Et ekstremt uforutsigbart år i bærekraftens tegn

12-12-2022


Året som gikk
2022 har vært preget av mange geopolitiske agendaer som aldri har vært sett før. Ved inngangen til året, det forhåpentligvis siste store COVID-19-
utbruddet, høye fraktrater, leveringsproblemer på nøkkelkomponenter, prisøkninger, klimakrisen, og ikke minst Ukraina-krigen og den påfølgende energikrisen og høy inflasjon. Vi har ikke bare måttet forholde oss til én krise, men tvert imot med en rekke samtidige kriser og det vil nok dessverre være noe vi må forholde oss til i mange år fremover.

For KE Fibertecs vedkommende har det vært et uvanlig travelt år og hvor konseptet høysesong og lavsesong ikke lenger eksisterer. Vi forventer en inntektsøkning på en pen tosifret prosentandel, selv etter et 2021 der vi også oppnådde rekordomsetning. Dessverre har ikke bunnlinjen holdt følge i helt samme tempo på grunn av de svært store prisøkningene på råvarer som f.eks. aluminium. Vi forventer derfor et bunnlinjeresultat på nivå med 2021, og det er vi virkelig stolte av i et så volatilt marked.

Ny strategi og nye forretningsområder
I 2021 startet vi arbeidet med en ny strategisk plan mot 2025 kalt «Bærekraft som forretningsmodell». Planen er basert på tre vertikaler eller forretningsområder. Bærekraftig vekst i vår kjernevirksomhet, som er salg av bærekraftige tekstilkanaler til alle typer ventilasjonsinstallasjoner. For å drive denne forretningsmodellen ansatte vi i begynnelsen av 2022 Niels Holm Norge som ny salgsdirektør, og han er godt i gang med utrullingen av vår nye kjernestrategi.

Vi er også i ferd med å bygge nye servicesentre rundt våre datterselskaper. Det betyr blant annet at vi har utvidet vårt "egenvaskeri" i Vejen og at vi er i ferd med å ansette en selger som vil få det daglige ansvaret for å selge service og vedlikehold på det danske. marked. Det er viktig å understreke at KE Fibertec ikke vil gå inn i de eksklusive merkene til våre installatørkunder. KE Fibertecs serviceavtaler handler utelukkende om å sikre rene og optimalt fungerende tekstilkanaler, og gjøre det enklere for våre kunder å oppnå dette.

Vårt tredje nye forretningsområde er et nyutviklet produktkonsept kalt KE GreenDuct, som vi markedsfører og selger til markedet innen vertikal oppdrett, bl.a. medisinske cannabisinstallasjoner på det globale markedet. Vi har jobbet lenge med å utvikle en helt ny simulerings- og visualiseringsmodul for vår produktkonfigurator, TBV-designeren, slik at vi kan forutsi mikroklimaet inne i et gitt hyllesystem. Vertikal gårdsdrift er et område med stort vekstpotensial, både på grunn av den kompakte produksjonsformen, hvor mat produseres innendørs og uavhengig av uteklimaet, samtidig med et mye lavere gjødsel- og vannforbruk sammenlignet med konvensjonell gårdsdrift og dessuten , helt uten bruk av sprøytemidler. I 2022 har vi levert til en rekke store Vertikale gårder, bl.a. mer enn 5,5 km med KE GreenDuct tekstilkanaler til verdens største vertikale gård i Dubai kalt Bustanica, som forsyner Emirates Flight Catering med over 1 million kg grønt hvert år til deres flyflåte. I tillegg har vi levert et stort KE GreenDuct-system i Florida USA for salatproduksjon, og vi har nettopp sendt nesten 13 km med KE GreenDuct-tekstilkanaler til en vertikal gård i Markedonia, som skal produsere medisinsk cannabis.

Klar for fremtidens bærekraftige konstruksjon
Allerede pr 1. januar 2023 innføres en grunnleggende endring av byggeforskriftene. I alle bygg over 1 000 m2 skal byggherren gi dokumentasjon for byggets klimapåvirkninger i form av en livsløpsvurdering (LCA), som viser klimapåvirkningene fra bygging, drift og riving, sett over en periode på 50 år. De nye klimakravene i byggeforskriften inneholder også en øvre grenseverdi for CO2-utslipp på 12 kg CO2-ekvivalent. per m2 pr år. Dette stiller store krav til produsentene av bygningskomponenter, og spesielt til produsentene av tekniske installasjoner som ventilasjon, som typisk er skreddersydd for det enkelte byggeprosjekt. Det har vært vanskelig å få myndighetene til å definere hvilke krav og metoder som vi må bruke for våre skreddersydde løsninger for å kunne levere en generisk EPD som hjelper oppdragsgiver med å dokumentere klimakravene. Fra KE Fibertec sin side er vi derfor stolte over at vi har lykkes med å finne en partner som kan hjelpe oss med å få en tredjepartsevaluering av vår EPD, som samtidig understøtter vår nye dokumentasjon for DNGB- og BREEAM-byggsertifiseringene i tillegg til nevnte krav til en LCA i byggeforskriften.

Et av elementene i vår nye strategiske plan «Bærekraft som forretningsmodell» handler om å bli både avfalls- og CO2-nøytral ved våre danske fabrikker innen 2030. Vi er veldig langt med målene for KE Fibertec Weaving og med konklusjonen av en ny avtale om å sende 40 tonn overskuddsmaterialer fra våre laserkuttere til en partner som granulerer materialene og lager akustiske himlingsplater, er vi nå også godt i gang i regi av KE Fibertec.

Forventninger til 2023
Generelt har vi fortsatt et svært positivt syn på utviklingen de neste årene, selv om aktiviteten i byggebransjen sikkert vil avta noe, og vi vet foreløpig ikke effekten av høy inflasjon og stigende renter. Med eget veveri og sterk leverandørkjede har vi ikke vært like påvirket av mangel på råvarer eller ekstreme prisøkninger som så mange andre i ventilasjonsbransjen. Vi må tørre å omsette denne fordelen til nye muligheter både på det danske markedet, men også i stor grad på våre mange eksportmarkeder i 2023. Våre forventninger til vekst er litt lavere enn i 2021 og 2022, men vi ser veldig selvsikkert på våre tre forretningsområder.

KE Fibertec Norge ønsker alle i ventilasjonsbransjen en god jul og et godt nytt år.