Menu

EPD miljøvaredeklaration

En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklaration, der dokumenterer et produkts miljømæssige påvirkninger i hele produktets livscyklus.

Alle materialeproducenter oplever et stigende krav om dokumentation af produktets miljøpåvirkning, og som den første i verden indenfor tekstilbaseret ventilation er KE Fibertec nu klar med en EPD på tekstilkanaler.

For at få en uafhængig og objektiv vurdering har vi bedt firmaet 2.-0 LCA consultants om at forestå analysen og den er blevet udført i henhold til ISO 14044 og retningslinjerne heri. I beskrivelsen er der taget udgangspunkt i en tekstilkanal på 10 meter med Ø500 mm diameter og en luftmængde på 5000 m3 i timen.

EPD er et resumé af en LCA (Life Cycle Assessment), som er dokumenteret i en mere omfattende rapport. Rapporten er en tilbundsgående beskrivelse af de miljømæssige påvirkninger i en tekstilkanals levetid, f.eks. CO2 udledning (global opvarmning), nedbrydning af ozonlaget, udledning af skadelige stoffer mv.

Med en LCA er det muligt at sammenligne tekstilkanaler med andre produkters miljøprofil og samtidig kan den bruges til at prioritere optimeringsindsatsen i forhold til hvilke negative miljømæssige påvirkninger man ønsker at minimere.

Download EPDVidste du det?
Det er muligt at arbejde med tekstilkanaler i MagiCAD
Læs mere
Nyheder
Et godt år med spændende projekter
Læs mere

Bliv ringet opSend
Bestil katalog
Bestil eller læs kataloget online
I det tekniske katalog har vi samlet alt hvad der er værd at vide om tekstilbaseret ventilation...
Læs mere