Fortrængningsventilation

I lighed med horisontale lavimpulssystemer er strømningen i rummet baseret på naturlige luftbevægelser, hvor luften drives af densitetsforskelle og konvektionsstrømme fra varmeafgivende aktiviteter og processer.

Konvektionsstrømmene ved varmekilder skaber en vertikal luftstrømning i rummet, og der dannes en
nedre ren zone og en øvre forurenet zone.

Ventilation i gulvhøjde
Fortrængning ventilation
En høj varmeaktivitet fra varmekilder medfører større konvektionsstrømninger og deraf kraftigere opstigning af luften og større medrivning af luften omkring kilden.

Bestil vores katalog for yderligere oplysninger

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.