Hvorfor skal man velge tekstilkanaler i stedet for spiro/stålkanaler?

Som det også fremgår av tegningen ovenfor, så skiller de to systemene seg vesentlig fra hverandre. Med spiro/stålkanaler eller stålbasert ventilasjon (bildet til venstre) kommer det kun ut luft bestemte steder på kanalen. Er det f.eks. et klasseværelse, vil de som sitter langt fra en åpning mangle frisk luft, mens de elevene, som sitter rett under hullene kan oppleve trekk.

Tekstilbasert ventilasjon, også kalt tekstilkanaler eller innblåsingsposer, er kjennetegnet av at hele overflaten diffunderer, dvs. kaster frisk luft ned i oppholdssonen (bildet til høyre).

Der hvor det ved stålkanaler er risiko for "døde" soner i rommet, så gir tekstilkanalene en ensartet fordeling av luften over hele kanalen. Det skaper et effektivt luftskifte og dermed et godt inneklima i lokalet.

Tekstilkanalene skreddersys så de i farge, form og størrelse passer til arkitekturen og ventilasjonsbehovet. Innblåsingsposer er både ekle og hurtige å montere og innregulere, og det er vesentlige besparelser å hente ved å velge denne løsning fremfor stålkanaler.

Les mere om tekstilbasert ventilasjon

KE Fibertec Norge AS deltar på VVS Dagene 2018
11-09-2018
KE Fibertec satser i Norge og skal være med på VVS Dagene 2018 fra 17.-19. oktober. KE Fibertec Norge overtok agentur
Les mer
KE Fibertec satser på Norge
15-05-2018
Siden 1990 har L.S. Solland AS i Stavanger vært forhandler av KE Fibertecs produkter innenfor tekstilbaseret ventilatio
Les mer
Hvorfor skal man velge tekstilkanaler i stedet for spiro/stålkanaler?
15-06-2018
Som det også fremgår av tegningen ovenfor, så skiller de to systemene seg vesentlig fra hverandre. Med spiro/stålkanale
Les mer
Effektiv luftfordeling og et godt inneklima
15-05-2018
Water and Wellness Flintholm på Frederiksberg har montert tekstilbasert ventilasjon i bl.a. svømme- og sportsavdeling,
Les mer


Viste du det?
Ved å skifte fra spirokanaler til tekstilkanaler kan man oppnå en energibesparelse og forbedre inneklimaet
Les mer
Nyheter
KE Fibertec Norge AS deltar på VVS Dagene 2018
Les mer

Bli ringt oppSend
Bestil katalog
Bestill eller les katalogen online
I den tekniske katalogen har vi samlet alt som det er verd at vite om tekstilbasert ventilasjon
Les mer