Visjon

Sammen med våre medarbeidere arbeider vi hardt for å skape bærekraftige løsninger, som fungerer år etter år. Et godt samarbeid strekker seg lengere enn til levering av den neste ordre. Vår visjon er å tilbyde teknologi, som gjør en forskjell, og sammen med en logistikkfunksjon, som fungerer, føler vi oss godt rustet til å løse din neste ventilasjonsoppgave.


Våre suksesskriterier er (vi vil utvikle en kultur basert på):

 

 • Dialog: vi vil i dialog med våre kunder og samarbeidspartnere
  finne felles løsninger, som tilfredsstiller sluttkundens forventninger til inneklimaet

 • Innovasjon: vi vil være nyskapende og kreative, vi skal tørre å
  sette standarden innenfor tekstilbaserede ventilasjonsprodukter worldwide

 • Stille krav: vi vil være en profesjonell partner, som stiller krav
  til oss selv, våre leverandører, våre samarbeidspartnere og
  våre kunder

 • Respekt: vi vil utvikle en kultur i konsernet basert på respekt
  for den enkeltes kompetanse, og hvor nyskapende idéer fra
  både medarbeidere og fra markedet verdsettes

 • Ærlighet: vi vil være ærlige i vår kommunikasjon, også selv
  om det gjør ondt


Viste du det?
KE Fibertec er sertifisert etter ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 18001 standardene
Les mer
Nyheter
KE Fibertec Norge AS deltar på VVS Dagene 2018
Les mer

Bli ringt oppSend
Bestil katalog
Bestill eller les katalogen online
I den tekniske katalogen har vi samlet alt som det er verd at vite om tekstilbasert ventilasjon
Les mer