KE Fibertec væveri

Som den eneste producent af tekstilkanaler i verden har KE Fibertec sit eget væveri.

Læs mere

Air the Way You Want

Princippet er, at ventilationsluften fordeles trækfrit og ensartet gennem de skræddersyede tekstilkanaler, som anvendes i næsten alle typer installationer - lige fra industriapplikationer til sportshaller, kontormiljøer, laboratorier, levnedsmiddelsektoren og mange andre steder, hvor der er behov for et godt indeklima.


Læs mere

I 1996 blev KE Fibertec grundlagt ved et management buyout af to ledende medarbejdere, Henning S. Jensen og Carsten Jespersen.

I marts 2007 sælges aktiemajoriteten til Jysk-Fynsk Kapital AS, og Carsten Jespersen udnævnes til ny adm. direktør. KE Fibertec er ejet af Jysk-Fynsk Kapital AS (70%), Elkær Invest A/S (10%) og KE Pulje ApS (20%). KE Pulje ejes af den daglige ledelse i KE Fibertec (adm. direktør Carsten Jespersen, produktionsdirektør Johnny Kusk Møller og økonomichef Svend Anker Fogh).

Bag Jysk-Fynsk Kapital står fire kendte danske familiefonde, Genua A/S (Primo-koncernen), Hoffmann Esbjerg Holding A/S (Arovit Petfood), Elkær Invest A/S (Tvilum A/S) og Vald. Birn Holding A/S (Vald. Birn-koncernen).

KE Fibertec Gruppen består i dag af otte datterselskaber, fire salgsdatterselskaber i England, Tyskland og USA foruden Euro Air A/S. Derudover er der tre produktionsdatterselskaber, KE Fibertec Væveri i DK, Euro Air CZ og Air Distribution Concepts i USA, og i 2024 kom der et nyt medlem i KE Gruppen, nemlig KE Techmon, som er et danskbaseret montagefirma.

KE Gruppen har gennem kontrolleret vækst og opkøb konsolideret sin position som verdens største producent af tekstilkanaler.

KE Gruppen beskæftiger i dag 150 medarbejdere, hvoraf ca. 55 er ansat i de danske selskaber og resten i de udenlandske datterselskaber. I de senere år har KE Fibertec satset meget på energivenlige og bæredygtige løsninger.

Allerede i 2012 lykkedes det at få CradleVent® godkendt som verdens første Cradle to Cradle-certificerede ventilationskanal.

I 2016 opgraderede KE Fibertec hele materialeprogrammet til tre unikke materialelinjer, GreenWeave, MultiWeave og ZeroWeave. Som den eneste producent i verden fremstilles alle tekstilmaterialer på eget væveri - udelukkende beregnet til luftfordeling og med fuld sporbarhed.

I 2018 introducerede vi programmet TBV Designer til ordredokumentation, luftvisualiseringer mv.
I 2019 indviede vi vores eget in-house vaskeri, som i 2023 blev opgraderet til tredobbelt kapacitet, og sammen med vores nye service- og vedligeholdelsesafdeling kan vi nu tilbyde en komplet serviceaftale, som inkluderer afhentning, nedtagning, vask og genopsætning af de nyvaskede tekstilkanaler og/eller opbevaring af reservesæt.


KE Fibertec AS har igennem mange år arbejdet strategisk med bæredygtighed baseret på følgende fire søjler:
KE Gruppen pr. 1. januar 2024Ejerstruktur

Mere information
om KE Fibertec

 • Mission

  At sælge "Godt indeklima" handler om mere end at sælge produkter til luftfordeling. For os handler det om dialog, kompetence, troværdighed og logistik.

  Det er vores filosofi at tage udgangspunkt i behovet, og via dialog designer vi en løsning, som lever op til de stillede forventninger til et godt indeklima. Mennesker er forskellige, og kravene til indeklimaet er forskellige.

  Vores idégrundlag er at skabe "Air the way you want"

  • Vi vil arbejde hårdt på at fastholde vores position som innovativ og teknologisk markedsleder inden for bæredygtig tekstilbaseret luftfordeling worldwide

  • Vi vil investere i udvikling af fremtidens luftfordelingssystemer baseret på avanceret brug af fiber-teknologi og viden om luft

 • Vision

  Sammen med vores medarbejdere vil vi arbejde hårdt for at skabe bæredygtige løsninger, som fungerer år efter år. Et godt samarbejde strækker sig længere end til levering af den næste ordre. Vores vision er at tilbyde teknologi, der gør en forskel, og sammenholdt med en logistikfunktion, der fungerer, føler vi os godt rustet til at løse din næste ventilationsopgave.

