Transparens er vigtigt i CO2-regnskabet

14-06-2024

I de senere år har der været et stigende fokus på klimaet og den grønne omstilling. Mange virksomheder arbejder hver eneste dag på at optimere og udvikle løsninger, der gavner miljøet. Men i dag handler det ikke kun om at have gode intentioner med en masse tiltag og forkromede ord, om det man planlægger at føre ud i virkeligheden. Det handler i langt højere grad for virksomheder om at omdanne de ”grønne” intentioner til en bæredygtig bundlinje, hvor man skaber konkrete, bæredygtige resultater og vækst for den enkelte virksomhed samtidig med, at man gør noget godt for klimaet.

Bæredygtighed kan i sig selv være et svært begreb. Ikke kun når det kommer til betydningen, men også i høj grad når det handler om præcision og gennemsigtighed. Det er et begreb, som virksomheder og organisationer er tvunget til at forholde sig til. Med stadig flere love, regulativer og bevågenhed fra samfundet er det ikke længere frivilligt, om man ønsker at have fokus på fx klima, social ansvarlighed og biodiversitet.

Det stigende fokus på området betyder, at flere bæredygtige buzzwords kommer til, såsom SDG, ESG og Scope 1-3 rapportering. Aldrig før har det været vigtigere at tænke fokuseret og holde styr på de grønne initiativer samtidig med, at man med data skal kunne dokumentere, hvordan man rent faktisk gør en forskel.

KE Fibertec har i flere år arbejdet med bæredygtighed. Et målrettet fokus og fuld transparens i måden, hvorpå vi arbejder med området, gør, at vi på flere fronter i dag kan dokumentere, hvordan vores tekstilbaserede ventilationsløsning fx kan bidrage til flere point efter bæredygtighedsstandarder, at vores tekstilmateriale kan genanvendes til nye løsninger, optimering af vores supply chain, og hvordan produktionen i Danmark har nedbragt forbrug og spild væsentligt igennem de seneste år.

Netop transparens og dokumentation bliver vigtige begreber, når fremtidens byggeri skal være bæredygtigt. Det er CO2-dokumentation et godt eksempel på. Den giver et komplet overblik over hver enkelt komponents betydning for klimaaftrykket samtidig med, at den letter arbejdet i det samlede byggeri og certificeringen heraf. Her er en EPD et særdeles værdifuldt værktøj for dem, der arbejder med certificeringer af bygninger og ønsker at kende de nøjagtige tal for klimaaftrykket af en given løsning, herunder et ventilationssystem.

Med introduktionen af vores nye EPD’er er det blevet nemmere at dokumentere, hvilken miljøpåvirkning vores ventilationsløsninger har. Fordi de opererer ud fra objektive, tredjepartsverificerede standarder, er det endnu nemmere at kommunikere budskabet. Hos KE Fibertec har vi ydermere valgt at udvikle dynamisk CO2-dokumentation, hvor vi med vores unikke beregningssoftware kan tilbyde vores kunder et komplet indblik i alle CO2-udledninger på alt fra tekstil, montagedele og tilbehør til emballage.

I brochuren nedenfor kan du læse mere om arbejdet med transparens i vores bæredygtige udvikling, og hvordan vores CO2-data adskiller sig fra den øvrige branches data.

Komplet klarhed med EPD