Menu

Miljø og energi

Respekt for miljøet er sund fornuft - og en god forretning

Hos KE Fibertec har vi en holdning til miljø og energi. Vi ønsker at skade miljøet så lidt som muligt i både produktionen og transporten af produkterne - og samtidig laver vi en række energibesparende tiltag i virksomheden, der skal begrænse CO2-udslippet.

Det er ansvarlighed og bæredygtige tanker, men også en god forretning at vise miljøhensyn.

KE Fibertec er certificeret iht. ISO 14001 (miljø) og DS/OHSAS 18001 (arbejdsmiljø), og vores tekstilkanaler er fremstillet på baggrund af Oeko-Tex® Standard 100-certificerede garner (18.0.36542).

Cradle to Cradle

KE Fibertec har som den eneste tekstilkanal-producent i verden et Cradle to Cradle-certificeret produkt til luftfordeling. Læs mere om CradleVent.

EPD

Det er ligeledes muligt at downloade en EPD på tekstilkanaler fra KE Fibertec. En EPD er en miljøvaredeklaration, der beskriver produktets miljømæssige påvirkninger i hele produktets livscyklus.


Ved at vælge tekstilkanaler gør du noget godt for miljøet:

  • På grund af tekstilkanalers lave vægt bliver forbruget af brændstof (og dermed CO2-udslip) mærkbart lavere end ved transport af de traditionelle stålkanaler.
  • Et korrekt dimensioneret tekstilsystem kan fungere optimalt ved lavere tryktab end et traditionelt omrøringssystem med diffusorer.
  • Luftfordelingen er ligeledes bedre i tekstilkanaler, hvorfor det er muligt at lave en løsning, der ikke tager "unødvendig" luft ind. Det giver energibesparelser - og et bedre indeklima.

 

Miljøkortlægning

For at kunne begrænse ressourceforbruget og overvåge arbejdet hermed gennemfører KE Fibertec-koncernen hvert tredie år en miljøkortlægning. Med dokumentationen kan vi konstatere, om miljømålene er nået og lave nye ambitiøse målsætninger.

Vi ønsker at reducere forbruget af EL, GAS, CO2, SO2, NOx og spildevandsudledningen, og ved at se det i forhold til vores omsætning, kan vi få et billede af hvor gode vi er til at udnytte ressourcerne. Fra 2009 til 2017 er vi blevet markant bedre til at spare på energien og minimere miljøpåvirkningerne, hvilket også ses i nedenstående figurer.


Elforbrug

kwh-oms-2018.png


Gasforbrug

gas-2018.png
SO2-udledning

So2-oms-2018.pngCO2-udledning

co2-oms-2018.pngNOx-udledning

Nox-oms-2018.png
Spildevandsudledning

spildevand-2018.png


Fra tekstilaffald til moderne frakke

KE Fibertec væveri har leveret tekstilrester til to studerende ved Designskolen Kolding. På den måde går materialerne ikke til spilde, men bliver genbrugt i en ny sammenhæng. Læs mere...

windmill164px.jpg


CO2-neutral strøm fra vindmøller

Al den strøm, som KE Fibertec og KE Fibertec
Væveri forbruger, kommer fra vindmøller, og
dermed er det CO2-neutralt og skånsomt
for miljøet.


Download SEAS-certifikater:
KE Fibertec
KE Fibertec VæveriLæs om vores arbejde med CSR


Oeko-Tex standard 100
Download certifikat
ISO 14001
Download certifikat
ISO 18001
Download certifikat

 

Krone smiley KE Fibertec har som en af få
virksomheder i Danmark modtaget
Arbejdstilsynets Krone Smiley. Krone
Smiley gives til de virksomheder, som
yder en særlig stor indsats for arbejdsmiljøet.

 

co2neutralt_dk


Vidste du det?
KE Fibertec er certificeret efter ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 18001 standarderne
Læs mere
Nyheder
KE Fibertec vinder UdviklingVejens Erhvervspris 2019
Læs mere

Bliv ringet opSend
Bestil katalog
Bestil eller læs kataloget online
I det tekniske katalog har vi samlet alt hvad der er værd at vide om tekstilbaseret ventilation...
Læs mere