  Vores succeskriterier er (vi vil udvikle en kultur baseret på):

  • Dialog: vi vil i dialog med vores kunder og samarbejdspartnere finde fælles løsninger, der tilgodeser slutkundens forventninger til det gode indeklima.

  • Kvalitet: vi vil levere markedets bedste kvalitet og til aftalt tid. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, i hverken design, dokumentation eller med de færdige produkter.

  • Innovation og bæredygtighed: vi vil være nyskabende og kreative, vi vil sætte standarden inden for tekstilbaserede ventilationsprodukter worldwide både i funktion og i valg af bæredygtige materialer. 

  • Åbenhed og respekt: vi vil udvikle en kultur i koncernen baseret på respekt for den enkeltes kompetencer, og forskelligheder. Uanset stilling skal der være plads til at blive hørt og gode ideer bliver værdsat.

  • Ærlighed: vi vil være ærlige i vores kommunikation, også selv om det gør ondt.
 • CSR

  We Care
  KE Fibertec AS arbejder med Corporate Social Responsibility (CSR) i alle dele af virksomheden. Vi tror på, at man som ansvarlig virksomhed skal udvise samfundsansvar ved at tage del i samfundet og frivilligt medvirke til, at verden bliver et bedre sted at være.

  FN Global Compact
  KE Fibertec følger principperne i FNs Global Compact-program, der bl.a. omhandler menneskerettigheder, miljø og antikorruption. 
  Læs princip-erklæringen.

  Arbejdsmiljø
  Medarbejderne er KE Fibertecs vigtigste aktiv, og derfor prioriterer vi deres ve og vel i forhold til både sikkerhed, sundhed og miljø. Virksomheden er certificeret efter ISO 45001:2018-standarden, der skal sikre et godt arbejdsmiljø. Samtidig arbejder vi målrettet med udvikling af hver enkelt medarbejder (SED), så det altid er spændende og udfordrende for alle at møde på arbejde.

  Velgørenhed 
  KE Fibertec støtter Muskelsvindfonden, Handicapidræt, BØRNEfonden og en række mindre organisationer, hvor vi mener at kunne gøre en forskel. Vi har flere gange støttet TV2 og Kræftens Bekæmpelses "Knæk Cancer" kampagne.

  Også vores partnere rundt omkring i verden føler sig forpligtet til at hjælpe, hvor de kan. Bl.a. har KE Fibertec i Mexico doneret en række hjælpemidler til et plejehjem i den by, hvor de holder til. Lokalsamfundet betyder meget for os. F.eks. har vi indsamlet legetøj og tøj til et børnehjem i byen Varnsdorf i Tjekkiet, hvor vi også har produktion og beskæftiger en række tjekkiske medarbejdere.

  Støtte til studerende
  Vi har løbende kontakt til studerende på landets uddannelsesinstitutioner og hjælper også disse i forbindelse med opgaver, praktikforløb og studieture. Derudover arbejder vi tæt sammen med bl.a. ingeniørstuderende og forskere fra primært Aalborg Universitet og DTU, hvor vi i fælleskab udvikler bæredygtige og effektive indeklimaløsninger.

  Miljø og energi
  KE Fibertec har en holdning til miljøet, og vi arbejder løbende på at finde energibesparelser i virksomheden. En reduceret udledning af CO er til gavn for miljøet, men kan også aflæses på virksomhedens bundlinje, hvilket giver os mulighed for at fortsætte arbejdet med bæredygtighed.

 • Miljø og energi

  Hos KE Fibertec har vi en holdning til miljø og energi. Vi ønsker at skade miljøet så lidt som muligt i både produktionen og transporten af produkterne - og samtidig laver vi en række energibesparende tiltag i virksomheden, der skal begrænse CO2-udslippet.

  Det er ansvarlighed og bæredygtige tanker, men også en god forretning at vise miljøhensyn. 

  KE Fibertec er certificeret iht. ISO 14001 og vores tekstilkanaler er fremstillet på baggrund af Oeko-Tex Standard 100 certificerede garner.


  Cradle to Cradle
  KE Fibertec har som den eneste tekstilkanal-producent i verden et Cradle to Cradle-certificeret produkt til luftfordeling. Læs mere om CradleVent.

  CO2-neutral strøm fra vindmøller
  Al den strøm, som KE Fibertec og KE Fibertec Væveri forbruger, kommer fra vindmøller, og dermed er det CO2-neutralt og skånsomt for miljøet.

  Download vindstrømscertifikat for KE Fibertec her

  Download vindstrømscertifikat for KE Fibertec Væveri her

  EPD
  En EPD er en miljøvaredeklaration, der beskriver produktets miljømæssige påvirkninger i hele produktets livscyklus.

