KE Fibertec feirer 25 år som leverandør av bærekraftig og godt inneklima

24-05-2021


I maj 2021 er det 25 år siden KE Fibertec ble stiftet etter et ledelseskjøp av to ledende ansatte, Henning S. Jensen og Carsten Jespersen, sammen med kapitalfondet Industri Udvikling A / S. Selve grunnlaget for utviklingen av tekstilbasert ventilasjon går imidlertid tilbake til 1963, da Keld Ellentoft startet produksjonen av filterposer for industrien.

Hos KE Fibertec er vi stolte og takknemlige for at vi i år kan feire selskapets jubileum på toppen av et ujevnt og annerledes år med COVID-19 og noen av utfordringene det har ført globalt. Fra å være en liten dansk produsent, er selskapet i dag verdens største produsent av nisjeprodukter innen tekstilbasert ventilasjon med ca. 135 ansatte i Danmark og rundt våre åtte datterselskaper i Europa, USA og Asia.

Reisen til dags dato har vært både spennende og lærerik med en løpende optimalisering og utvikling av våre produkter og prosesser, der vi med vår egen vevings- og utviklingsavdeling på hovedkontoret i Vejen har bygget opp mye kunnskap og mange års erfaring i effektiv og optimal luftfordeling. Vi dekker hele Supply Chain-delen, fra rå garn som brukes i veveriet vårt, til de ferdige tekstilene som symaskinen bruker til å lage skreddersydde tekstilkanaler for kundene. Med vår såkalte "end of life return scheme" på CradleVent-produkter tar vi også ansvar for at produktet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte etter mange års bruk.

Bærekraft, teknisk kunnskap og kvalitetsprodukter som varer i mange år er hjørnesteinen i KE Fibertec. En av de første hjørnesteinene i dette grunnlaget ble lagt da selskapet allerede i 1998 introduserte det første online dimensjonsverktøyet, WinVent 3D. Den har senere blitt erstattet av et nytt unikt program for dimensjonering og luftvisualisering, TBV Designer. I 2012 ble en annen viktig milepæl nådd da KE Fibertec lyktes i å bli sertifisert i henhold til bærekraftsstandarden Cradle to Cradle og få CradleVent® godkjent som verdens første bærekraftige ventilasjonskanal innenfor denne standarden. Den har senere definert vår nåværende måte å utvikle seg på og er i dag hele filosofien - vårt DNA - bak våre produkter og tjenester om energivennlige og bærekraftige løsninger for bygging. Gjennom årene har flere løsninger og konsepter blitt utviklet i henhold til denne filosofien, akkurat som vi med vår produktledelse med f.eks. monteringsskinner kuttet i størrelse og emballasje som lett kan kastes, prøver vi å minimere unødvendig avfall på byggeplassen.

En forutsetning for utviklingen vi har gjennomgått er et tett samarbeid med kunnskapspartnere, datterselskaper, kunder og leverandører, der vi gjennom dialog kontinuerlig jobber for å finne felles løsninger som oppfyller sluttkundens forventninger og skaper et godt og bærekraftig inneklima. Vi tror at vi oppnår de beste løsningene med høy kvalitet basert på innovasjon når vi samarbeider og bruker felles kunnskap for å oppnå de beste resultatene.

Det er vår ambisjon å fortsette utviklingen av å lage kvalitetsløsninger som ikke bare sikrer et godt inneklima som alle skal ha krav på, men også produkter som bidrar positivt til bærekraft og klimafotavtrykk i den enkelte bygning. I 2021 forventer vi å bli sertifisert i samsvar med FNs 17 verdensmål gjennom Bureau Veritas som et skritt mot å oppfylle vår ambisjon om å bli CO2-nøytral innen 2030.

Vi vil takke våre mange partnere og kunder, som har vært en stor del av reisen frem til i dag, og som har bidratt til KE Fibertecs utvikling de siste 25 årene. En stor takk må også gå til de mange engasjerte medarbeiderne som hver eneste dag er med på å gjøre en forskjell og bidrar til den fortsatte positive utviklingen som har gjort det hele mulig.

Jubileet blir markert i mai måned med en virtuell samling med alle ansatte fra alle divisjoner i KE-gruppen, men på avstand og under hensyntagen til alle lokale begrensninger