Miljø og energi

Respekt for miljøet er sunn fornuft - og en god forretning

Hos KE Fibertec har vi en holdning til miljø og energi. Vi ønsker å skade miljøet så lite som mulig i både produksjonen og transporten av produktene - og samtidig gjør vi en rekke energibesparende tiltak i virksomheten, som skal begrense CO2-utslippet.

Det er ansvarlighet og bærekraftige tanker, men også god forretning å vise miljøhensyn.

KE Fibertec er sertifisert iht. ISO 14001 (miljø) og DS/OHSAS 18001 (arbeidsmiljø), og våre tekstilkanaler er fremstilt på bakgrunn av Oeko-Tex® Standard 100 sertifiserte garner (12.0.03665).

Cradle to Cradle

KE Fibertec har som den eneste tekstilkanal-produsent i verden et Cradle to Cradle-sertifisert produkt til luftfordeling. Les mere om CradleVent.

EPD

Det er også mulig å laste ned en EPD på tekstilkanaler fra KE Fibertec. En EPD er en miljøvaredeklarasjon, som beskriver produktets miljømessige påvirkninger i hele produktets livssyklus.


Ved å velge tekstilkanaler gjør du noe godt for miljøet:

  • På grund av tekstilkanalenes lave vekt blir forbruket av drivstoff (og dermed CO2-udslip) merkbart lavere enn ved transport av tradisjonelle stålkanaler
  • Et korrekt dimensjonert tekstilsystem kan fungere optimalt ved lavere trykktap enn et tradisjonelt omrøringssystem med diffusorer.
  • Luftfordelingen er også bedre i tekstilkanaler, hvor det er mulig å lage en løsning, som ikke tar "unødvendig" luft inn. Det gir energibesparelser - og et bedre inneklima.

 

Miljøkartlegging

For å kunne begrense ressursforbruket og overvåke arbeidet gjennomfører KE Fibertec-konsernet hvert tredje år en miljøkartlegging. Med dokumentasjonen kan vi konstatere, om miljømålene er nådd og lage nye ambisiøse målsetninger.

Vi ønsker å redusere forbruket av EL, GAS, CO2, SO2, NOx og avløpsvann, og ved å se det i forhold til vår omsetning, kan vi få et bilde av hvor gode vi er til å utnytte ressursene. Fra 2009 til 2017 er vi blitt markant bedre til å spare på energien og minimere miljøpåvirkningene, hvilket også ses i nedenstående figurer.Elforbrug

kwh-oms-2018.pngGassforbruk

gas-2018.pngSO2-utslipp

So2-oms-2018.pngCO2-utslipp

co2-oms-2018.png


NOx-utslipp

Nox-oms-2018.png


Avløpsvann

spildevand-2018.png


Fra tekstilavfall til moderne frakker

KE Fibertec veveri har levert tekstilrester til to studerende ved Designskolen Kolding. På den måten går materialene ikke til spille, men blir gjenbrukt i en ny sammenheng. Les mere...

windmill164px.jpg


CO2-neutral strøm fra vindmøller

All den strøm, som KE Fibertec og KE Fibertec
Veveri forbruker, kommer fra vindmøller, og
dermed er det CO2-neutralt og skånsomt
for miljøet.Download SEAS-sertifikater:
KE Fibertec
KE Fibertec VeveriLes om vårt arbeid med CSR


Oeko-Tex standard 100
Download certifikat
ISO 14001
Download certifikat
ISO 18001
Download certifikat

 

Krone smiley KE Fibertec har som en av få
virksomheter i Danmark mottatt
Arbeidstilsynets Krone Smiley. Krone
Smiley gis til de virksomheter, som
yter en særlig stor innsats for arbeidsmiljøet.

 

co2neutralt_dk


Viste du det?
Tekstilkanaler kan tilpasses, så de i form, størrelse og farge passer til rommet
Les mer
Nyheter
KE Fibertec Norge AS deltar på VVS Dagene 2018
Les mer

Bli ringt oppSend
Bestil katalog
Bestill eller les katalogen online
I den tekniske katalogen har vi samlet alt som det er verd at vite om tekstilbasert ventilasjon
Les mer