Et år i bæredygtighedens tegn

12-12-2022

Årskommentar 2022
af Carsten Jespersen, adm. direktør, KE Fibertec AS

Året, der gik
2022 har været præget af en masse geopolitiske dagsordner som aldrig tidligere set. I starten af året det forhåbentligt sidste store COVID-19-udbrud, høje fragtrater, leveringsproblemer på nøglekomponenter, prisstigninger, klimakrisen, og ikke mindst Ukraine krigen og den heraf afledte energikrise og høje inflation. Vi har ikke kun skullet forholde os til én krise, men derimod til en række samtidige kriser og det bliver desværre nok noget, som vi kommer til at skulle forholde os til i mange år frem.  

For KE Fibertecs vedkommende har det været et usædvanligt travlt år og hvor begrebet højsæson og lavsæson ikke længere findes. Vi forventer en omsætningsstigning på et pænt tocifret procenttal, endda efter et 2021, hvor vi også præsterede rekordomsætning. Desværre har bundlinjen ikke fulgt med i helt samme tempo pga. de meget store prisstigninger på råvarer som f.eks. aluminium. Vi forventer derfor et bundlinjeresultat på niveau med 2021, og det er er vi rigtigt stolte af i et så volatilt marked.

Ny strategi og nye forretningsområder
I 2021 igangsatte vi arbejdet med en ny strategiplan hen mod 2025 kaldet ” ”Bæredygtighed som Forretningsmodel”. Planen bygger på tre vertikaler eller forretningsområder. Bæredygtig vækst i vores kerneforretning, som er salg af bæredygtige tekstilkanaler til alle typer ventilationsinstallationer. Til at drive denne forretningsmodel ansatte vi i starten af 2022 Niels Holm Norge som ny salgsdirektør og han er godt i gang med udrulningen af vores nye kernestrategi.

Vi er derudover i gang med at opbygge nye servicecentre rundt omkring i vores datterselskaber. Det indebærer blandt andet at vi har udvidet vores ”in-house vaskeri” i Vejen og at vi er i gang med at ansætte en sælger, som får det daglige ansvar med at sælge service og vedligehold på det danske marked. Det er vigtigt at understrege, at KE Fibertec ikke vil gå ind på vores installatørkunders enemærker. KE Fibertecs serviceaftaler handler udelukkende om at sikre rene og optimalt fungerende tekstilkanaler, og gøre det lettere for vores kunder at opnå det.

Vores tredje nye forretningsområde er et nyudviklet produktkoncept kaldet KE GreenDuct, som vi markedsfører og sælger til markedet inden for vertical farming f.eks. medicinsk cannabis installationer på det globale marked. Vi har igennem længere tid arbejdet på at udvikle et helt nyt simulerings- og visualiseringsmodul til vores produktkonfigurator, TBV-designeren, så vi kan forudsige mikroklimaet inde i et givent reolsystem. Vertical farming er et område med stort vækstpotentiale både pga. den kompakte produktionsform, hvor fødevarer produceres indendørs og uafhængigt af udendørsklimaet samtidigt med et langt lavere gødning og vandforbrug sammenlignet med konventionelt landbrug og i øvrigt totalt uden brug af pesticider. Vi har i 2022 leveret til en række store Vertical Farms, bl.a. mere end 5,5 km KE GreenDuct tekstilkanaler til verdens største Vertical farm i Dubai kaldet Bustanica, som forsyner Emirates Flight Catering med over 1 mio kg grønt hvert år til deres flyflåde. Derudover har vi leveret et stort KE GreenDuct system i Florida USA til salatproduktion og vi har netop afsendt næsten 13 km KE GreenDuct tekstilkanaler til en vertical Farm i Markedonien, som skal producere medicinsk cannabis.

Klar til fremtidens bæredygtige byggeri
Allerede pr. 1. januar 2023 introduceres en fundamental ændring af bygningsreglementet. I alle byggerier over 1.000 m2 skal bygherre levere dokumentation for bygningens klimapåvirkninger i form af en livscyklusvurdering (LCA), som viser klimapåvirkningerne fra opførelse, drift og nedrivning, set over en periode på 50 år. De nye klimakrav i bygningsreglementet indeholder også en øvre grænseværdi for CO2-udledningen på 12 kg CO2-ækv. pr. m2 pr. år. Det stiller store krav til producenterne af byggekomponenter, og specielt til producenter af tekniske installationer som ventilation, der typisk er skræddersyet til det enkelte byggeprojekt. Det har været svært at få myndighedsdefineret de krav og metoder, som vi skal anvende til vores skræddersyede løsninger, for at kunne levere en generisk EPD, der hjælper bygherren i at dokumentere klimakravene. Fra KE Fibertecs side er vi derfor stolte over, at det er lykkedes at finde en partner, som kan hjælpe os med at få tredjepartsevalueret vores EPD som samtidigt understøtter vores nye dokumentation til DNGB og BREEAM bygningscertificeringerne foruden de nævnte krav til en LCA i bygningsreglementet.

Et af elementerne i vores nye strategiplan ”Bæredygtighed som Forretningsmodel” handler om at blive både affalds- og CO2-neutral på vores danske fabrikker inden 2030. Vi er rigtigt langt med målene for KE Fibertec Væveri og med indgåelsen af en ny aftale om at sende 40 tons overskudsmaterialer fra vores lasereskærere til en samarbejdspartner, der granulerer materialerne og laver akustikloftsplader, er vi nu også kommet godt i gang i KE Fibertec regi.

Forventninger til 2023
Generelt ser vi stadigt meget positivt på udviklingen i de kommende år, selv om aktiviteten i byggebranchen givetvis vil bremse noget op, og vi endnu ikke kender effekten af den høje inflation og de stigende renter. Med vores eget in-house væveri og stærke supply chain, har vi ikke været så påvirket af manglende råvarer eller ekstreme prisstigninger som så mange andre i ventilationsbranchen. Denne fordel skal vi turde omsætte til nye muligheder både på det danske marked, men i høj grad også på vores mange eksportmarkeder i 2023. Vores forventninger til væksten er lidt lavere end i 2021 og 2022, men vi ser meget fortrøstningsfuldt på vores tre forretningsområder.

KE Fibertec ønsker alle i ventilationsbranchen en glædelig jul og godt nytår.