Recertificering i verdensmål dokumenterer miljørigtige løsninger

30-06-2023


Tilbage i 2012 blev KE Fibertec certificeret med verdens første tekstilbaseret ventilationsløsning efter Cradle to Cradle standarden. Det blev starten på en rejse med udvikling og optimering mod mere bæredygtige løsninger og produkter, som en integreret del af vores strategi. KE Fibertec har arbejdet gennem flere år med FN’s verdensmål og i sommeren 2021 blev virksomheden certificeret efter flere vigtige mål.

Det har været en vigtig milepæl på vejen for en målsætning om at blive CO2-neutral i 2030 indenfor Scope 1 og 2 og i dag danner certificeringen rammen for hele bæredygtighedsindsatsen. KE Fibertec er derfor særligt stolte af at være blevet recertificeret af Bureau Veritas i juni måned med en score på 93 ud af 100 mulige, så vi stadig kan dokumentere, at vi gør en forskel for en mere miljøvenlig fremtid.

”Arbejdet med bæredygtighed er hos KE Fibertec på et meget højt niveau, der tager afsæt i FN’s 17 verdensmål og udvalgte delmål. Virksomhedens ledelse og ejerkreds har ambitionerne og viljen til at være frontløber inden for udviklingen af bæredygtige løsninger med tekstilbaseret ventilation, hvor strategiske målsætninger bliver omsat til konkrete handlinger. KE Fibertec har arbejdet efter en systematisk og kontrolleret proces med vurdering af udvalgte SDG’ere og igangsætning af flere aktiviteter mod en mere bæredygtig udvikling på alle niveauer i virksomheden. Med mere end et årtis arbejde med Cradle to Cradle, har KE Fibertec haft et godt fundament for det videre arbejde med bæredygtighed – herunder FN’s verdensmål” udtaler Ole Overgaard, Lead Auditor fra Bureau Veritas.

”Vores valg om at blive re-certificeret har ikke været svært at træffe. Vi forpligter os til at holde fokus og fortsætte vores kontinuerlige strategiske arbejde mod mere bæredygtige løsninger samtidig med at vi får sparring om hvor vi kan sætte ind og forbedre vores processer og produkter. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Bureau Veritas, hvor styrken ved hele certificeringsprocessen har været, at de udfordrer os på relevante parametre og dermed tvinger os til at forholde os til de strategiske valg, hvor det vil give mærkbare resultater for KE Fibertec at sætte ind og arbejde målrettet efter, udtaler Anders Olsen, udviklingschef hos KE Fibertec.                   
Ole Overgaard                                     Anders Olsen
Lead Auditor, Bureau Veritas            Udviklingschef, KE Fibertec