HybridJo flere huller eller dyser, desto mere aktive bliver tekstilkanalerne naturligvis, og virkemåden ændres fra et passivt lavimpulssystem til et aktivt opblandingssystem eller en såkaldt hybrid tekstilkanal.

Bestil vores katalog for yderligere oplysninger