KE Fibertec lander et flot resultat i et ekstremt uforudsigeligt år

27-04-2023

af Carsten Jespersen, adm. direktør, KE Fibertec AS

Året, der gik
For KE Fibertecs vedkommende var 2022 et usædvanligt travlt år og i modsætning til et typisk år oplevede vi hverken en højsæson eller lavsæson. Vi havde generelt travlt og vi er stolte af at opsætning og bruttofortjenesten er gået frem med knapt 15% i forhold til 2021. Resultatet på EBIT-niveau endte med et overskud på 20,582 Mio DKK mod 19,925 Mio DKK i 2021. 

På baggrund af de mange geopoliske dagsordner i 2022 og den ekstremt store uforudsigelighed, er vi godt tilfredse med årsresultatet selvom vi ikke har oplevet helt samme fremgang på bundlinjen som på toplinjen. Specielt store prisstigninger i aluminiumspriserne, høje fragtrater og ikke mindst de høje energipriser har kostet i indtjeningen i 2022.

Forventninger til 2023
Generelt ser vi stadigt meget positivt på udviklingen i de kommende år, og vores omsætning for 1 kvartal 2023 understøtter dette med en fremgang på godt 17%. Der er dog ingen tvivl om at aktiviteten i byggebranchen er ved at bremse op, og vi kender endnu ikke den langsigtede effekt af den høje inflation og de stigende renter. Alligevel tror vi på en positiv udvikling blandt andet pga. vores stærke eksponering på en lang række eksportmarkeder som USA, men også pga. vores stærke supply chain.

Med eget in-house væveri har vi ikke været så påvirket af manglende råvarer eller ekstreme prisstigninger som så mange andre i ventilationsbranchen. Denne fordel skal vi turde omsætte til nye muligheder både på det danske marked, men i høj grad også på vores mange eksportmarkeder. Samlet set er vores forventninger til væksten lidt lavere end i 2021 og 2022.

KE Fibertecs nøgletal igennem de sidste tre år:

KE-koncern nøgletal [Mio. DKK]

2022

2021

2020

Omsætning

Oplyses ikke

Oplyses ikke

Oplyses ikke

Bruttofortjeneste

63.413

55.804

46.081

EBIT

20.582

19.925

17.715


Resultat efter skat


15.385


15.805


12.592

Balancesum

65.844

59.264

50.385

Egenkapital

36.476

32.725

28.342

Antal heltidsansatte

132

129

113Fakta

  • KE Fibertec er en af de største producenter af tekstilkanaler på verdensmarkedet, hvor hovedkontoret er beliggende i Vejen med produktion og eget væveri. Derudover er der etableret produktion i CZ og i USA.
  • Eksportandelen andrager ca. 90%
  • Ejes af Jysk-Fynsk Kapital (70%), L. E Kristiansen Erhvervsinvest ApS (10%) og KE Pulje 20% (ejet af adm. direktør Carsten Jespersen, produktionsdirektør Johnny Kusk Møller og økonomichef Svend Anker Fogh
  • Koncernen består af moderselskabet i Danmark og syv datterselskaber i Europa
    og USA