Resertifisering støtter miljøvennlige ventilasjonsløsninger

28-06-2024

Hos KE Fibertec setter vi handling bak ordene. Med en ambisjon om å bli CO2-nøytrale på våre danske fabrikker innen 2030, har vi forpliktet oss til å optimalisere og utvikle alle prosesser og løsninger med fokus på materialhelse, avfallsfri produksjon og bygningssertifiseringer.

Siden 2021 har sertifiseringen vår i henhold til FNs bærekraftsmål vært en del av hele grunnlaget for hvordan vi jobber med bærekraft. Derfor er vi stolte over å ha blitt resertifisert av Bureau Veritas nok en gang i juni. Med fire utvalgte bærekraftsmål har vi oppnådd en score på 95, noe som er en liten forbedring sammenlignet med i fjor. KE Fibertec har et meget godt samarbeid med Bureau Veritas, der styrken i hele sertifiseringsprosessen har vært å bli utfordret på relevante parametere og velge de strategiske valgene som til syvende og sist vil gi merkbare resultater og bidra til videre vekst.

Valget om å bli resertifisert har ikke vært vanskelig for KE Fibertec. Sertifiseringen forplikter oss til å holde fokus og fortsette vårt strategiske arbeid mot mer bærekraftige løsninger, samtidig som den gir oss tilbakemeldinger på hvor vi kan sette inn tiltak og forbedre våre prosesser og produkter.

Med sertifiseringer for produktene og selskapet vårt, blant annet Cradle to Cradle og ISO, får vi et håndfast bevis på at vi lever opp til de standardene som settes i byggebransjen, og at vi faktisk kan bevise at løsningene våre gjør en forskjell for klimaet.

Les mer om våre mange initiativer som ikke bare bidrar til en mer bærekraftig fremtid, men som også sikrer et godt inneklima her på www.ke-fibertec.no/greenthinking.