Årlig kommentar: En rolig start ble til et travelt år

16-02-2022


Året som gikk
En lav ordrereserve ved inngangen til året ble raskt erstattet av høy aktivitet, og spesielt i andre halvår har vi hatt det utrolig travelt. Faktisk var november 2021 vår beste måned når det gjelder inntekter siden COVID-19-utbruddet, noe som er ganske uvanlig. Høysesongen vår pleier å være mellom mai og oktober, men med så mye annet har også dette blitt snudd på hodet. Totalt sett har KE Fibertec et virkelig godt år, hvor vi setter ny omsetningsrekord, og samtidig realiserer vi historiens nest beste bunnlinjeresultat.

Midt under COVID-19-stansen våren 2021 gjorde vi et strategisk oppkjøp av en konkurrent, som så langt har gått etter planen, men ikke helt uten utfordringer med de svært begrensede reisemulighetene, men heldigvis har vi lenge blitt godt trent i nettmøter. Vi kan bare være svært fornøyd med utviklingen i 2021, der strategiene vi legger for året med dels videreutvikling av vår bærekraftige reise og med etablering av nye divisjoner har lyktes, og vi har nådd målene for de viktige milepælene vi har satt. ved starten av året. Alt i alt var 2021 et veldig bra år, etter en rolig start.

Handling bak ordene om bærekraftige initiativ
Med en global klimakrise er det viktigere enn noen gang at ord omsettes til handling med konkrete tiltak og utvikling av mer miljøvennlige og energieffektive alternativer som sikrer en fremtidssikker, bærekraftig omstilling. At KE Fibertec jobber med bærekraft og at vi ønsker å ta ansvar for miljøet som et globalt selskap er ikke nytt. Dette gjelder alt vi gjør – fra produksjonen til transporten av produktet til kunden og til hvordan produktene våre kan resirkuleres etter bruk, hvor vi stiller store krav til alle ledd i vår leverandørkjede.

Med utgangspunkt i vår første viktige milepæl tilbake i 2012 med en Cradle to Cradle-sertifisering av verdens første tekstilbaserte ventilasjonsløsning, har vi jobbet målrettet med å forbedre og utvikle våre produkter og prosesser kontinuerlig gjennom årene, og i dag danner det hele grunnlaget for en sirkulær tankegang. Her har FNs 17 verdensmål vært en integrert del av vår strategi og blitt inkludert som en slags veileder for vårt ambisiøse mål om å bli CO2-nøytrale innen 2030. En annen viktig milepæl på denne reisen ble innfridd i juli med en sertifisering i FNs verdensmål gjennom Bureau Veritas.

Flere designalternativer med nye "grønne" farger
I vår utvidet vi vårt sortiment i materialet GreenWeave og kan nå tilby eksklusivt Cradle to Cradle-godkjente farger. Med dette tiltaket har vi kunnet redusere vårt vannforbruk og avløpsvann med mer enn 67 % sammenlignet med en konvensjonell farging, som er helt i tråd med vårt mål om mer bærekraftige løsninger – vi kaller det Grønn Tenkning.

Ved å velge materialet GreenWeave alene gjør du noe bra for miljøet, da materialet er 100 % resirkulerbart uten kjemiske tilsetningsstoffer, men nå kan vi også tilby det i flere flotte farger til vår CradleVent® ventilasjonsløsning. I løpet av året har vi jobbet med å utvide vårt Cradle to Cradle-sortiment, og ved årsskiftet kan vi tilby enda et materiale av samme høye kvalitet, som også er sertifisert etter Cradle to Cradle-standarden.

Klar med dokumentasjon for fremtidens bærekraftige bygging
Den danske byggebransjen har i dag stort sett stort fokus på bærekraftige tiltak og utvikling av miljøriktige løsninger, men vi må jobbe mye mer målrettet og konkret for å nå målet om å redusere det samlede negative CO2-avtrykket i bransjen. Det er vilje til å gjøre en forskjell, og bærekraftig bygging er mer etterspurt i dag, så det er nå vi må sette ord på handling.

For å møte våre kunder med relevant dokumentasjon, har vi i løpet av sommeren i samarbeid med Rambøll Danmark utarbeidet en rapport som dokumenterer hvordan tekstilbasert ventilasjon bidrar og kan gi poeng både etter en bærekraftig byggsertifisering etter DGNB-standarden og i henhold til Frivilligheten. Bærekraftsklasse. Vi kan nå tilby komplette dokumentasjonspakker med godt strukturert materiale til rådgivere, entreprenører og arkitekter, som gir et godt grunnlag for å velge riktige produkter til byggeprosjekter og for et godt inneklima.

Et annet høydepunkt som vi vil huske er feiringen av KE Fibertecs 25-årsjubileum i mai med en stor global, virtuell samling av ansatte fra alle divisjoner i hele KE Group. Det var en festdag som vi er stolte av og takknemlige for å kunne feire på toppen av et ujevnt år med COVID-19.

Utvikling av miljøvennlig emballasjekonsept
I tråd med en pågående utvikling mot mer miljøvennlige løsninger, har vi i 2021 også fokusert på å optimalisere materialene vi bruker til pakking av produktene våre. Med et helt nytt emballasjedesign med en global, enhetlig merkevarebygging for hele KE Group, har vi lykkes i å utvikle et konsept med mer enn 60 % lavere CO2-avtrykk enn tidligere løsninger. Alt fra å pakke inn selve tekstilkanalen til tapen som brukes til å lukke pappesken med det nye konseptet vil være med miljøvennlige løsninger som til syvende og sist er enklere å sortere avfall og samlet bidrar til en mer bærekraftig emballasje. Det nye konseptet er satt i produksjon og skal implementeres fra begynnelsen av det nye året.

Kunden i fokus
En forutsetning for den positive utviklingen vi har hatt, og som vi vil satse på fremover, er vårt tette samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere. Her ønsker vi gjennom dialog og utvikling av digitale verktøy å gjøre det enklere å handle med oss. Spesielt vårt spesialdesignede og helt unike dimensjoneringsprogram TBV Designer har vist seg å være avgjørende i vårt daglige samarbeid, hvor vi kan skreddersy kundens løsning til så å si alle parametere.

Senest har vi videreutviklet løsningen med nye luftvisualiseringsmuligheter, slik at vi kan tilby mer komplett visuelt materiale til våre kunder, som de kan bruke i sitt videre salgsmateriell til sluttkunden. På nyåret vil også en full integrasjon med REVIT være tilgjengelig i programvaren, som vil gjøre det enda enklere for kunden å dimensjonere og jobbe med våre løsninger innen tekstilbasert ventilasjon.

av Carsten Jespersen, administrerende direktør, KE Fibertec AS