KE Fibertec har blitt sertifisert i henhold til FNs17 verdensmål

30-08-2021


En viktig milepæl mot en bærekraftig fremtid
Den globale klimakrisen betyr at det er et presserende behov for bærekraftige endringer med fokus på mer miljøvennlig og energieffektiv utvikling. Dette er den største utfordringen vi står overfor i dag, og i generasjoner inn i fremtiden og i takt med klimaendringene krever det umiddelbare tiltak med bærekraftige og framtidssikre alternativer som har minst innvirkning på klimaet.

Hele grunnlaget for utvikling
På KE Fibertec stiller vi store krav til forsyningskjeden vår og hvordan vi påvirker miljøet og bruken av ressurser i produksjonen av produktene og gjennom hele livssyklusen. Vi tar ansvar og ønsker å påvirke miljøet minst mulig i alt vi gjør - fra produksjon til transport av produktene våre og til hvordan vi kan resirkulere tekstilkanaler etter bruk. I mange år har vi jobbet målrettet og intensivt med bærekraft med stort fokus på hvordan vi som en global og ledende produsent av tekstilbasert ventilasjon kan gjøre en forskjell og påvirke klimaet minst mulig.

Reisen mot bærekraft begynte i 2012, da KE Fibertec ble sertifisert i henhold til bærekraftstandarden Cradle to Cradle med CradleVent® - verdens første bærekraftige ventilasjonskanal. Cradle to Cradle -konseptet er basert på hele ideen om bærekraft, ettersom det ikke bruker nye materialer her, men prøver å resirkulere der det er mulig. I dag er den sirkulære tankegangen en del av hele fundamentet vårt og måten vi utvikler våre produkter på og optimaliserer prosesser deretter.

Sertifisering i verdensmål
Vi har jobbet i flere år med FNs globale mål som en integrert del av strategien vår. Basert på vårt mål om bærekraftige og energieffektive ventilasjonsløsninger, har vi valgt fire viktige mål - SDG6, SDG7, SDG8 og SDG12 - områder der vi vurderer våre produkter og løsninger vil ha størst effekt. Derfor er vi spesielt stolte over å ha nådd en annen viktig milepæl på veien mot å nå vårt ambisiøse mål om å bli CO2-nøytrale innen 2030. I juli 2021 oppnådde KE Fibertec sertifisering i henhold til FNs 17 verdensmål gjennom Bureau Veritas, og vi kan nå dokumentere at vi gjør en forskjell for en mer bærekraftig fremtid.

Bærekraftige utviklingsmål

SDG6 - Rent vann og sanitet
Nesten halvparten av verdens befolkning er rammet av vannmangel forårsaket av klimaendringer, og med høyere globale temperaturer forventes dette tallet å stige i årene som kommer. Vi er derfor alle forpliktet til å spare på naturens ressurser. I 2021 utvidet vi vårt GreenWeave-sortiment og kan nå tilby utelukkende Cradle to Cradle-godkjente farger. Ved å bruke fargede garn til veving av våre GreenWeave og MultiWeave tekstilmaterialer har vi lykkes med å oppnå en besparelse på vannforbruk og avløpsvann på drøyt 67%, tilsvarende ca. 1 million liter vann årlig sammenlignet med konvensjonell farging. Vi kaller det grønn tenkning.

SDG7 - Bærekraftig energi
Med et stadig økende forbruk av elektrisitet og en forventning om en høyere befolkning i verden de kommende årene, vil etterspørselen etter energi også fortsette å øke. Vår globale økonomi er avhengig av fossilt brensel, men nye alternative energikilder er avgjørende for fremtidens klima. All strøm som vi bruker på våre danske fabrikker, hhv. ved hovedkontoret og ved veveriet i Vejen, har siden 2014 vært basert på 100% vindturbinergi. Det er CO2-nøytralt og skånsomt for miljøet.

SDG8 - Anstendig arbeidsplasser og økonomisk vekst
Å fremme økonomisk vekst ved å skape høyere produktivitet og teknologisk utvikling med fokus på bærekraft kan gjøres ved å oppnå full og produktiv sysselsetting med anstendige jobber for alle. På KE Fibertec jobber vi med Corporate Social Responsibility (CSR) i alle deler av selskapet. Vi tror at du som ansvarlig bedrift må vise sosialt ansvar ved å ta del i samfunnet og bidra til en positiv utvikling i verden.

Vi følger prinsippene i FNs Global Compact -program, som bl.a. omhandler menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon. Alle våre store faste partnere og leverandører har signert de 10 prinsippene som betingelse for å kunne samarbeide med KE Fibertec. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi prioriterer sikkerhet, helse og miljø veldig høyt. Senest har vi blitt sertifisert i henhold til ISO 45001: 2018 -standarden, som må sikre et godt arbeidsmiljø. I 2020, som så mange andre steder, var det et ekstra sterkt fokus på helse og sikkerhet på grunn av COVID-19. Her klarte vi å unngå nedstengelse av selskapet og å holde våre tre fabrikker i gang.

SDG12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
Økonomisk vekst med fokus på bærekraftig utvikling krever at vi alle jobber for å redusere den negative virkningen og avtrykk både fra vår produksjon og måten vi forbruker varer og ressurser på. Med et stort antall tiltak gjennom årene og frem til i dag har KE Fibertec klart å redusere vårt CO2 -fotavtrykk med 52% pr. omsetningskrone sammenlignet med 2010.

Vi har lykkes med å redusere avfallsmaterialet fra laserskjæremaskinene våre med 38 tonn. Vi fullførte et av de siste prosjektene om bærekraft i 2020, hvor vi gjenbruker overskuddsgarn på veveriet vårt ved kjøp av to strengmaskiner. Opptil 7 tonn restgarn resirkuleres for tiden for å produsere de forskjellige perlestrengene som brukes til å montere tekstilkanalene i våre monteringsskinner. Noen av fordelene, i tillegg til å redusere avfallet vårt, er at garnene er gratis, de er branngodkjente og Cradle to Cradle -sertifiserte.

KE Fibertec er imidlertid ikke bare begrenset til disse fire fokusområdene - vi jobber på flere fronter for å kontinuerlig integrere bærekraft i våre produkter og løsninger. Å velge en tekstilbasert ventilasjonsløsning alene betyr at du allerede tenker på miljøet. Tekstilkanaler har en lav vekt, noe som gjør dem merkbart lettere å transportere enn tradisjonelle stålkanaler. Dette betyr lavere drivstofforbruk og dermed mindre CO2 -utslipp. Luftfordelingen med tekstilkanaler er ekstremt effektiv, og vi kan tilby en løsning som kan fungere optimalt ved lavere lufttrykk og ikke tar inn unødvendig luft. Det gir generelle energibesparelser og et bedre inneklima.