Miljø og energi

Respekt for miljøet er sunn fornuft - og en god forretning

Hos KE Fibertec har vi en holdning til miljø og energi. Vi ønsker å skade miljøet så lite som mulig i både produksjonen og transporten av produktene - og samtidig gjør vi en rekke energibesparende tiltak i virksomheten, som skal begrense CO2-utslippet.

Det er ansvarlighet og bærekraftige tanker, men også god forretning å vise miljøhensyn.

KE Fibertec er sertifisert iht. ISO 14001 (miljø) og DS/OHSAS 18001 (arbeidsmiljø), og våre tekstilkanaler er fremstilt på bakgrunn av Oeko-Tex® Standard 100 sertifiserte garner (12.0.03665).

Cradle to Cradle

KE Fibertec har som den eneste tekstilkanal-produsent i verden et Cradle to Cradle-sertifisert produkt til luftfordeling. Les mere om CradleVent.

EPD

Det er også mulig å laste ned en EPD på tekstilkanaler fra KE Fibertec. En EPD er en miljøvaredeklarasjon, som beskriver produktets miljømessige påvirkninger i hele produktets livssyklus.


Ved å velge tekstilkanaler gjør du noe godt for miljøet:

  • På grund av tekstilkanalenes lave vekt blir forbruket av drivstoff (og dermed CO2-udslip) merkbart lavere enn ved transport av tradisjonelle stålkanaler
  • Et korrekt dimensjonert tekstilsystem kan fungere optimalt ved lavere trykktap enn et tradisjonelt omrøringssystem med diffusorer.
  • Luftfordelingen er også bedre i tekstilkanaler, hvor det er mulig å lage en løsning, som ikke tar "unødvendig" luft inn. Det gir energibesparelser - og et bedre inneklima.

 

Miljøkartlegging

For å kunne begrense ressursforbruket og overvåke arbeidet gjennomfører KE Fibertec-konsernet hvert tredje år en miljøkartlegging. Med dokumentasjonen kan vi konstatere, om miljømålene er nådd og lage nye ambisiøse målsetninger.

Vi ønsker å redusere forbruket av EL, GAS, CO2, SO2, NOx og avløpsvann, og ved å se det i forhold til vår omsetning, kan vi få et bilde av hvor gode vi er til å utnytte ressursene. Fra 2009 til 2017 er vi blitt markant bedre til å spare på energien og minimere miljøpåvirkningene, hvilket også ses i nedenstående figurer.Elforbrug

kwh-oms-2018.pngGassforbruk

gas-2018.pngSO2-utslipp

So2-oms-2018.pngCO2-utslipp

co2-oms-2018.png


NOx-utslipp

Nox-oms-2018.png


Avløpsvann

spildevand-2018.png


Fra tekstilavfall til moderne frakker

KE Fibertec veveri har levert tekstilrester til to studerende ved Designskolen Kolding. På den måten går materialene ikke til spille, men blir gjenbrukt i en ny sammenheng. Les mere...

windmill164px.jpg


CO2-neutral strøm fra vindmøller

All den strøm, som KE Fibertec og KE Fibertec
Veveri forbruker, kommer fra vindmøller, og
dermed er det CO2-neutralt og skånsomt
for miljøet.Download SEAS-sertifikater:
KE Fibertec
KE Fibertec VeveriLes om vårt arbeid med CSR


Oeko-Tex standard 100
Download certifikat
ISO 14001
Download certifikat
ISO 18001
Download certifikat

 

Krone smiley KE Fibertec har som en av få
virksomheter i Danmark mottatt
Arbeidstilsynets Krone Smiley. Krone
Smiley gis til de virksomheter, som
yter en særlig stor innsats for arbeidsmiljøet.

 

co2neutralt_dk


Viste du det?
KE Fibertec er en ansvarlig virksomhet, og vi arbeider løpende med bærekraftighet og energibesparelser
Les mer
Nyheter
KE Fibertec Norge AS deltar på VVS Dagene 2018
Les mer

Bli ringt oppSend
Bestil katalog
Bestill eller les katalogen online
I den tekniske katalogen har vi samlet alt som det er verd at vite om tekstilbasert ventilasjon
Les mer