Menu

Design

For at kunne dimensionere et tekstilbaseret ventilationssystem er det af stor betydning at forstå en række væsentlige parametre og begreber.

Et tekstilbaseret ventilationssystem adskiller sig ikke i større grad fra traditionelle ventilationssystemer, men der er en række punkter, hvor man skal være ekstra opmærksom, bl.a. mht. trykforhold og tryktab, blafringer, trykstød, medløb, kanallufthastigheder og lydforhold.

Et fejldimensioneret TBV-system er meget karakteristisk, fordi kanalerne kan blive ovale og "slappe" at se på. Dette har ikke kun betydning for den æstetiske oplevelse, men i høj grad også for luftfordelingen. Er trykfordelingen uhensigtsmæssigt ulige, kan der forekomme trækproblemer under og omkring kanalen med det højeste statiske tryk, mens der modsat forekommer dårlig luftkvalitet i området, hvor det statiske tryk (og dermed luftmængden) ikke er tilstrækkelig. Ydermere kan der være risiko for blafringer af tekstilet der ikke alene kan ødelægge tekstilmaterialet men også ophængsmaterialet.

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at TBV-systemet er korrekt dimensioneret med hensyn til lydforholdene i systemet.

Design og luftvisualisering med TBV Designer

KE Fibertec har udviklet TBV Designer programmet for at kunne dokumentere tekniske data, der understøttes af knowhow.

Programmet gør det muligt at lave luftvisualisering og dokumentere løsningen. Derudover giver det en god rumfornemmelse, design frihed og oplysninger om hastighed i opholdszonehøjden.

Se mere i filmen herunder, der viser dimensioneringen af Water & Wellness Flintholm.

 

MagiCAD
I designfasen er det ligeledes muligt at dimensionere og beregne med tekstilkanaler direkte i MagiCAD produktdatabasen.

Læs mere...

 Dialogtilbud


KE Fibertec har udviklet en række værktøjer og ydelser, som vores kunder kan vælge at gøre brug af i hele projektforløbet. Vi sælger ikke standardløsninger, og derfor skal dokumentation og detaljeringsgrad tilpasses behovet og det enkelte projekt.

Vores tilbud kan opdeles i to kategorier:

  • Tilbud og projektering
  • Udvidet projektdokumentation

Vores tilbudsgivning og projektering er nøje beskrevet i vores kvalitetssikringssystem. Derved sikrer vi os, at tilbudsgrundlaget og tilbuddet udarbejdes efter ensrettede retningslinier, samt at kundens krav er tilstrækkeligt defineret og dokumenteret.

KE Fibertec lægger stor vægt på, at den endelige løsning er projekteret korrekt allerede i tilbudsfasen, for det handler ikke kun om, at det tekstilbaserede ventilationssystem fungerer korrekt, men i lige så høj grad om, at kundens krav til indeklimaet er opfyldt. Derfor vil vi allerede i tilbudsfasen spørge efter funktionskrav til anlægget og kravene til indeklimaet.

Alle beregninger dokumenteres ved brug af vores helt unikke software, WinVent 3D, der tilbydes alle kunder uanset projektstørrelse og naturligvis uden beregning. Der medfølger naturligvis altid detaljerede montage- og vedligeholdelsesanvisninger.

Er der tale om komplicerede TBV-systemer, medfølger naturligvis også AutoCad-tegninger.


Som en del af vores udvidede projektdokumentation tilbyder vi fuldskalamålinger i eget laboratorium, on-site målinger i samarbejde med kunden samt CFD-simuleringer.


BIM
Læs mere

Vidste du det?
Tekstilkanaler kan tilpasses, så de i form, størrelse og farve passer til rummet
Læs mere
Nyheder
KE Fibertec vinder UdviklingVejens Erhvervspris 2019
Læs mere

Bliv ringet opSend
Bestil katalog
Bestil eller læs kataloget online
I det tekniske katalog har vi samlet alt hvad der er værd at vide om tekstilbaseret ventilation...
Læs mere