Vi tar ansvar og kan dokumentere det

15-06-2022

I byggebransjen har fokuset på miljøvennlige og energieffektive løsninger vært økende og utviklingen fortsetter. Flere miljøkrav vil gjelde og være viktige for det enkelte byggeprosjekt, da flere byggherrer og aktører i bransjen etterspør grønnere materialer og løsninger.

KE Fibertec er nå klar med enda mer dokumentasjon som viser hvordan en tekstilbasert ventilasjonsløsning kan bidra til en sertifisering av en bærekraftig konstruksjon. I samarbeid med Rambøll Danmark har vi utarbeidet en rapport som dokumenterer hvordan våre produkter kan bidra til en sertifisering i henhold til BREEAM UK New Construction med materialene GreenWeave og MultiWeave.

BREEAM er en britisk internasjonalt anerkjent sertifiseringsordning som har fokusert på bærekraft siden 1990 og brukes til sertifisering av bærekraftig konstruksjon på grunn av høye krav til bærekraft og med fokus på å bygge fremtidssikre bygg. Med fokus på miljøvennlige løsninger kan denne sertifiseringen bidra til en reduksjon av byggets langsiktige driftskostnader i forhold til vann og energi, som i tillegg til besparelser også kan bidra til bedre klima og sikkerhet for brukerne av bygget. Bærekraft innenfor bygg er imidlertid ikke bare begrenset til materialene og løsningene som brukes, men i stor grad også bruken av bygget, inkludert inneklimaet. Et godt inneklima er nøkkelen til helse, trivsel og produktivitet, og med en sertifisering kan man ofte oppnå et bedre inneklima enn lov og forskrift krever, fordi mange kriterier skal oppfylles. Flere studier dokumenterer nettopp at en forbedring av inneklimaet kan øke produktiviteten, ifølge World Green Building Council, opptil 11%.

I tillegg til å sikre en effektiv og jevn luftfordeling med tekstilkanaler fra KE Fibertec, gjør du også noe godt for miljøet ved å velge denne løsningen. Den lave vekten med tekstilmateriale i stedet for stål, gjør det merkbart enklere å transportere og gir dermed et lavere CO2-utslipp ved lavere drivstofforbruk. Samtidig er begge materialene, GreenWeave og MultiWeave, sertifisert etter den nye Cradle to Cradle-standarden, versjon 3.1. Senest med utvidelsen og sertifiseringen av MultiWeave i vår kan vi nå tilby 100 % resirkulerbare materialer uten kjemiske tilsetningsstoffer i flere flotte farger. Med sertifiseringen i den nye standarden, scorer KE Fibertec gull i "materialresirkulering", "bruk av fornybar energi" og i "CSR (sosial rettferdighet)"og bronse i "materialhelse" og "avløpsvannhåndtering". Nettopp det at vi farger flisen selv, som spinnes til garn i stedet for å farge det ferdige stoffet, reduserer vannforbruket og avløpsvannet vårt med nesten 70%.

Arbeidet med bærekraft handler ikke bare om kontinuerlig utvikling av våre produkter og sertifiseringer, men i stor grad også at vi kan dokumentere hvordan vi utgjør en forskjell. I tillegg til å kunne tilby en komplett dokumentasjonspakke for BREEAM, kan vi dokumentere hvordan en tekstilbasert ventilasjonsløsning kan bidra til en sertifisering etter DGNB-standarden, versjon 2020 og den frivillige bærekraftsklassen. Samtidig støtter vi også den internasjonale sertifiseringsordningen LEED v4 med poeng for "material ingrediens".

Kontakt oss i dag på tlf. +47 97 57 59 45 eller på jorn@ke-fibertec.no for å høre mer om hvordan vi kan bidra til en sertifisering av bærekraftig bygg og de mange fordelene du får med tekstilkanaler.

BREEAM
BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er en standard for metoder av høyeste kvalitet innen bygningsplanlegging og bærekraft. Det er det eldste og mest brukte systemet for sertifisering av grønne og bærekraftige bygninger.