KE Fibertec introducerer EPD’er til tekstilbaseret ventilation

12-03-2024

Med lanceringen af vores nye tredjepartsverificerede EPD-miljøvaredeklarationer på vores tekstilbaserede ventilationsløsninger er vi kommet i mål med endnu en vigtig milepæl. KE Fibertec ønsker at tage det fulde ansvar som global produktionsvirksomhed, når det kommer til forsvarlig anvendelse af klodens ressourcer. Løsningerne udvikles løbende, så de bidrager til at nedbringe påvirkningen af miljøet mest muligt på trods af, at disse produkter udgør en mindre del af byggeriet.

Hele arbejdet med udarbejdelsen af vores EPD’er går et par år tilbage, hvor KE Fibertec søgte efter en samarbejdspartner, som kunne hjælpe med ikke kun at verificere et specifikt produkt, men også lave en EPD til vores skræddersyede produkter. Det blev en vanskelig start, og meget hurtigt stod det klart, at det ikke var let at finde nogen, som kan forstå kompleksiteten og finde en metode til at komme i mål og leve op til de nye krav til byggeriet. Hele EPD (miljødeklarationssystemet) er bygget til at håndtere standardprodukter og materialer og ikke dynamisk sammensatte produkter.

Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at få en tredjepartsverificeret EPD, som kan bruges i sit fulde omfang. Vi har set eksempler på EPD’er, hvor det f.eks. kun er 1 m2 tekstilmateriale, der er omfattet. Selv om det hedder en tekstilkanal, så udgør tekstilet ofte kun 35% af det samlede CO2-eq-aftryk fra en tekstilkanal," siger udviklingschef Anders Olsen.

”Målet var derfor at udarbejde en komplet EPD baseret på en PCR (Product Category Rules), hvor der tages højde for alle parametre, så alle CO2-aftryk beregnes – lige fra tekstilet, aluminiumsophæng, dyser og tilbehør til den emballage, der anvendes til forsendelse,” fortsætter Anders Olsen.

Det er nu lykkedes, og KE Fibertec kan som den eneste i branchen derfor tilbyde beregninger på samtlige komponenter, der indgår i en tekstilbaseret løsning, hvor virksomheden inddeler dokumentationen i de fire overordnede kategorier: Tekstil, montagemateriale, tilbehør og emballage. Det giver et rigtig godt overblik over, hvor meget den samlede klimabelastning bliver på den del af ventilationsentreprisen, som KE Fibertec leverer til.

Da EPD’er er tredjepartsverificerede, har kunderne garanti for et troværdigt udgangspunkt. KE Fibertecs unikke TBV Designer-software, som anvendes til dimensionering og tilbudsberegning, er nu videreudviklet til også at indeholde CO2-udledninger, som er udregnet i vores EPD’er. Her kan man beregne det enkelte projekts specifikke klimabelastning i forhold til produktion, anvendelse og bortskaffelse. Med andre ord bliver CO2-dokumentationen ikke udarbejdet på baggrund af en standardskabelon eller en delmængde af det produkt, der tilbydes, men udelukkende med projektspecifikke CO2-data, og derved får kunderne og de rådgivende ingeniører det fulde overblik, når de skal træffe deres beslutning ved valg af ventilationsløsning.

For KE Fibertec har det været et interessant og intenst arbejde med samarbejdspartneren Viegand Maagøe, som har hjulpet med hele forarbejdet, lige fra udarbejdelse af livscyklusvurderinger, dokumentationsberegninger og miljødeklareringer af produkter til verificeringen hos tyske IBU, og som har resulteret i, at KE Fibertec nu står med en dynamisk CO2-beregner på tekstilbaseret ventilation.

EPD’er bliver efterspurgt i stigende grad, men desværre er EPD-standarden (EN15804) og verifikationssystemerne temmelig rigide, hvis man laver custom-made produkter som KE Fibertec. Vi er glade for, at KE Fibertec har været vedholdende, så de nu kan præsentere EPD’er, der inkluderer alle delkomponenter for deres GreenWeave- og MultiWeave-produktserier,” udtaler Lasse Vinblad Thaisen, seniorprojektleder i Viegand Maagøe.

I dag har KE Fibertec fået vigtig læring om virksomhedens produkter i udarbejdelsen af miljøvaredeklarationer. Arbejdet med bæredygtighed og udviklingen med at skabe mere miljøvenlige løsninger er dog ikke uvant. Virksomheden har siden 2012 arbejdet målrettet og strategisk med flere initiativer mod grønnere løsninger inden for ventilation. Det er ikke kun i forhold til de materialer, som anvendes på virksomhedens eget væveri, men også i forhold til måden, man producerer på, og ikke mindst hvordan produktionsaffald genanvendes og i dag indgår i nye produkter.

Samarbejdet med Viegand Maagøe har givet vigtige erfaringer og har bevirket, at man i dag kan dokumentere, at tekstilbaseret ventilation er et rigtigt godt alternativ til branchens mere konventionelle løsninger inden for ventilation. KE Fibertec kan med den dynamiske CO2-beregner nu dokumentere, at vores løsninger har 5-6 gange lavere aftryk på klimaet, hvis man sammenligner data med tilsvarende for spirokanaler (Kilde: Branchespecifik EPD for ventilationskanaler udarbejdet af VELTEK). 

Selv om KE Fibertecs tekstilbaserede løsninger til ventilation kun udgør en lille del af det samlede klimaaftryk for et byggeri, er det bestemt ikke uden betydning at vælge en mere miljørigtig løsning. Bæredygtighed er et begreb, som har offentlighedens interesse, og i de kommende år vil der blive stillet skærpede dokumentationskrav, når man markedsfører såkaldte bæredygtige produkter. For KE Fibertec handler det meget om at være transparent og præcis i måden at arbejde med bæredygtighed på og sikre, at løsningerne er veldokumenterede.

Ud over at tilbyde EPD’er og produktspecifikke CO2-beregninger understøtter vores værktøj også dem, der arbejder med certificering af bygninger så som DNGB og BREEAM. Den dynamiske form skaber enklere arbejdsgange, fordi regnestykket er lavet. På den måde har KE Fibertec gjort det nemt at træffe et mere klimavenligt valg.

Læs mere her:
Komplet klarhed med nye EPD'er