Hvorfor skal man velge tekstilkanaler i stedet for spiro/stålkanaler?

10-10-2018


Som det også fremgår av tegningen ovenfor, så skiller de to systemene seg vesentlig fra hverandre. Med spiro/stålkanaler eller stålbasert ventilasjon (bildet til venstre) kommer det kun ut luft bestemte steder på kanalen. Er det f.eks. et klasseværelse, vil de som sitter langt fra en åpning mangle frisk luft, mens de elevene, som sitter rett under hullene kan oppleve trekk.

Tekstilbasert ventilasjon, også kalt tekstilkanaler eller innblåsingsposer, er kjennetegnet av at hele overflaten diffunderer, dvs. kaster frisk luft ned i oppholdssonen (bildet til høyre).

Der hvor det ved stålkanaler er risiko for "døde" soner i rommet, så gir tekstilkanalene en ensartet fordeling av luften over hele kanalen. Det skaper et effektivt luftskifte og dermed et godt inneklima i lokalet.

Tekstilkanalene skreddersys så de i farge, form og størrelse passer til arkitekturen og ventilasjonsbehovet. Innblåsingsposer er både ekle og hurtige å montere og innregulere, og det er vesentlige besparelser å hente ved å velge denne løsning fremfor stålkanaler.

Les mere om tekstilbasert ventilasjon