  Ved at vælge tekstilkanaler gør du noget godt for miljøet:

  • På grund af tekstilkanalers lave vægt bliver forbruget af brændstof (og dermed CO2-udslip) mærkbart lavere end ved transport af de traditionelle stålkanaler.

  • Et korrekt dimensioneret tekstilsystem kan fungere optimalt ved lavere tryktab end et traditionelt omrøringssystem med diffusorer.

  • Luftfordelingen er ligeledes bedre i tekstilkanaler, hvorfor det er muligt at lave en løsning, der ikke tager "unødvendig" luft ind. Det giver energibesparelser - og et bedre indeklima.


  Download Oeko-Tex-certifikat
  Download ISO 14001:2015-certifikat
  Download ISO 45001:2018-certifikat


 • EPD miljøvaredeklaration

  En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklaration, der dokumenterer et produkts miljømæssige påvirkninger i hele produktets livscyklus. En EPD skal være tredjepartsevalueret.

  KE Fibertecs EPD'er er udviklet i overensstemmelse med kravene i EN 15804+A2:2019 og verificeret af IBU, Tyskland.

  En EPD er et resume af en LCA (Life Cycle Assesment), som er dokumenteret i en mere omfattede rapport. Rapporten er en tilbundsgående og verificeret undersøgelse af de miljømæssige påvirkninger i hele tekstilkanalens levetid. KE Fibertec tilbyder EPD’er for GreenWeave- og MultiWeave-løsninger, og de verificerede rapporter kan downloades her.

  Sammen med de nye EPD’er har KE Fibertec lanceret en ny EPD-generator, hvor vi kan tilbyde dynamiske beregninger pr. projekt. I de verificerede beregninger er det hele produktets miljøaftryk GWP-Total i kg CO2 eq pr. 1 kg samlet tekstilkanal inkl. montageophæng, tilbehør og emballage.

  Miljøaftrykket oplyses typisk for følgende forhold:

  • Vugge til port (A1-A3) Til direkte produktsammenligninger
  • Hele levetiden (A1- C4) Levetidsberegning
  • Reuse (D1-D3) Cirkularitet

  KE Fibertec tilbyder fuld EPD dokumentation uanset om der er tale om et tilbud eller en ordre.

  Det er vigtigt at man beder sin leverandør om at lave en komplet beregning for hele produktet og ikke kun for tekstilet. I en typisk tekstilkanal udgør tekstiloverfladen kun 34-35% af den samlede miljøbelastning.

  KE Fibertec tilbyder kun en EPD for den samlede kanal inklusiv montageophæng og tilbehør, dvs.

  1. Komplet klarhed
  Komplet produktspecifik tredjepartsverificeret EPD (alt iberegnet: Tekstil, montageophæng, tilbehør, emballage)

  2. Projektbaseret EPD-generator
  Alt skræddersyet til det aktuelle projekt

  3. Ekstra bæredygtighedspoint i bygningscertificeringer som DNGB og BREEAM
  Spørg efter KE Fibertecs opdaterede dokumentation

  4. Lavere CO2-aftryk med KE Fibertecs TBV-løsninger
  Opnå 5-6 gange lavere CO2-aftryk med KE Fibertecs TBV-løsninger sammenlignet med *traditionelle stålløsninger (Vugge til Port (A1-A3) og i hele levetiden (A1-C4))
  *) Sammenlignet med Brancheforeningen VELTEKs EPD for runde spirokanaler

  5. Take Back-løsninger
  Udnyt KE Fibertecs Take Back-løsninger og genbrug af alt produktionsaffald. En del af vores produkter uden beregning

 • Kvalitet

  KE Fibertec er certificeret efter ISO 9001-2015 standarden, der er et strategisk ledelsessystem til løbende kvalitetssikring af processerne i virksomheden. Vores målsætning er at levere en ensartet kvalitet i overensstemmelse med specifikationer og indgåede aftaler med kunden. Vi sætter en ære i, at organisationen arbejder ordholdent og bevarer troværdigheden over for kunder, leverandører og kollegaer. Din tid er kostbar, og vi forstår vigtigheden af at levere til tiden. 98,4% af alle vores ordrer bliver leveret til aftalt tid.

