Proceskøling på slagterier


Et smagfuldt og mørt stykke kød - det er nogle af kvalitetskravene ved valg af nedkølingsproces på slagterierne. Lang holdbarhed, ensartede produkttemperaturer, lavt kølesvind og overholdelse af lovgivningskrav er yderligere krav i forbindelse med proceskøling på slagterier.

KE Fibertec har i mange år leveret tekstilkanaler til indblæsning af kølet luft i bl.a. opskæringsrum på slagterier.

Inden for proceskøling på slagterier er det vigtigt at kunne sænke temperaturen på kvæg- og svinekroppene hurtigt for at forhindre vækst af mikroorganismer i produkterne.

Til nedkøling af svin anvendes enten køletunneler med tilhørende udligningsrum eller nedkølingsrum. Kreaturer og lam nedkøles hovedsageligt i nedkølingsrum.

KE Fibertecs tekstilkanaler til proceskøling tilbyder en løsning, hvor luften indblæses gennem dyser, der placeres, så de netop rammer bagpartiet på slagtekroppen, hvor der normalt kræves mest køling for at få kroppen nedkølet. Fordelen ved at anvende dyser fremfor andre indblæsningsløsninger er, at de sikrer høje og ensartede lufthastigheder på minimum 1,0 m/s uden problemer med medløb eller uensartet luftfordeling i hele rummet.

I vores koncept inden for proceskøling køres de nyslagtede dyr direkte ind i udligningsrummet, og man fylder rummet i takt med slagtningen. Kroppene køles ned til 7°C over en periode på 18-24 timer ved en rumtemperatur på 0 til +3°C.

Proceskøling med KE Fibertecs tekstilkanaler har mange fordele:

  • Ingen kondensation i eller på selve kanalerne (indblæsningstemperatur <0°C)
  • Ingen kondensation på loft eller andre konstruktioner
  • Helt ensartet luftfordeling i hele lageret ved proceskøling
  • Ensartet kødkvalitet
  • Lavt energiforbrug ved proceskøling
  • God hygiejne. Tekstilkanalerne er udført i krympefri polyester, der kan vaskes i en almindelig vaskemaskine
  • Balanceret investering
  • Bedre udnyttelse af produktionslokaler og lønressourcer
  • Nye dyser med 25% lavere tryktab.


Gør brug af KE Fibertecs mangeårige erfaring i proceskøling, indblæsning af luft til udlignings- og nedkølingsrum på slagterier.


Kontakt os på tlf. 75 36 42 00 for yderligere oplysninger eller se referencebilleder fra proceskøling i fødevareindustrien.