Tekstilkanaler opfylder høje krav til indeklima i sportshaller

15-02-2023


Ventilation af sports- og multihaller med stor publikumstilstrømning er kompleks, hvis løsningen både skal fungere i det daglige, hvor belastningen er begrænset til de sportsudøvere, der anvender hallen til træning, og i weekenderne, hvor der kan være fuldt hus.


Uanset om det drejer sig om en håndboldboldkamp på eliteniveau eller en erhvervsmesse, stilles der store krav til indeklimaet i sports- og multihaller, og især lydforhold, lufttemperaturer og lufthastigheder kræver ekstra opmærksomhed allerede i designfasen.

Samtidig skal der tages hensyn til driftsøkonomien i hallerne, og det kan derfor være en økonomisk udfordring at opvarme hallerne ved specialarrangementer uden for den almindelige åbningstid. KE Fibertec har leveret tekstilbaserede ventilationsløsninger til sportshaller i ind- og udland, f.eks. inden for ishockey, håndbold, svømmehaller og badelande.

Energibesparelser og forbedring af indeklimaet
Ved renoveringen af Thialf Isstadium i Holland, der primært anvendes til ishockey og hurtigløb på skøjter, var en af udfordringerne at ventilere tilskuerpladserne uden at skabe kondensnedslag, som langsomt kan nedbryde det øverste lag af isen og dermed forringe forholdene for skøjteløberne.

Løsningen blev en kombination af det eksisterende anlæg og et KE-DireJet® System bestående af et tæt tekstilmateriale med isatte dyser, der dirigerer luften i en bestemt retning.

Et andet projekt var det svenske fitnesscenter, Friskis & Svettis, hvor der i de store sale med mange mennesker samlet, og hvor ventilationsbehovet er stort, blev valgt KE-DireJet-kanaler med dyser, og i de mindre sale blev der installeret KE-Inject-kanaler med små laserskårne huller, der giver en jævn fordeling af luften uden trækgener.

Multisportsarenaer som Rosvalla Arena og Prioritet Serneke Arena er særligt udfordrende og de kræver en fleksibel luftfordeling, da indeklimabehovet varierer.

I en svømmehal i Holland ønskede man at reducere energiforbruget og skabe bedre indeklima, da der med de eksisterende stålkanaler var problemer med varierende temperaturer og kondensdannelse omkring vinduerne. Efter installation af tekstilkanaler blev indeklimaet forbedret, og der kunne konstateres energibesparelser på op til 25%.

Fordele

  • Godkendt efter nyeste danske brandnormer (DS 428, B-s1, d0)
  • Køling, ventilation og opvarmning i ét
  • Ingen trækgener på tilskuerpladserne
  • God luftkvalitet og ensartet temperatur i hele hallen
  • Layout, der giver mulighed for flere driftsstrategier, således at alle former for arrangementer i hallen tilgodeses ventilationsmæssigt
  • Kan tilpasses arkitektonisk med mange layout- og farvemuligheder
  • Lavere anlægsomkostninger i forhold til konventionelle systemer


KE Fibertec har leveret tekstilbaseret ventilation til mange forskellige installationer, hvor ønsket om trækfri, ensartet og effektiv ventilation blev kombineret med godt design.

Få mere at vide om tekstilkanaler og læs mere om ventilation indenfor sport og fritid.