Recycling af overskudsmaterialer sikrer bedre akustik

30-08-2023

Hos KE Fibertec har kursen været lagt igennem længere tid, og vi har arbejdet med bæredygtighed i mange år. Da vi påbegyndte hele rejsen, handlede det meget om at få optimeret vores løsninger til et lavere energiforbrug og mindre spild. I de senere år er vi begyndt at fokusere meget på affald som ressource og hele supply chain foruden vores sociale ansvar. Her har FN’s 17 Verdensmål været en integreret del af vores strategi, siden vi blev verdensmålscertificeret gennem Bureau Veritas i 2021.

Som virksomhed har vi aldrig været bange for at sætte ambitiøse klimamål. Vi foretager de nødvendige investeringer, og vi arbejder strategisk og systematisk i hele virksomheden for at indfri vores målsætninger, både fordi vi som virksomhed har et ansvar, og fordi investeringerne kan aflæses på vores bundlinje i form af lavere energiomkostninger, mindre spild og unikke konkurrencefordele. Kort sagt, vi sætter handling bag ordene. KE Fibertec ser affald som en værdifuld ressource, som ofte tidligere er blevet håndteret og bortskaffet forkert. Et af elementerne i vores nye strategiplan ”Bæredygtighed som Forretningsmodel” handler om at blive både affalds- og CO2-neutrale på vores danske fabrikker inden 2030.

KE Fibertec er kommet langt med målene for genanvendelse og recycling af vores materialer. Vi arbejder kontinuerligt på at indgå strategiske samarbejdsaftaler for at minimere vores affald fra produktionen. Vi er derfor utrolig glade for netop at have forlænget vores aftale med Kvadrat Really om genanvendelse af restmaterialer fra vores laserskærere i produktionen. Her forventer vi alene i år at sende op mod 40 tons restmateriale til videre forarbejdning hos Kvadrat Really. Restmaterialet bliver granuleret, inden det anvendes til at lave absorbentplader i produktlinjen inden for Kvadrat Acoustic High End, kaldet TRACK’S. På den måde kommer alt overskudsmateriale af tekstiler fra KE Fibertec til at indgå i en cirkulær økonomi og genanvendes til nye produkter til forbedring af rummets akustik og dermed også indeklima. Så ud over, at aftalen med Kvadrat Really er helt i tråd med, at vi hos KE Fibertec ser affald som en ressouce, bidrager samarbejdet også til vores kerneydelse – at sikre et godt og sundt indeklima. Alt restmateriale fra KE Fibertec er desuden certifceret efter Cradle to Cradle og brandgodkendt.