Affald fra produktionen genanvendes til nye emner

04-04-2024

Hos KE Fibertec ser vi affald fra vores produktion som en værdifuld ressource, og i de senere år har vi haft stort fokus på at optimere vores supply chain og udvikle strategiske samarbejdsaftaler med eksterne virksomheder. En indsats som i dag betyder, at vi stort set intet restaffald har tilbage på vores væveri.

Gennem en lang årrække har vi haft et tæt samarbejde med Agtrup Plast i Kolding, som har været fast leverandør af dyser af høj kvalitet til vores ventilationsløsninger. Et samarbejde som går helt tilbage fra at KE Fibertec begyndte at tilbyde dem til markedet. I vores fokus på at minimere spild og materialer til forbrænding gik vi i samarbejde med Agtrup Plast for lidt over et år siden i gang med at finde en måde, hvorpå vi kunne udnytte de plastikrør (cones), som vores garner er rullet op på fra vores underleverandører. I stedet for bare at aflevere dem til forbrænding var målsætningen, at vi skulle udnytte og genanvende plastmaterialet. I begyndelse var det mest en testfase, hvor Agtrup Plast udarbejdede en del prøver i deres produktion, hvor granulatet indgik, for at se, hvordan materialet kunne udnyttes bedst muligt.

"I Agtrup Plast er vi optaget af at reducere spild, så da KE Fibertec spurgte os, om vi kunne genanvende deres cones, var vi åbne over for deres klimavenlige idé. Det krævede en del test af granulatet, før vi var sikre på, at kvaliteten var helt i orden og kunne bruges i vores emner til FRONTMATEC. Samarbejdet viser, at vi som ansvarlige virksomheder sammen kan tænke bæredygtigt – og få de fine grønne ord til at blive til virkelighed til gavn for klimaet og de fælles ressourcer", siger direktør Jørn Lange, Agtrup Plast.

I dag bliver alle tomme cones fra KE Fibertec granuleret på væveriet i Vejen og afleveret til Agtrup Plast i Kolding. Her bliver det granulerede materiale genanvendt og indgår 100% som genbrugsmateriale til udvikling af kædeemner til produktionen hos virksomheden FRONTMATEC. Forventningen er at nå op over 50.000 stk. cones til granulering i løbet af 2024, og helt aktuelt producerer Agtrup Plast omkring 6.800 emner ud af godt 600 kg granulat (re-grindmateriale) fra KE Fibertec med en produktion på 45 emner i timen, som alt sammen produceres med 100% vindmøllestrøm.

”Det er fantastisk ikke bare at have en leverandør, som leverer godt håndværk, men også i den grad har en holdning til genanvendelighed og recycling. Derfor var det meget naturligt at spørge Agtrup Plast, om de kunne se muligheder for at genanvende vores plastikcones”, udtaler Frank Hansen, direktør KE Fibertec Væveri. ”Jørn Lange fra Agtrup Plast var fra første sekund med på ideen, og med virksomhedens viden om plastik og genanvendeligheden af dette var vi hurtigt i gang med de første forsøg. Det hele er endt i ovennævnte historie, og den dag Jørn Lange kunne præsentere det emne, som han producerede til FRONTMATEC, var en glædelig dag. Vi blev faktisk lidt stolte, da vi så, hvad Agtrup Plast havde fremstillet af nogle plastikcones, som for et år siden bare var affald, som vi smed i en container”, slutter Frank Hansen.