Artikel HVAC 03 - 2020

19-03-2020

SÆTTER BÆREDYGTIGHED I HØJSÆDET FRA START TIL SLUT

Hvis Danmark skal nå regeringens ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030, er det afgørende, at bæredygtighed og energieffektivitet sættes højt på dagsordenen i bygningssektoren og hos os producenter af bygningskomponenter.

KE Fibertec har haft et minutiøst fokus på at forædle produkternes kvalitet, hvor vi samtidig har fået styr på vores leverandørkæde. Dette startede rejsen med at få dokumentationen på plads til vores Cradle to Cradle-certificering. Vi har arbejdet hårdt på at købe rigtigt ind, indgå de rigtige aftaler og reducere antallet af leverandører, så vores produkter blev mere konkurrencedygtige. I dag kan vi levere bæredygtige løs-ninger efter C2C-princippet helt uden fordyrelse for kunden.

Foruden bæredygtige produkter har vi lavet en række energibesparende tiltag, der skal begrænse virksomhedens CO2-aftrykket. Al den strøm, som KE Fibertec og KE Fibertec Væveri forbruger, kommer fra vindmøller, og hele koncernen udarbejder hvert tredje år en miljøkortlægning, der dokumenterer, om virksomhedens miljømål er nået. Fra 2009 til 2018 har virksomheden sænket CO2-udledningen med 56 procent pr. omsat krone, og målsætningen er nu CO2-neutralitet i 2030.Læs hele artiklen her