EPD miljøvaredeklarasjon

En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklarasjon, som dokumenterer et produkts miljømessige påvirkninger i hele produktets livssyklus.

Alle materialeprodusenter opplever et stigende krav om dokumentasjon av produktets miljøpåvirkning, og som den første i verden innenfor tekstilbasert ventilasjon er KE Fibertec nå klar med en EPD på tekstilkanaler.

For at få en uavhengig og objektiv vurdering har vi bedt firmaet 2.-0 LCA consultants om å utføre analysen og den har blitt utført i henhold til ISO 14044 og retningslinjene derunder. I beskrivelsen er det tatt utgangspunkt i en tekstilkanal på 10 meter med Ø500 mm diameter og en luftmengde på 5000 m3 i timen.

EPD er et resymé av en LCA (Life Cycle Assessment), som er dokumentert i en mer omfattende rapport. Rapporten er en dyptgående beskrivelse av de miljømessige påvirkninger i en tekstilkanals levetid, f.eks. CO2 utslipp (global oppvarming), nedbrytning av ozonlaget, utslipp av skadelige stoffer mv.

Med en LCA er det mulig å sammenligne tekstilkanaler med andre produkters miljøprofil og samtidig kan den brukes til å prioritere optimeringsinnsatsen i forhold til hvilke negative miljømessige påvirkninger man ønsker å minimere.


Download EPD
Viste du det?
KE Fibertec er en ansvarlig virksomhet, og vi arbeider løpende med bærekraftighet og energibesparelser
Les mer
Nyheter
KE Fibertec Norge AS deltar på VVS Dagene 2018
Les mer

Bli ringt oppSend
Bestil katalog
Bestill eller les katalogen online
I den tekniske katalogen har vi samlet alt som det er verd at vite om tekstilbasert ventilasjon
Les mer