KE Fibertec introduceert complete EPD's voor textiele luchtverdeelslangen

12-03-2024

Met de lancering van onze nieuwe, door een externe partij geverifieerde EPD (Environmental Product Declaration) voor onze op textiele luchtverdeelslangen hebben we een nieuwe belangrijke mijlpaal bereikt. KE Fibertec wil als wereldwijd productiebedrijf de volledige verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het verantwoord gebruik van de hulpbronnen van de planeet. Onze oplossingen worden continu doorontwikkeld zodat ze bijdragen aan het minimaliseren van de impact op het milieu, ondanks dat onze producten slecht een klein deel van de constructie van gebouwen uitmaken.

Het hele proces van het maken van onze EPD's gaat een paar jaar terug, toen KE Fibertec op zoek was naar een partner die niet alleen kon helpen bij het verifiëren van een specifiek product, maar ook bij het maken van een EPD voor onze maatwerkproducten. Het was een moeilijke start en al snel werd duidelijk dat het niet eenvoudig was om iemand te vinden die de complexiteit kon begrijpen en een methode kon vinden om het doel te bereiken en aan de nieuwe bouwvereisten te voldoen. Het gehele EPD-systeem is gebouwd om met standaardproducten en materialen om te gaan, en niet met dynamisch samengestelde producten.

“We zijn erg blij dat het ons is gelukt om een ​​door externe geverifieerd EPD te verkrijgen dat in de volle breedte gebruikt kan worden. We hebben voorbeelden gezien van EPDs waarbij bijvoorbeeld maar naar 1 m2 textielmateriaal gekeken wordt. Hoewel het een textiele luchtverdeelslang heet, is het textiel vaak maar voor 35% van de totale CO2-voetafdruk van een textiele luchtverdeelslang verantwoordelijk", zegt ontwikkelingsmanager Anders Olsen, KE Fibertec.

“Het doel was dan ook om op basis van een PCR (Product Category Rules) een volledige EPD op te stellen die rekening houdt met alle parameters, dus alle CO2-footprints – van het textiel tot de aluminium ophanging, uitblaasmondjes en accessoires, tot de verpakking die gebruikt wordt voor de verzending” , vervolgt Anders Olsen.

Dit hebben we nu bereikt. Als enige in de branche kan KE Fibertec berekeningen aanbieden voor alle componenten die zijn opgenomen in onze textiele luchtverdeelsystemen, waarbij de documentatie verdeelt wordt in vier algemene categorieën: textiel, montagematerialen, accessoires en verpakkingen. Dit geeft een heel goed overzicht van hoeveel de totale klimaatimpact zal zijn van het deel van de ventilatieoplossing die KE Fibertec levert.

Omdat EPD's door derden worden geverifieerd, zijn klanten verzekerd van een geloofwaardig startpunt. De unieke WinVent 3D-software van KE Fibertec, die wordt gebruikt voor het ontwerpen en offerteberekeningen, hebben we nu doorontwikkeld om ook de CO2-uitstoot, die wordt berekend in onze EPD’s, mee te nemen. Hierdoor krijgt u de specifieke klimaatimpact van een individueel project in relatie tot de productie, het gebruik en de afvoer van de materialen. Met andere woorden, de CO2-documentatie wordt niet opgesteld op basis van een standaardsjabloon of afgeleid uit het geoffreerde product, maar wordt bepaald op basis van project specifieke CO2-gegevens, waardoor onze klanten het volledige inzicht hebben wanneer ze een beslissing nemen over een ventilatieoplossing.

Voor KE Fibertec was het een interessant en intensief proces met partner Viegand Maagøe, die heeft geholpen met al het voorbereidende werk, van het opstellen van levenscyclusanalyses, documentatieberekeningen en milieuverklaringen van producten tot de verificatie bij de Duitse IBU. Dit heeft ertoe geleid dat KE Fibertec nu beschikt over een dynamische CO2-calculator voor textiele luchtverdeelslangen.

"Er wordt steeds vaker gevraagd naar EPD's, maar helaas zijn de EPD-norm (EN15804) en verificatiesystemen nogal rigide als je maatwerkproducten maakt zoals KE Fibertec. We zijn blij dat KE Fibertec volhardend is geweest en nu EPD's kan presenteren die alle subcomponenten bevatten voor hun GreenWeave- en MultiWeave-productassortimenten”, zegt Lasse Vinblad Thaisen, Senior Project Manager bij Viegand Maagøe.

KE Fibertec heeft belangrijke lessen geleerd over de producten van het bedrijf bij het opstellen van EPD’s. KE Fibertec is echter geen onbekende op het gebied van duurzaamheid en de ontwikkeling van milieuvriendelijkere oplossingen. Sinds 2012 heeft het bedrijf doelbewust en strategisch gewerkt aan verschillende initiatieven voor groenere oplossingen op het gebied van ventilatie. Dit geldt niet alleen voor de materialen die in de eigen weverij worden gebruikt, maar ook voor de manier waarop de productie is georganiseerd en niet in de laatste plaats voor de manier waarop productieafval wordt gerecycled en verwerkt in nieuwe producten.

De samenwerking met Viegand Maagøe heeft belangrijke ervaringen opgeleverd en heeft ertoe geleid dat nu kan worden gedocumenteerd dat op textiele ventilatieoplossingen een zeer goed alternatief zijn voor de meer conventionele ventilatieoplossingen in de industrie. Met de dynamische CO2-calculator kan KE Fibertec nu documenteren dat hun oplossingen een 5-6 keer lagere klimaatvoetafdruk hebben in vergelijking met gelijkwaardige gegevens voor stalen kanalen (bron: Industriespecifieke EPD voor stalen kanalen opgesteld door VELTEK, Denemarken).

Hoewel de textiele ventilatieoplossingen van KE Fibertec slechts een klein deel uitmaken van de totale klimaatvoetafdruk van een gebouw, is de keuze voor een milieuvriendelijkere oplossing zeker niet onbelangrijk. Duurzaamheid is een concept dat in de belangstelling staat en de komende jaren zullen er strengere documentatie-eisen worden gesteld bij het op de markt brengen van zogenaamde duurzame producten. Voor KE Fibertec gaat het er vooral om transparant en duidelijk te zijn in de manier waarop wij met duurzaamheid werken en ervoor te zorgen dat de oplossingen goed gedocumenteerd zijn.

Naast het aanbieden van EPD’s en productspecifieke CO2-berekeningen ondersteunt onze tool ook degenen die werken met certificering van gebouwen zoals DNGB en BREEAM. De dynamische vorm zorgt voor eenvoudigere workflows omdat het rekenwerk klaar is. Zo maakt KE Fibertec het makkelijk om een ​​klimaatvriendelijkere keuze te maken.