Bæredygtighed som konkurrenceparamenter

12-10-2016

Af Carsten Jespersen, adm. dir., KE Fibertec AS

Bæredygtighed er et af vor tids helt store buzzwords. Men hvordan undgår vi, at bæredygtighed kommer til at klinge hult og bliver til varm luft? Hos KE Fibertec har vi valgt en Cradle to Cradle certificering af tekstilkanalen CradleVent®, hvor den tyske organisation EPEA står som garant for, at de strenge miljøkrav overholdes. Det er dokumenteret bæredygtighed til sikkerhed for vores kunder og den øvrige omverden.

Cradle to Cradle handler om at tage ansvar for hele produktets livscyklus, fra vugge til vugge, dvs. fra produktion til og med genanvendelse. Når tekstilkanalerne skal skiftes ud, bliver de returneret til os, og vi sørger for at genbruge så mange komponenter som muligt, så de kan indgå i et nyt kredsløb.

En Cradle to Cradle-certificering har styrket vores konkurrenceevne. Resultatet af anstrengelserne er et bæredygtigt produkt, der bliver efterspurgt af markedet, men også internt har vi fået effektiviseret og strømlinet flere processer og indkøbsvaner, hvilket også har medført økonomiske fordele.

Hvorfor satse på bæredygtighed?

Bæredygtige tanker og ansvarlighed er kommet for at blive. De globale miljøproblemer, skærpede energikrav i byggeriet og manglen på ressourcer som kul og olie kræver, at vi gør ord til handling og begynder at interessere os for de mere bæredygtige og fremtidssikre alternativer. Cradle to Cradle passer perfekt ind i den ligning, da man jo netop ikke bruger nye materialer, men genbruger der, hvor man kan.

Et fokus på miljøet reducerer CO2-udslippet og betyder samtidig færre energiudgifter. Så det er ansvarlighed og bæredygtighed, men også en god forretning at vise miljøhensyn.

Når man taler bæredygtighed, er der også et hensyn at tage til medarbejderne. Ved at prioritere en god ventilation på arbejdspladsen, prioriterer man medarbejderne. Et godt indeklima giver sunde og effektive medarbejdere, og det kan aflæses direkte på bundlinien.

Så hvad venter du på? Bæredygtighed starter hos os alle sammen, og det er så let at gøre en forskel.