Design

For å kunne dimensjonere et tekstilbasert ventilasjonssystem er det av stor betydning å forstå en rekke vesentlige parametere og begreper.

Et tekstilbasert ventilasjonssystem skiller seg ikke i større grad fra tradisjonelle ventilasjonssystemer, men det er en rekke punkter, hvor man skal være ekstra oppmerksom, bl.a. mht. trykkforhold og trykktap, blafringer, trykstøt, medløp, kanallufthastigheder og lydforhold.

Et feildimensjonert TBV-system er meget karakteristisk, fordi kanalene kan bli ovale og "slappe" å se på. Dette har ikke kun betydning for den estetiske opplevelsen, men i høy grad også for luftfordelingen. Er trykfordelingen uhensiktsmessig ulik, kan det forekomme trekkproblemer under og omkring kanalen med det høyeste statiske trykk, mens det motsatt er dårlig luftkvalitet i området, hvor det statiske trykk (og dermed luftmengde) ikke er tilstrekkelig. Videre kan det være risiko for blafringer i tekstilet som ikke bare kan ødelegge tekstilmaterialet men også opphengsmaterialet.

Endelig er det viktig å være oppmerksom på, at TBV-systemet er korrekt dimensjonert med hensyn til lydforholdene i systemet.Design og luftvisualisering med TBV Designer

KE Fibertec har utviklet TBV Designer programmet for å kunne dokumentere tekniske data, som understøttes av knowhow.

Programmet gjør det mulig å lage luftvisualisering og dokumentere løsningen. Videre gir det en god romfornemmelse, design frihet og opplysninger om hastighet i oppholdssonehøyden.

Se mer i filmen under, som viser dimensjoneringen av Water & Wellness Flintholm.

 

MagiCAD
I designfasen er det også mulig at dimensjonere og beregne med tekstilkanaler direkte i MagiCAD produktdatabasen.

Les mere...


Dialogtilbud

KE Fibertec har utviklet en rekke verktøy og ytelser, som våre kunder kan velge å benytte seg av i hele prosjektforløpet. Vi selger ikke standardløsninger, og derfor skal dokumentasjon og detaljeringsgrad tilpasses behovet og det enkelte prosjektet.

Våre tilbud kan deles opp i to kategorier:

  • Tilbud og prosjektering
  • Utvidet prosjektdokumentasjon

Hvordan vi lager tilbud og prosjekterer er nøye beskrevet i vårt kvalitetssikringssystem. Dermed sikrer vi oss, at tilbudsgrunnlaget og tilbudet utarbeides etter ensrettede retningslinjer, samt at kundens krav er tilstrekkelig definert og dokumentert.

KE Fibertec legger stor vekt på, at den endelige løsningen er prosjektert korrekt allerede i tilbudsfasen, for det handler ikke kun om, at det tekstilbaserte ventilasjonssystemet fungerer korrekt, men i like stor grad, at kundens krav til inneklimaet er oppfylt. Derfor vil vi allerede i tilbudsfasen spørre etter funksjonskrav til anlegget og kravene til inneklimaet.

Alle beregninger dokumenteres ved bruk av vår helt unike software, WinVent 3D, som tilbys alle kunder uansett prosjektstørrelse og naturligvis uten kostand. Det medfølger naturligvis alltid detaljerte montasje- og vedlikeholdsanvisninger.

Er det snakk om kompliserte TBV-systemer, medfølger naturligvis også AutoCad-tegninger.

Som en del av våre utvidede prosjektdokumentasjon tilbyr vi fullskalamålinger i eget laboratorium, on-site målinger i samarbeid med kunden samt CFD-simuleringer.BIM
Les mer

Viste du det?
Grunnet tekstilkanalers lave vekt kan de enkelt transporteres og installeres
Les mer
Nyheter
KE Fibertec Norge AS deltar på VVS Dagene 2018
Les mer

Bli ringt oppSend
Bestil katalog
Bestill eller les katalogen online
I den tekniske katalogen har vi samlet alt som det er verd at vite om tekstilbasert ventilasjon
Les mer