2020 - et ujevnt år

22-01-2021

Året som gikk i tegnet på COVID-19


Helt før 2020 var vi glade for å ha landet KE Fibertecs beste resultat gjennom tidene og den fjerde rekorden på fem år. Vel nok, vi var litt bekymret for den politiske utviklingen i våre to store markeder, USA og Storbritannia, men det var før Wuhan og COVID-19 kom på verdenskartet.

Umiddelbart etter nedleggelsen i mars utarbeidet vi i ledelsen en COVID-19-strategi, som var delt inn i forskjellige faser. Den første fasen handlet i utgangspunktet om helsen til våre ansatte, og målet var å sørge for at ingen ble smittet og å holde de tre fabrikkene våre i gang. Takket være en stor innsats og fokus fra alle våre ansatte, har vi klart å komme oss gjennom pandemien så langt. Ganske raskt i prosessen ble vi enige om ikke å bruke statens hjelpepakker eller sende våre ansatte hjem for arbeidsdeling.

I stedet valgte vi å bruke overskuddsressursene som vi periodevis har hatt til å gjennomføre en rekke interne prosjekter, og det har vært en god investering. Sjelden har vi opplevd et så ujevnt år ikke bare når det gjelder ordrer, men også når det gjelder travlhet. Alt i alt kommer KE Fibertec virkelig fornuftig ut av 2020, men på et lavere nivå enn rekordåret 2019. Samtidig er vi stolte over at vi ble kåret til Success Company 2020 av BDO og Spar Nord på grunnlag av de kontinuerlige resultatene vi har oppnådd gjennom flere år. Det varmet opp midt i stengingen.

Resirkulering av overskuddsgarn på KE Fibertec Weaving
Et av prosjektene vi har fullført i 2020, og som vi er spesielt stolte av, er vår gjenvinning på ca. 7 tonn restegarn på KE Fibertec Weaving. Vi har kjøpt to såkalte kordemaskiner, noe som betyr at vi i løpet av 2021 selv kan produsere alle de forskjellige perlestrengene, som brukes til å montere tekstilkanalene i monteringsskinnene våre. Fordelen er at restegarnene er "gratis" branngodkjent, de er Cradle to Cradle-sertifiserte, og de er krympestabilisert, alle egenskaper som er veldig viktige for oss i det ferdige produktet. Det betyr heller ikke at tilbakebetalingsperioden på investeringen er 1,6 år. Vår filosofi er at sirkulær økonomi må være bærekraftig - også økonomisk.

Verdensmålsertifisering
Som en naturlig utvikling i vår mangeårige strategi om at KE Fibertecs produkter ikke må bidra negativt til de store klimautfordringene vi står overfor globalt, er vi i ferd med å nå vårt ambisiøse mål om å bli CO2-nøytrale innen 2030. Vi har brukte mange ressurser på å optimalisere produksjonsprosessene og produktene våre.

Siden 2012 har vi blitt sertifisert i henhold til bærekraftsstandarden Cradle to Cradle, som består av fem grunnleggende elementer: Materiellhelse (kartlegging av ingredienser ned til 100 ppm), Resirkulering og gjenvinning, Bruk av fornybar energi (i produksjonsprosessen), Vannressursforvaltning og Samfunnsansvar Cradle to Cradle-standarden støtter bare 11 av FNs verdensmål, så det er helt naturlig at vi ønsker å dra nytte av investeringen vi allerede har gjort ved å jobbe mot en verdensmålsertifisering i 2021. Vi er overbevist om at fremtidige generasjoner forventer , at produktene og selskapene de ønsker å jobbe med, må utgjøre en forskjell, vel å merke en positiv forskjell i klimaregnskapet.

Ny frivillig bærekraftklasse stiller krav til ventilasjonsindustrien
Med introduksjonen av den nye frivillige bærekraftklassen og større fokus på byggesertifiseringer i henhold til for eksempel DNGB-standarden, løper våre sluttkunder og de store prosjektutviklerne fra oss i ventilasjonsindustrien. Kravene til f.eks. en livssyklusvurdering (LCA) av bygningskomponenter, inkludert ventilasjonsprodukter (ventilasjonssystemer, kanaler osv.) er inkludert med en vekting på 10-11% i DNGB-standarden, og den er også inkludert i den nye frivillige bærekraftklassen. For tiden er vi ikke så mange produsenter i ventilasjonsindustrien som kan oppfylle disse kriteriene.

Når det er sagt, er det også en stor utfordring når det gjelder sertifisering i håndtering av dynamiske produkter når det gjelder trepartsevaluerte EPDer (Environmental Product Declaration). Mange produsenter i ventilasjonsindustrien, som oss, leverer produkter som er skreddersydd for den gitte oppgaven, og dette stiller store krav til uavhengig evaluering av materialdataene som brukes i den dynamiske LCA-beregningen. Vår største frykt er at bærekraftsindustrien utvikler seg til det ville vesten, der tolkninger av standarder og lokale sertifiseringsinstitutter tilbyr såkalte trepartsevaluerte EPDer på et lite utvalg av det totale produktet. En trend vi dessverre allerede har sett brukt i USA.