Hvorfor skal man vælge tekstilkanaler eller indblæsningsposer fremfor stålkanaler?

10-10-2017
Stålkanal

Som det også fremgår af tegningen ovenfor, så adskiller de to systemer sig væsentligt fra hinanden. Med stålkanaler eller stålbaseret ventilation (billedet til venstre) kommer der kun luft ud bestemte steder på kanalen. Er det f.eks. et klasseværelse, vil dem der sidder langt fra en åbning mangle frisk luft, hvor de elever, der sidder lige under hullerne kan opleve træk.

Tekstilbaseret ventilation, også kaldet tekstilkanaler eller indblæsningsposer, er kendetegnet ved at hele overfladen diffunderer, dvs. kaster frisk luft ned i opholdszonen (billedet til højre).

Hvor der ved stålkanaler er risiko for "døde" zoner i rummet, så giver tekstilkanaler en ensartet fordeling af luften over hele kanalen. Det skaber et effektivt luftskifte og dermed et godt indeklima i lokalet.

Tekstilkanaler skræddersyes så de i farve, form og størrelse passer til arkitekturen og ventilationsbehovet. Indblæsningsposer er både nemme og hurtige at montere og indregulere, og der er væsentlige besparelser at hente ved at vælge denne løsning fremfor stålkanaler.

Læs mere om tekstilbaseret ventilation