Resertifisering dokumenterer miljøvennlige løsninger

19-06-2023


I 2012 ble KE Fibertec sertifisert med verdens første tekstilbaserte ventilasjonsløsning i henhold til Cradle to Cradle-standarden. Dette var starten på en utviklings- og optimaliseringsreise mot mer bærekraftige løsninger og produkter som en integrert del av vår strategi. KE Fibertec har i flere år arbeidet med FNs bærekraftsmål, og sommeren 2021 ble selskapet sertifisert i henhold til flere viktige mål. Dette har vært en viktig milepæl på veien mot målet om å bli CO2-nøytrale innen 2030 innenfor Scope 1 og 2, og sertifiseringen danner i dag rammen for hele bærekraftsarbeidet. KE Fibertec er derfor spesielt stolte over å ha blitt resertifisert av Bureau Veritas i juni med en score på 93 av 100 mulige, slik at vi fortsatt kan dokumentere at vi gjør en forskjell for en mer miljøvennlig fremtid.

"KE Fibertecs bærekraftsarbeid er på et svært høyt nivå, basert på FNs 17 bærekraftsmål og utvalgte delmål. Selskapets ledelse og eiere har ambisjoner og vilje til å være en foregangsbedrift i utviklingen av bærekraftige løsninger med tekstilbasert ventilasjon, der strategiske målsetninger omsettes til konkrete handlinger. KE Fibertec har fulgt en systematisk og kontrollert prosess for å vurdere utvalgte bærekraftsmål og sette i gang flere aktiviteter for en mer bærekraftig utvikling på alle nivåer i organisasjonen. Med mer enn ti års arbeid med Cradle to Cradle har KE Fibertec et godt grunnlag for videre arbeid med bærekraft - inkludert FNs bærekraftsmål", sier Ole Overgaard, Lead Auditor fra Bureau Veritas.

"Valget vårt om å bli resertifisert har ikke vært vanskelig å ta. Vi er opptatt av å holde fokus og fortsette vårt kontinuerlige strategiske arbeid mot mer bærekraftige løsninger, samtidig som vi får tilbakemeldinger på hvor vi kan forbedre prosessene og produktene våre. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Bureau Veritas, der styrken i hele sertifiseringsprosessen har vært at de utfordrer oss på relevante parametere og dermed tvinger oss til å forholde oss til de strategiske valgene der det vil gi merkbare resultater for KE Fibertec å ta grep og jobbe målrettet, sier Anders Olsen, utviklingssjef i KE Fibertec.


                            
Ole Overgaard                                             Anders Olsen 
Lead Auditor, Bureau Veritas                    Utviklingssjef, KE Fibertec