderligere oplysninger om Vent2Learn kontakt Lillian Kofod på info@vent2learn.dkeller 23 72 02 32.

Bredballe Privatskole

Vent2Learn ventilationskanaler fra KE Fibertec fordeler frisk luft trækfrit i klasseværelset


[1] "Commissioning-processen er vigtig for at sikre, at bygningers installationer projekteres, opføres, betjenes og vedligeholdes optimalt i forhold til bygherrens krav om funktion, indeklima og minimalt energiforbrug." (DS 3090, 2014:6)