KE Fibertec er blevet verdensmålscertificeret

30-08-2021


En vigtig milepæl mod en bæredygtig fremtid
Den globale klimakrise medfører, at der et presserende behov for en bæredygtig omstilling med fokus på en mere miljørigtig og energieffektiv udvikling. Det er den største udfordring, som vi står over for i dag, og for generationer ud i fremtiden og med den hastighed klimaændringerne sker, kræver det omgående handling med bæredygtige og fremtidssikrede alternativer, som belaster klimaet mindst muligt.

Hele fundamentet for udvikling
Hos KE Fibertec stiller vi store krav til vores Supply Chain, og hvordan vi påvirker miljøet og ressourceanvendelsen i fremstillingen af produkterne, og igennem hele livscyklussen. Vi tager ansvar og ønsker at påvirke miljøet så lidt som muligt i alt, hvad vi gør – fra produktion til transport af vores produkter samt til, hvordan vi kan genanvende tekstilkanaler efter endt brug. Vi har i mange år arbejdet målrettet og intensivt med bæredygtighed med stort fokus på, hvordan vi som en global og førende producent af tekstilbaseret ventilation kan gøre en forskel og belaste klimaet mindst muligt.

Rejsen mod bæredygtighed begyndte tilbage i 2012, hvor KE Fibertec blev certificeret efter bæredygtighedsstandarden Cradle to Cradle med CradleVent® - verdens første bæredygtige ventilationskanal. Cradle to Cradle-konceptet er baseret på hele tanken om bæredygtighed, da man her ikke anvender nye materialer, men tilstræber at genbruge, hvor det er muligt. I dag er den cirkulære tankegang en del af hele vores fundament og måden, hvorpå vi udvikler vores produkter og optimerer processer efter.

Certificering i verdensmål
Vi har gennem flere år arbejdet med FN’s verdensmål som en integreret del af vores strategi. Baseret på vores målsætning om bæredygtige og energieffektive ventilationsløsninger har vi valgt fire vigtige mål – SDG6, SDG7, SDG8 og SDG12 – områder, hvor vi vurderer vores produkter og løsninger vil have størst effekt. Derfor er vi særligt stolte af at have nået endnu en vigtig milepæl på vejen mod at indfri vores ambitiøse målsætning om at blive CO2-neutral i 2030. I juli 2021 har KE Fibertec opnået en certificering iht. FN’s 17 verdensmål gennem Bureau Veritas, og vi kan nu dokumentere, at vi gør en forskel for en mere bæredygtig fremtid.

Bæredygtige udviklingsmål
SDG6 - Rent vand og sanitet
Næsten halvdelen af verdens befolkning er påvirket af vandmangel forårsaget af klimaændringer, og med højere globale temperaturer forventes dette tal at stige i de kommende år. Vi er derfor alle forpligtet til at spare på naturens ressourcer. I 2021 udvidede vi vores GreenWeave-sortiment og kan nu tilbyde udelukkende Cradle to Cradle-godkendte farver. Ved at anvende indfarvede garner til vævning af vores GreenWeave og MultiWeave tekstilmaterialer er det lykkedes os at opnå en besparelse på vandforbrug og spildevand på godt 67% svarende til ca. 1 million liter vand årligt i forhold til konventionel indfarvning. Det kalder vi Green Thinking.

SDG7 – Bæredygtig energi
Med et stadigt stigende forbrug af elektricitet og en forventning om et højere befolkningstal i verden i de kommende år vil efterspørgslen efter energi også fortsat stige. Vores globale økonomi er afhængig af fossile brændstoffer, men nye alternative energikilder er afgørende for fremtidens klima. Al strøm, som vi anvender på vores danske fabrikker, hhv. på hovedkontoret og på væveriet i Vejen, er siden 2014 baseret på 100% vindmølleenergi. Det er CO2-neutralt og skånsomt for miljøet.

SDG8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
At fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologisk udvikling med fokus på bæredygtighed kan ske ved at opnå fuld og produktiv beskæftigelse med anstændige jobs til alle. Hos KE Fibertec arbejder vi med Corporate Social Responsibility (CSR) i alle dele af virksomheden. Vi tror på, at man som en ansvarlig virksomhed skal udvise samfundsansvar ved at tage del i samfundet og bidrage til en positiv udvikling i verden.

Vi følger principperne i FN’s Global Compact program, der bl.a. omhandler menneskerettigheder, miljø og antikorruption. Alle vores større faste samarbejdspartnere og leverandører har underskrevet de 10 principper som en betingelse for at kunne samarbejde med KE Fibertec. Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv, og vi prioriterer deres sikkerhed, sundhed og miljø meget højt. Senest er vi blevet certificeret efter ISO 45001:2018 standarden, der skal sikre et godt arbejdsmiljø. I 2020 var der som så mange andre steder et ekstra stort fokus på sundhed og sikkerhed på grund af COVID-19. Her lykkedes det os at undgå en nedlukning af virksomheden og at holde vores tre fabrikker i gang.

SDG12 – Ansvarligt forbrug og produktion
En økonomisk vækst med fokus på bæredygtig udvikling kræver, at vi alle arbejder på at reducere den negative påvirkning og aftryk både fra vores produktion og måden, hvorpå vi forbruger varer og ressourcer. Med en lang række af initiativer gennem årene og frem til i dag har KE Fibertec opnået at reducere vores CO2-aftryk med 52% pr. omsat krone i forhold til 2010. Vi er lykkedes med at reducere det spildmateriale fra vores laserskæremaskiner med 38 tons. Et af de seneste projekter om bæredygtighed gennemførte vi i 2020, hvor vi med indkøb af to snoremaskiner genbruger overskudsgarner på vores væveri. Op mod 7 tons restgarner bliver i dag genanvendt til at producere de forskellige vulstsnore, der anvendes til montering af tekstilkanalerne i vores montageskinner. Nogle af fordelene, ud over at vi nedbringer vores spild, er, at garnerne er gratis, de er brandgodkendte og Cradle to Cradle-certificeret.

KE Fibertec er dog ikke kun begrænset til disse fire fokusområder – vi arbejder på flere fronter for hele tiden at indtænke bæredygtighed i vores produkter og løsninger. Alene det at vælge en tekstilbaseret ventilationsløsning gør, at man allerede tænker på miljøet. Tekstilkanaler har en lav vægt, der gør dem mærkbart lettere at transportere end traditionelle stålkanaler. Det betyder lavere forbrug af brændstof og dermed mindre CO2-udledning. Luftfordelingen med tekstilkanaler er særdeles effektiv, og vi kan tilbyde en løsning, der kan fungere optimalt ved lavere lufttryk og ikke tager unødvendig luft ind. Det giver samlet energibesparelser og et bedre indeklima.