Komfort
Godt inneklima til rom med store krav til komfort - kontorer, auditorier, konserthaller, lydstudioer, kantiner, skoler, daginstitusjoner osv.
Les mer
Laboratorier
Innblåsning av store luftmengder med minimal lufthastighet i oppholdssonen omkring VAV-avtrekkskap, i farmasøytisk produksjon, CAV systemer, rene rom, laboratorier osv.
Les mer
Sport og fritid
Veldig energibesparende løsninger til skiftende ventilasjonsbehov i idrettshaller, treningssentre, skytebaner, svømmehaller, skøytehaller osv.
Les mer
Industri
Garanti for, at den friske luften blåses inn og fordeles uten trekksjenanse for de ansatte i lett- og tungindustrien, trykkerier, fryserom, bilverksteder osv.
Les mer
Næringsmiddel
Ingen kondensproblemer eller vekst av mikroorganismer med spesialvevede materialer til utligningsrom, prosesskjøling, lagerhaller/terminaler, høye rom osv.
Les mer
Showrooms/offentlige bygninger
Utfordrende område grunnet konstant skiftende ventilasjonsbehov i showrooms, utstillingshaller, supermarkeder, stormagasiner, museer, atrier osv.
Les mer
Komfort
Laboratorier
Sport/fritid
Industri
Næringsmiddel
Showrooms

Bli ringt oppSend
Nyheter
KE Fibertec Norge AS deltar på VVS Dagene 2018
Les mer
Nyheter
KE Fibertec satser på Norge
Les mer
E-mail nyhetsbrev
Et godt inneklima og energibesparelser med InTex®
Få beskjed, når tekstil-
kanalen skal vaskes.
- bevar en effektiv
ventilasjonsløsning.
Les mer
FBS tekstilpaneler
Trekkfri luftfordeling og nem montage
Les mer
Bestil katalog
Bestill eller les katalogen online
I den tekniske katalogen har vi samlet alt som det er verd at vite om tekstilbasert ventilasjon
Les mer