Åpenhet er viktig i CO2-regnskapet

14-06-2024

De siste årene har det vært et økende fokus på klima og det grønne skiftet. Mange bedrifter jobber hver dag med å optimalisere og utvikle løsninger som gagner miljøet. Men i dag handler det ikke bare om å ha gode intensjoner med en masse tiltak og flotte ord om hva man planlegger å gjennomføre. For bedrifter handler det i mye større grad om å omsette de "grønne" intensjonene til en bærekraftig bunnlinje, og skape konkrete, bærekraftige resultater og vekst for den enkelte bedrift samtidig som man gjør noe godt for klimaet.

Bærekraft kan være et vanskelig begrep i seg selv. Ikke bare når det gjelder betydning, men også når det gjelder presisjon og åpenhet. Det er et begrep som bedrifter og organisasjoner er tvunget til å forholde seg til. Med stadig flere lover, forskrifter og oppmerksomhet fra samfunnet er det ikke lenger valgfritt å fokusere på for eksempel klima, sosialt ansvar og mangfold.

Det økende fokuset på dette området betyr at det dukker opp flere moteord innen bærekraft, som SDG, ESG og Scope 1-3-rapportering. Aldri før har det vært viktigere å tenke målrettet og holde oversikt over grønne initiativer, samtidig som man kan dokumentere med data hvordan man faktisk gjør en forskjell.

KE Fibertec har jobbet med bærekraft i flere år. Et målrettet fokus og full åpenhet i måten vi jobber med området på, gjør at vi i dag kan dokumentere på flere fronter hvordan vår tekstilbaserte ventilasjonsløsning kan bidra til flere poeng i henhold til bærekraftstandarder, at vårt tekstilmateriale kan resirkuleres til nye løsninger, optimering av vår leverandørkjede, og hvordan produksjonen i Danmark har redusert forbruk og avfall betydelig de siste årene.

Åpenhet og dokumentasjon vil være viktige begreper når det gjelder bærekraftig bygging i fremtiden. CO2-dokumentasjon er et godt eksempel på dette. Den gir en fullstendig oversikt over hver enkelt komponents innvirkning på karbonfotavtrykket, samtidig som den forenkler den samlede bygge- og sertifiseringsprosessen. Her er en EPD et svært verdifullt verktøy for dem som jobber med bygningssertifiseringer og ønsker å vite de nøyaktige tallene for karbonfotavtrykket til en gitt løsning, inkludert et ventilasjonssystem.

Med introduksjonen av våre nye EPD-er har det blitt enklere å dokumentere miljøpåvirkningen fra ventilasjonsløsningene våre. Fordi de opererer i henhold til objektive, tredjepartsverifiserte standarder, er det enda enklere å kommunisere budskapet. Hos KE Fibertec har vi også valgt å utvikle dynamisk CO2-dokumentasjon, der vi bruker vår unike beregningsprogramvare til å tilby kundene våre et komplett innblikk i alle CO2-utslipp på alt fra tekstiler, monteringsdeler og tilbehør til emballasje.

I brosjyren kan du lese mer om vårt arbeid med åpenhet i vår bærekraftige utvikling og hvordan våre CO2-data skiller seg fra resten av bransjen.


Fullstendig klarhet med CO2-data