  Sker der fejl, skal de rettes omgående. Vores tilbagemeldingssystem anvendes til at identificere og iværksætte handlinger, der er nødvendige for at opnå løbende forbedringer. Vi har et konstant fokus på at minimere antallet af kundereklamationer og igennem årene har vi holdt det under 1%. • Jobs

  Din karriere hos KE Fibertec
  Vores medarbejdere er det vigtigste aktiv. Vi tilbyder et uformelt og internationalt arbejdsmiljø, hvor du bliver en del af en global virksomhed med en nicheproduktion af tekstilbaseret ventilation. Hos KE Fibertec har vi stort fokus på din personlige og faglige udvikling. Vi sørger løbende for at opbygge og udvikle dine kvalifikationer gennem uddannelse på selve arbejdsstedet, kurser, workshops, feedback, coaching og andre aktiviteter. Uanset hvilket team du indgår i hos KE Fibertec, sørger vi for en grundig oplæring og introduktion, når du starter i virksomheden, så du er klædt på til at varetage de opgaver og ansvarsområder, som du er ansat til. Som medarbejder hos KE Fibertec bliver du en del af et team. KE Fibertec er altid på udkig efter nye talenter, der kan være med til at udvikle og sikre væksten i fremtiden. Hvis vi har nogle ledige stillinger, vil de være vist nedenfor, men selvom vi ikke har nogle åbne jobs, modtager vi altid gerne uopfordrede ansøgninger på info@ke-fibertec.dk.

Bestil vores katalog for yderligere oplysninger

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Design

For at kunne dimensionere et tekstilbaseret ventilationssystem er det af stor betydning at forstå en række væsentlige parametre og begreber.

Et tekstilbaseret ventilationssystem adskiller sig ikke i større grad fra traditionelle ventilationssystemer, men der er en række punkter, hvor man skal være ekstra opmærksom, bl.a. mht. trykforhold og tryktab, blafringer, trykstød, medløb, kanallufthastigheder og lydforhold.

Et fejldimensioneret TBV-system er meget karakteristisk, fordi kanalerne kan blive ovale og "slappe" at se på. Dette har ikke kun betydning for den æstetiske oplevelse, men i høj grad også for luftfordelingen.

Er trykfordelingen uhensigtsmæssigt ulige, kan der forekomme trækproblemer under og omkring kanalen med det højeste statiske tryk, mens der modsat forekommer dårlig luftkvalitet i området, hvor det statiske tryk (og dermed luftmængden) ikke er tilstrækkelig. Ydermere kan der være risiko for blafringer af tekstilet der ikke alene kan ødelægge tekstilmaterialet men også ophængsmaterialet.

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at TBV-systemet er korrekt dimensioneret med hensyn til lydforholdene i systemet.

Design og luftvisualisering med TBV Designer

KE Fibertec har udviklet TBV Designer programmet for at kunne dokumentere tekniske data, der understøttes af knowhow.

Programmet gør det muligt at lave luftvisualisering og dokumentere løsningen. Derudover giver det en god rumfornemmelse, design frihed og oplysninger om hastighed i opholdszonehøjden.

Se mere i filmen herunder, der viser dimensioneringen af Water & Wellness Flintholm.


I designfasen er det ligeledes muligt at dimensionere og beregne med tekstilkanaler direkte i MagiCAD produktdatabasen.

Dialogtilbud

KE Fibertec har udviklet en række værktøjer og ydelser, som vores kunder kan vælge at gøre brug af i hele projektforløbet. Vi sælger ikke standardløsninger, og derfor skal dokumentation og detaljeringsgrad tilpasses behovet og det enkelte projekt.

Vores tilbud kan opdeles i to kategorier:

 • Tilbud og projektering
 • Udvidet projektdokumentation


Vores tilbudsgivning og projektering er nøje beskrevet i vores kvalitetssikringssystem. Derved sikrer vi os, at tilbudsgrundlaget og tilbuddet udarbejdes efter ensrettede retningslinier, samt at kundens krav er tilstrækkeligt defineret og dokumenteret.


KE Fibertec lægger stor vægt på, at den endelige løsning er projekteret korrekt allerede i tilbudsfasen, for det handler ikke kun om, at det tekstilbaserede ventilationssystem fungerer korrekt, men i lige så høj grad om, at kundens krav til indeklimaet er opfyldt.

Derfor vil vi allerede i tilbudsfasen spørge efter funktionskrav til anlægget og kravene til indeklimaet.


Alle beregninger dokumenteres ved brug af vores helt unikke software, TBV Designer, der tilbydes alle kunder uanset projektstørrelse og naturligvis uden beregning.

Der medfølger naturligvis altid detaljerede montage- og vedligeholdelsesanvisninger.

Er der tale om komplicerede TBV-systemer, medfølger naturligvis også AutoCad-tegninger.


Som en del af vores udvidede projektdokumentation tilbyder vi fuldskalamålinger i eget laboratorium, on-site målinger i samarbejde med kunden samt CFD-simuleringer.

Læs mere om BIM objekter til tekstilbaseret ventilation